,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Субота, 22 квітня 2017 11:32

Результати проведення днів студентської науки на факультеті інформаційних технологій і систем

У відповідності до наказу ректора ЧДТУ «Про проведення Днів студентської науки у 2016/2017 н.р.» на кожній з 6 кафедр факультету інформаційних технологій і систем 18‑19 квітня 2017 р. було проведено студентські науково-практичні конференції.

Упродовж двох днів на кафедрах заслухано 136 доповідей.

У конференціях прийняли участь студенти всіх курсів, напрямів підготовки та спеціальностей факультету.

Більшість доповідачів представили дослідницькі зразки розроблюваних моделей, систем і пристроїв.

Частина доповідей представлено командами студентів.

Тематика доповідей є актуальною на сучасному етапі розвитку науки та техніки. Рівень підготовки студентів, що брали участь у конференції, є високим.

Разом з тим, найкращі доповіді продемонстрували наступні студенти:

 1. по кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління:
 2. Анісімов Олексій Вадимович, Салій Вячеслав Петрович, студенти групи МСА-1602, тема «Веб-ресурс для виконання арифметичних операцій над нечіткими числами та інтервалами» (кер. – проф. Триус Ю.В.);
 3. Гейко Андрій Володимирович, студент групи КТ-131, тема «Створення web-ресурсу для розв’язування задач оптимізації методами ройового інтелекту» (керівник – проф. Триус Ю. В.);
  Гаман Марина Олександрівна, студентка групи КТ-131, тема «Проектування та створення персоналізованої адаптивної системи підтримки навчання» (керівник – доц. Герасименко І. В.);
 4. Комаренко Микола Сергійович, студент групи МКТ-1601, тема «Архітектура, технології та інструменти розробки сучасних односторінкових (SPA) ВЕБ-додатків (керівник доц. Саух В.М.);
  Журба Лідія Василівна, студентка групи КТ-131, тема «Проектування та створення віртуального освітнього простору ВНЗ на базі Office 365» (керівник доц. Герасименко І. В.);
  Зінченко Ігор Геннадійович, студент групи КТ-131, тема «Проектування та створення новинного додатку для платформи Android» (керівник ст. викладач Заспа Г.О.);
 • по кафедрі інформаційних технологій проектування:
 1. Нечипоренко Олександра Віталіївна, студентка групи ІТП-133, тема «IOS-додаток для моніторингу преси» (керівник – ст. викл. Карапетян А.Р.);
 2. Удалов Данило Валерійович, студент групи ІТП-1603, тема «Корпоративна мережа Смілянського радіозаводу» (керівник проф. Колесніков К.В.);
  Сампір Марія Анатоліївна, студентка групи ІТП-143, тема «Блог на Ruby on Reals» (керівник ст. викл. Карапетян А.Р.);
 3. Конопля Валерій Костянтинович, студент групи МІТП-1603, тема «Аналітична система якісної оцінки кіберспортивних навичок студентів» (керівник проф. Златкін А.А.);
  Орбідан Руслана Володимирівна, студентка групи ІТП-133, тема «3D-візуалізація знаходження найкоротшого шляху методом Дейкстри» (керівник асист. Сіпко О.М.);
  Левчик Альбіна Андріївна, студентка групи ІТП-133, тема «3D-візуалізація знаходження найкоротшого шляху пересування короля по шахівниці» (керівник асист. Сіпко О.М.);
 • по кафедрі інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії:
 1. Мороз Богдан Олександрович, студент групи СП-136, тема «Мікроконтролерна система ультразвукового відлякування гризунів на овочевих складах на базі мікроконтролерної платформи Freeduino» (керівник доц. Півень О.Б.).;
 2. Пономаренко Владислав Миколайович, студент групи БІУ-148, тема «Світові тенденції формування іміджу інститутів сектору безпеки держави» (керівник асистент Лада Н.В.);
  Саган Анастасія Вікторівна, студентка групи БІУ-148, тема «Міжнародний досвід формування недержавного сектору як складової системи забезпечення інформаційної безпеки» (керівник асистент Лада Н.В.);
 3. Паливода Євгеній Вікторович, студент групи МСП-1606, тема «Система голосового керування смарт-будинком на основі Raspberry Pi» (керівник доц. Куницька С.Ю.);
  Сісе Марі, студентка групи КМ-135, тема «Аналіз сучасних методів і засобів оптимізації комп’ютерних мереж» (кер. ст. викладач Гресько С.О.);
 • по кафедрі спеціалізованих комп’ютерних систем:
 1. Теплицький Олег Андрійович, студент групи СКСС-1577, тема «Лабораторний блок живлення з мікроконтролерним управлінням» (керівник – ст. викл. Рудаков К.С.).;
 2. Небиваєв Владислав Сергійович, студент групи СКС-1607, тема «Звуковий цифро-аналоговий перетворювач AD1955 з системою керування на базі мікроконтролера STM 32» (керівник – ст. викл. Рудаков К.С.);
  Залізняк Володимир Леонідович, студент групи СКСС-1577, тема «Кодування методом Хеммінга. Візуалізація процесу перетворення» (керівник – викл. Крошко Л.Ф.);
 3. Богун Олена Андріївна, студентка групи СКС-137, тема «Багатоканальне джерело живлення» (керівник – викл. Крошко Л.Ф.);
  Дерев’янко Ірина Станіславівна, студентка групи СКС-137, тема «Функціональний генератор» (керівник – викл. Крошко Л.Ф.);
 • по кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем:
 1. Урбанас Віктор Олександрович, студент групи МПЗ-1604, тема «Ефективність використання Java script framework-ів для розв’язання технічних задач» (керівник – професор Первунінський С.М.);
 2. Кулибаба Петро Олександрович, Якименко Дмитро Олегович, студенти групи МПЗ-1604, тема «Інтелектуальний аналіз масивів текстових документів за допомогою технології Text mining» (керівник – професор Первунінський С.М.);
 3. Васильченко Євгеній Володимирович, студент групи МЗПЗ-1604, тема «Експертна система обробки тексту англійської мови» (керівник – професор Первунінський С.М.);
 • по кафедрі прикладної математики:
 1. Дащенко Олена Михайлівна, студентка групи СА-142, тема «Ентропія марковського ланцюга та асимптотика поведінки інформації цифрового сигналу» (керівник – доц.. Щерба А.І.);
 2. Кириченко Андрій Валерійович, студент групи СКС-157, тема «Тризначні числа і орграфи», (керівник – доц. Палагіна О.А.);
 3. Дейнека Вікторія Валеріївна, студентка групи СА-152, тема «Дослідження впливу похибок заокруглень на точність методу Гауса» (керівник – доц. Мірошкіна І.В.).

Вітаємо переможців і всіх учасників і бажаємо подальших наукових звершень!