,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Наукова діяльність Науково-дослідний інститут

Науково-дослідний інститут

Науково-дослідний інститут (НДІ) Черкаського державного технологічного університету створено на базі науково-дослідної частини наприкінці 2011 року з метою організації та координації наукової, науково-технічної, інноваційно-інвестиційної діяльності в університеті.

Науково-дослідний інститут є структурним підрозділом університету, який безпосередньо підпорядковується проректору з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків , підзвітний та підконтрольний ректору університету.

Науково-дослідний інститут здійснює свою діяльність відповідно до Законів України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, „Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах IIIта IVрівнів акредитації”, Статуту Черкаського державного технологічного університету, „Положення про науково-дослідний інститут”, та інших нормативно-правових актів України у галузі освіти і науки.

Основні функції НДІ університету

У галузі наукових досліджень:

o        Проведення фундаментальних та прикладних досліджень з проблем природничих, суспільних, гуманітарних і технічних наук;

o        Проведення прикладних досліджень за замовленнями вітчизняних та закордонних підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та ініціативних НДР щодо вирішення актуальних завдань науково-технічного розвитку;

У галузі планування і організації наукових досліджень:

o        Визначення пріоритетних і перспективних напрямів наукових досліджень в університеті;

o        Проведення внутрішньої та зовнішньої експертної оцінки проектів для виконання наукових досліджень;

o        Організація роботи щодо укладання договорів із вітчизняними та закордонними замовниками для створення науково-технічної продукції, надання науково-технічних послуг, маркетингових досліджень;

o        Визначення переліку науково-дослідних робіт, перспективних для впровадження в регіоні та галузі. Координація взаємодії виконавчої влади і місцевого самоврядування з ученими університету;

o        Забезпечення державної реєстрації науково-дослідних робіт, своєчасності і достовірності звітності, що подається до органів державної статистики та до Міністерства освіти і науки України;

У галузі інформаційного забезпечення наукових досліджень:

o        Організація виставкової діяльності та пропаганда результатів наукових досліджень через видання рекламно-інформаційної продукції;

o        Науково-методичне керівництво й участь у проведенні патентних досліджень на всіх етапах виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), контроль за їх науково-технічним рівнем;

Організація сумісно з керівниками та виконавцями НДДКР роботи щодо виявлення перспективної тематики для комерційної реалізації, підготовка пропозицій та необхідних матеріалів для продажу ліцензій на об'єкти промислової власності та авторського права.