,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Факультет інформаційних технологій і систем Кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу

Кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу

Кафедру комп'ютерних наук та інформаційних технологій управління (КНІТУ) було створено за наказом ректора Черкаського державного технологічного університету № 236/01від 3.07.2014 на базі кафедри комп'ютерних технологій.

Завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Триус Юрій Васильович,  професор, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук.

До складу науково-педагогічного персоналу кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу входять 12 викладачів, з них: два доктори наук, профессори; 5  кандидатів наук, доцентів; старший викладач і чотири асистенти.

 Безымянный

Кафедра КНтаСА (КНІТУ лютий 2018 р.)

Кафедра КНтаСА здійснює підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки за освітніми програмами «Інформаційні управляючі системи та технології», «Програмне та інформаційне забезпечення робототехніки»,бакалаврів і магістрівзі спеціальності  124 – системний аналіз за освітньою програмою «Системи і методи прийняття рішень».

Кафедра має сучасне технічне і програмне забезпечення, необхідне для виконання навчальних планів і освітніх програм з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій. Навчальний процес з дисциплін професійної і практичної підготовки студентів здійснюється на базі трьох навчальних комп’ютерних лабораторій: нових інформаційних технологій; автоматизованих систем управління; системного аналізу та моделювання.

ауд

Комп’ютерна лабораторія нових інформаційних технологій (ауд. 510)

 

Всі комп’ютери кафедри та її лабораторій об’єднані у локальну мережу з виходом до мережі Internet, приміщення кафедри і лабораторій покриті Wi-Fi.

У лабораторіях встановлено такі пакети системних і прикладних прогам: MicrosoftOffice 2010; Mathcad, Matlab, Deductor,HideSQL, IBExpert, Eclipse, IntelliJIDEA,медичні інформаційні системи «Доктор Елекс» і «ЕМСІМЕД», багатофункціональний програмний комплекс для управління підприємствами та організаціями«IS-pro» та інші програмні комплекси, зокрема розроблені співробітниками кафедри Модель-Плюс, Фактор, Ідент, AlgoMachines, ASimplex тощо.

На базі кафедри КНтаСА працюють Центр медичних інформаційних систем ЧДТУ, Мережева Академія Cisco.

міс  cisco

Всі дисципліни, що передбачені навчальними планами спеціальностей, підготовку з яких здійснює кафедра КНтаСА, на 100 % забезпечені підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами як у друкованому, так і в електронному вигляді, при цьому більшість з них написані викладачами кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно впроваджує в навчальний процес сучасні інформаційні технології, використовує мультимедійну техніку, систему підтримки дистанційного навчання ФІТІС (fitis.moodle.chdtu.edu.ua) на базі системи дистанційного навчання Moodle, що активно використовується студентами денної і заочної (дистанційної) форм, які навчаються за комп'ютерними спеціальностями і бажають за допомогою технологій дистанційного навчання здобути глибокі знання з циклу дисциплін науково-природничої підготовки і циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

олімпіада

Переддипломна практика студентів проводиться на базі провідних ІТ-компаній м. Черкаси: QATestLab, InterLink, MasterofCodeGlobal, центру розвитку кар’єри в галузі ITMasterAcademy, компанії «Тріумф Груп», в ІТ-відділахпровідних регіональних установ і підприємств: Головного фінансового управління Черкаської обласної державної адміністрації; Головного управління статистики Черкаської області; Черкаської дирекції ВАТ "Укртелеком"; ВАТ "Азот"; Укрсоцбанку; Приватбанку; ВАТ "Райффайзен Банк "Аваль"; ВАТ "Черкасцивілпроект", Черкаському обласному інформаційно-аналітичному центрі медичної статистикита інших.

Кафедри тісно співпрацює з провідними ІТ-компаніями м. Черкас: Юнібіт, InterLink, uCoz, QATestLab.

Переважна більшість дипломних проектів розроблена саме з урахуванням потреб базових установ і підприємств та ІТ-компаній.

 

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими основними напрямами:

 • створення і впровадження інформаційних управляючих систем і технологій в галузі економіки, науки, медицини й освіти;
 • методи прийняття рішень в інтелектуальних і роботехнічних системах;
 • інформаційні технології моделювання складних систем;
 • теорія та методи оптимізації і дослідження операцій;
 • технології відкритих інформаційних систем;
 • розробка моделей, методів, технологій і засобів дистанційного та дуального навчання;
 • розробка і впровадження комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математичних та комп’ютерних дисциплін.

 

Кафедра КНтаСА є ініціатором і організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці», яка регулярно проводиться з 2010 року.

 конференція

Учасники ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2014) перед виїздом на екскурсію

 

До науково-дослідної роботи, яка тематично пов'язана з навчальним процесом і науковими напрямами досліджень кафедри, залучаються студенти через виконання курсових проектів, написаннябакалаврських, дипломних і магістерських робіт, участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Науково-дослідна діяльність студентів:

 • участь у наукових і проблемних групах, факультативах при кафедрі
 • організація і проведення олімпіад з професійно-орієнтованих дисциплін
 • написання курсових робіт (проектів)
 • написання наукових конкурсних робіт
 • написання випускних, дипломних і магістерських робіт
 • участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Кафедра КНтаСА має широкі міжнародні наукові контакти і зв’язки з університетами Німеччини, США, Польщі, Болгарії, співпрацює з десятками провідних наукових установ і університетів України, серед них: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського", Національний університет будівництва і архітектури, Інститут інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Колектив кафедри КНтаСА постійно працює над удосконаленням навчального процесу, системи управління науково-дослідною діяльністю студентів, зміцненням матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, їх конкурентоспроможності на ринку інтелектуальної праці в галузі інформаційних технологій.

 

Наша адреса

18006,  м.Черкаси, бульв. Шевченка 460, 1 корпус, кім. 511,

Тел. (0472) 51-15-84

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Презентація кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління:

Презентація освітньої програми «Програмне та інформаційне забезпечення  робототехніки»