,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет Відомості про освітні програми, які реалізуються в ЧДТУ

Відомості про освітні програми, які реалізуються в ЧДТУ

Кнопка 1

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

БАКАЛАВРСЬКІЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

11 Математика та статистика

112 Статистика

Аналіз даних (DATA SCIENCE) та комп’ютерна статистика

 

 

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та прикладне програмування

122 Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Управління стартапами і проєктами в галузі інформаційних технологій

123 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

123 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

Системне програмування

Системне програмування

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Спеціалізовані комп’ютерні системи

124 Системний аналіз

Системний аналіз і прикладна логістика

 

 

Штучний інтелект

125 Кібербезпека

Управління інформаційною безпекою

 

 

126 Інформаційні системи та технології

Web-технології, web-дизайн

126 Інформаційні системи та технології

IT Project Management

15 Автоматизація

та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

 

 

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БАКАЛАВРСЬКІЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

10 Природничі науки

101 Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове та цивільне будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

 

 

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

Лісове господарство

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ І РОБОТОТЕХНІКИ

БАКАЛАВРСЬКІЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

15 Автоматизація

та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Робототехнічні системи та автоматизація

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Робототехнічні системи та автоматизація

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Інформаційно-вимірювальні медичні прилади та системи

Інформаційно-вимірювальні медичні прилади та системи

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка та робототехнічні системи

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка та робототехнічні системи

Телекомунікації

Телекомунікації

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

БАКАЛАВРСЬКІЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Міжнародна економіка та бізнес

051 Економіка

Міжнародна економіка

Управління персоналом та економіка праці

Економічна кібернетика

07 Управління

та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Менеджмент

073 Менеджмент

Менеджмент

Управління проектами

Аграрний менеджмент

Бізнес-адміністрування

Управління інноваційною діяльністю

075 Маркетинг

Маркетинг

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та економіка підприємства

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

БАКАЛАВРСЬКІЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

022 Дизайн

Дизайн (за видами)

Дизайн одягу

Дизайн середовища

Промисловий дизайн

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Комп`ютерне конструювання обладнання та розробка технологій машинобудування

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

Обробка металів за

спецтехнологіями

133 Галузеве  машинобудування

Обладнання харчових, торгівельних і машинобудівних підприємств

133 Галузеве  машинобудування

Металорізальні верстати та системи

Обладнання переробних і харчових виробництв

14 Енергетична інженерія

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

 

 

27 Транспорт

274 Автомобільний  транспорт

Автомобільний транспорт

274 Автомобільний  транспорт

Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

275 Транспортні технології

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

БАКАЛАВРСЬКІЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей

032 Історія та археологія

Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Політична філософія

033 Філософія

Політична філософія

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька

Прикладна лінгвістика

Прикладна лінгвістика

08 Право

081 Право

Право

 

 

23 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

232 Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

БАКАЛАВРСЬКІЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

МАГІСТЕРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

Харчові технології та інженерія

181 Харчові технології

Технології продуктів бродіння і виноробства

Технології харчування (в ресторанному господарстві)

20 Аграрні науки та продовольство

203 Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

 

 

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

Туризм

242 Туризм

Туризм

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ РІВЕНЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Політична філософія

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

Математичне та комп’ютерне моделювання

Комп'ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

125 Кібербезпека

Кібербезпека

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи і технології

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Лазерні технології та процеси фізико-технічної обробки

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм