,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет Відомості про освітні програми, які реалізуються в ЧДТУ

Відомості про освітні програми, які реалізуються в ЧДТУ

Кнопка 1

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

БАКАЛАВРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Акредитація освітньої програми

Спеціальність

Освітня програма

Акредитація освітньої програми

11 Математика та статистика

112 Статистика

Аналіз даних
(DATA SCIENCE)
та комп’ютерна статистика

акр. до 14.05.2025

112 Статистика

Аналіз даних
(DATA SCIENCE)
та комп'ютерна
статистика

 

 

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

акр. до 01.07.2026

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

акр. до 01.07.2026

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та прикладне програмування

акр. до 01.07.2026

122 Комп’ютерні науки

Управління стартапами і проектами в галузі інформаційних технологій

акр. до 01.07.2026

123 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

акр. до 01.07.2026

123 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

акр. до 01.07.2026

Системне програмування

акр. до 01.07.2026

Системне програмування

акр. до 01.07.2026

Спеціалізовані комп’ютерні системи

акр. до 01.07.2026

Спеціалізовані комп’ютерні системи

акр. до 01.07.2026

124 Системний аналіз

Штучний інтелект

акр. до 01.07.2026

124 Системний аналіз

Системи і методи прийняття рішень

акр. до 01.07.2026

125 Кібербезпека та захист інформації

Управління кібербезпекою та захист інформації

акр. до 01.07.2026

 

 

 

 

126 Інформаційні системи та технології

Web-технології,
web-дизайн

акр. до 01.07.2026

126 Інформаційні системи та технології

IT Project Management

акр. до 01.07.2028

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи та компоненти

акр. до 01.07.2026

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи та компоненти

акр. до 01.07.2026

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ, БУДІВНИЦТВА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

БАКАЛАВРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Акредитація освітньої програми

Спеціальність

Освітня програма

Акредитація освітньої програми

10 Природничі науки

101 Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування

акр. до 01.07.2028

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

акр. до 01.07.2027

16 Хімічна інженерія та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

акр. до 01.07.2026

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

акр. до 01.07.2026

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології Харчові технології та інженерія акр. до 01.07.2025 181 Харчові технології Харчові технології

 

Планується на 2024-2025 н.р.

Технології харчування
(в ресторанному господарстві)

акр. до 01.07.2025

Технології захисту навколишнього середовища

 

183 Технології захисту навколишнього середовища        

 

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування            

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво

акр. до 01.07.2026

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

акр. до 01.07.2026

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

акр. до 01.07.2024

 

 

 

 

20 Аграрні науки та продовольство

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

 

Планується на 2024-2025 н.р.

 

 

 

 

205 Лісове господарство

Лісове господарство

акр. до 14.05.2025

 

 

 

 

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

акр. до 01.07.2026

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

акр. до 28.01.2025

242 Туризм і рекреація

Туризм

акр. до 01.07.2029

242 Туризм і рекреація

Туризм

акр. до 01.07.2029

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОТРАНСПОРТУ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ

БАКАЛАВРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Акредитація освітньої програми

Спеціальність

Освітня програма

Акредитація освітньої програми

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека та захист інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

акр. до 01.07.2026

125 Кібербезпека та захист інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

акр. до 01.07.2026

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування

акр. до 01.07.2026

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

акр. до 01.07.2026

Обробка металів за спецтехнологіями

акр. до 01.07.2026

133 Галузеве  машинобудування

Обладнання харчових, торгівельних і машинобудівних підприємств

акр. до 01.07.2026

133 Галузеве  машинобудування

Металорізальні верстати та системи

акр. до 01.07.2026

Обладнання переробних і харчових виробництв

акр. до 01.07.2026

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

акр. до 01.07.2028

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

акр. до 01.07.2027

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

акр. до 01.07.2027

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

акр. до 01.07.2027

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Радіотехніка та робототехнічні системи акр. до 01.07.2028

172 Електронні комунікації та радіотехніка

Радіотехніка та робототехнічні системи акр. до 01.07.2026
Телекомунікації акр. до 01.07.2028

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Робототехнічні системи та автоматизація акр. до 01.07.2026

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Робототехнічні системи та автоматизація акр. до 01.07.2026

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Інформаційно-вимірювальні технології

акр. до 01.07.2026

175 Інформаційно-вимірювальні технології

Інформаційно-вимірювальні технології

акр. до 01.07.2026

27 Транспорт

274 Автомобільний  транспорт

Автомобільний транспорт

акр. до 01.07.2025

274 Автомобільний  транспорт

Автомобільний  транспорт

акр. до 01.07.2026

275 Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

акр. до 01.07.2027

275 Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

акр. до 01.07.2029

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

БАКАЛАВРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Акредитація освітньої програми

Спеціальність

Освітня програма

Акредитація освітньої програми

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Міжнародна економіка та бізнес

акр. до 01.07.2026

051 Економіка

Міжнародна економіка

акр. до 01.07.2024

Управління персоналом та економіка праці

акр. до 01.07.2026

Економіка підприємства та цифрові технології в економічних процесах

акр. до 01.07.2026

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

акр. до 01.07.2026

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

акр. до 01.07.2026

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси і кредит

акр. до 01.07.2028

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси і кредит

акр. до 01.07.2032

073 Менеджмент

Менеджмент

акр. до 01.07.2026

073 Менеджмент

Менеджмент

акр. до 01.07.2026

Бізнес-адміністрування

акр. до 01.07.2026

Управління інноваційною діяльністю

акр. до 01.07.2026

Управління проектами акр. до 01.07.2026

075 Маркетинг

Маркетинг

акр. до 16.04.2025

075 Маркетинг

Маркетинг

акр. до 01.07.2024

076 Підприємництво та торгівля

Підприємництво та економіка підприємства

акр. до 01.07.2028

076 Підприємництво та торгівля

Підприємництво та економіка підприємства

акр. до 01.07.2032

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

акр. до 01.07.2026

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

акр. до 28.01.2025

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

БАКАЛАВРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Акредитація освітньої програми

Спеціальність

Освітня програма

Акредитація освітньої програми

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

акр. до 01.07.2029

022 Дизайн

Дизайн і візуальна культура

 

Планується на 2024-2025 н.р.

Дизайн середовища

Промисловий дизайн

Дизайн та 3-D моделювання
Дизайн-графіка і анімація
Дизайн одягу та стилю

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей

акр. до 01.07.2026

032 Історія та археологія

Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей

акр. до 01.07.2029

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Політична філософія

акр. до 01.07.2026

033 Філософія

Політична філософія

акр. до 01.07.2029

035 Філологія

Переклад та міжнародна комунікація (німецька та англійська мови)

акр. до 01.07.2027

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно),

перша - німецька

акр. до 01.07.2027

Прикладна лінгвістика

акр. до 01.07.2027

Прикладна лінгвістика

акр. до 01.07.2027

05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політична та інформаційна безпека            
053 Психологія Психологія здоров'я            
Реабілітаційна психологія            

08 Право

081 Право

Право

акр. до 14.05.2025

081 Право

Правосуддя

акр. до 12.12.2024

23 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

акр. до 26.03.2025

232 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

акр. до 28.01.2025

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-наукова програма

Акредитація освітньої програми

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Політична філософія

акр. до 01.07.2027

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

акр. до 01.07.2027

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент Менеджмент  

 

075 Маркетинг

Маркетинг

акр. до 01.07.2027

 

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

акр. до 20.06.2024

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

акр. до 01.07.2027

123 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

акр. до 01.07.2027

125 Кібербезпека та захист інформації

Кібербезпека

 

 

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

акр. до 01.07.2028

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Лазерні технології та процеси фізико-технічної обробки

 

 

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

акр. до 14.05.2025

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Робототехнічні системи та автоматизація    
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології  

 

24 Сфера обслуговування

242 Туризм і рекреація

Туризм