,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Підрозділи університету Підрозділи забезпечення навчального процесу

Підрозділи забезпечення навчального процесу

 

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ), який забезпечує організацію та координацію навчально-методичної роботи в університеті, створює необхідні організаційні умови для якісної підготовки фахівців.
Структура навчально-методичного відділу представлена у вигляді секторів: навчально-методичної роботи, забезпечення якості освіти, забезпечення ЄДЕБО, диспетчерської служби.
Навчально-методичний відділ:
- організує навчально-методичну роботу в масштабах навчального закладу;
- розробляє та контролює графік навчального процесу в університеті;
- координує складання факультетами, кафедрами навчальних планів, робочих навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних програм;
- забезпечує розподіл навчального навантаження в межах університету;
- організовує проведення навчально-методичних семінарів;
- контролює організацію і проведення акредитацій і ліцензування напрямів і спеціальностей;
- контролює готовність навчально-методичного забезпечення й аудиторного фонду до навчального процесу;
- здійснює контроль за змінами в контингенті студентів навчального закладу;
- бере участь у розробці заходів щодо поліпшення навчального процесу, вивчає і впроваджує досвід інших ВНЗ з організації навчального процесу;
- подає пропозиції щодо формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, контролює виконання державного замовлення;
- контролює якість роботи професорсько-викладацького складу;
- розробляє проекти університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації спеціальностей, статистичної звітності тощо;
- надає методичну допомогу і консультації з організації навчального процесу для деканатів та кафедр;
- контролює виконання плану підвищення кваліфікації викладачів університету та проводить аналіз його ефективності;
- контролює планування та виконання навчально-методичного забезпечення кафедрами університету;
- вивчає, узагальнює та популяризує передовий досвід навчально-методичної роботи на кафедрах, факультетах університету і сприяє впровадженню цього досвіду;
- організовує педагогічні й методичні заходи з надання допомоги науково-педагогічним працівникам університету у вивченні прогресивних технологій навчання та оволодінні педагогічною майстерністю;
- подає пропозиції щодо розподілу і внутрішнього переміщення професорсько-викладацького складу між кафедрами університету;
- готує дозвільну документацію на друк документів про вищу освіту та студентських квитків;
- замовляє й обліковує бланки, необхідні для організації освітнього процесу університету;
- узагальнює та аналізує досвід проведення практики, розробляє заходи щодо удосконалення проведення практики студентів, підводить підсумки усіх видів практик, контролює методичне забезпечення кафедр з питань практики студентів;
- реалізує політику ЧДТУ щодо забезпечення якості освітніх послуг, практичну реалізацію плану впровадження системи управління якістю освіти в університеті;
- бере участь у розробці та удосконаленні методик: рейтингування кафедр університету; рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників ЧДТУ; моніторингу якості підготовки фахівців університету тощо;
- аналізує результати і підсумки навчання студентів випускників та роботи екзаменаційних комісій;
- проводить перевірку готовності кафедр до нового навчального року;
- здійснює облік руху контингенту студентів (відрахування, поновлення, переведення, академічні відпустки тощо);
- готує замовлення на виготовлення дипломів та студентських квитків;
- складає й коригує розклад занять та екзаменаційних сесій студентів;
- проводить аналіз і розробку пропозицій щодо доцільності використання аудиторно-лабораторного фонду навчального закладу.


Контакти:
18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, каб. 206/208 (1 корпус)
тел. (0472) 73-02-58, 73-02-25, 73-02-74

Режим роботи:
Понеділок - четвер: 08:00 - 17:00
(обідня перерва 13:00 - 1400)
П’ятниця: 08:00 - 15:00
Субота та неділя - вихідний

 

 

 

Канцелярія ЧДТУ

Забезпечує чітку організацію діловодства в університеті у відповідності з основними положеннями ЄДСД, Типової інструкції з діловодства та Інструкції з діловодства в ЧДТУ.

До складу канцелярії входить архівний підрозділ, який забезпечує зберігання документів особового характеру, тимчасового зберігання та окремих матеріалів, що підлягають постійному зберіганню.

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом ЧДТУ і підпорядковується безпосередньо ректору. Канцелярія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом і колективним договором ЧДТУ, правилами внутрішнього трудового розпорядку університету та розпорядженнями ректора.

 

 

Функції канцелярії:

 • забезпечення своєчасного перегляду вхідної, вихідної і внутрішньої документації, здійснення систематичного контролю за своєчасним виконанням документів, аналіз контролю їх виконання;
 • здійснення прийому, реєстрації, зберігання, обліку, постачання документів у підрозділи;
 • оформлення і розсилання розпорядчих документів, контроль за правильним оформленням документів;
 • приймання та реєстрація звернень, пропозицій та скарг громадян, заяв і службових співробітників університету та контроль за виконанням вказівок керівництва щодо їх вирішення;
 • розгляд і підготовка для доповіді керівництву кореспонденції та складання відповідних довідок;
 • рекомендації іншим структурним підрозділам для покращення їх роботи з документами;
 • контроль за термінами та своєчасним виконанням документів;
 • організація роботи з метою підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів та кафедр, які працюють з документами, розробка інструкції з діловодства;
 • прийом вхідної кореспонденції (листів, бандеролей, посилок, періодичних видань) та розподіл її по структурним підрозділам, а також відправка належним чином оформлених поштових відправлень з університету зовнішнім адресатам;
 • формування справ, а також підготовка до відправлення документів на зберігання;
 • складання номенклатури справ канцелярії та зведеної номенклатури справ університету, підготовка справ до здачі їх в архів;
 • забезпечення згідно з встановленим порядком приймання, реєстрації, систематизації, зберігання та використання документальних матеріалів, що надійшли до архіву.

Завідувач канцелярії: МАЗУРЕНКО Юрій Тарасович, к.212 (1 корпус), тел.. 73-02-46

 

Діловод: ЧАЛЕНКО Вікторія Віталіївна, к.212 (1 корпус), тел.. 73-02-46

 

Кур’єр:  КРЕЗУБ Вікторія Іванівна, к. 212 (1 корпус)., тел.: 73-02-46

 

Архіваріус:  ПІДСТРЕЛА Марина Олександрівна, 3 поверх (4 корпус), тел.: 73-02-37


Cекретар-друкарка: Протасова Тетяна Анатоліївна

 

Електронна адреса канцелярії   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса канцелярії :
18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, каб. 212 (1 корпус)
тел. (0472) 73-02-32, 73-02-46, 73-02-49

Адреса архіву :
18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, 4 корпус, 3 поверх
тел. (0472) 73-02-37


Режим роботи канцелярії та архіву:

Понеділок - четвер: 800– 1700

(обідня перерва 1300– 1400)

П’ятниця: 800– 1500

Сб., Нд. – вихідний

 

Головний бухгалтер

к.239-а/2  т.73-02-41

Начальник планово-фінансового відділу

к. 247/2    т. 73-02-16

Начальник відділу кадрів

к. 235/2,  т.71-00-88

Начальник юридичного відділу

к. 251/2   т. 73-29-79

Начальник редакційно-видавничого відділу

к.224/4  т.71-75-01

Начальник господарської служби

к. 117/2, 71-00-91