,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Факультет інформаційних технологій і систем Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління

Завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління Черкаського державного технологічного університету Юрій Васильович Триус -  професор, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук.

До складу науково-педагогічного персоналу кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління входять 13 викладачів, з них : два доктори наук, профессори; шість  кандидатів наук, три доценти; чотири старших викладача і чотири асистенти.

Кафедра КНІТУ здійснює підготовку бакалаврів за напрямами 6.040303 – системний аналіз і 6.050101 – комп’ютерні науки і фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" і "магістр" зі спеціальностей 7(8).04030302 – системи і методи прийняття рішень, 7(8).05010101 – інформаційні управляючі системи та технології.

Кафедра має сучасне технічне і програмне забезпечення, необхідне для виконання навчальних планів і підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій. Навчальний процес з дисциплін професійної і практичної підготовки студентів здійснюється на базі трьох навчальних комп’ютерних лабораторій: нових інформаційних технологій; автоматизованих систем управління; системного аналізу та моделювання.

Всі комп’ютери кафедри і її лабораторій об’єднані у локальну мережу з виходом до мережі Internet, приміщення кафедри і лабораторій покриті Wi-Fi.

У лабораторіях встановлено такі пакети прикладних прогам: Microsoft Office 2010; Borland Assembler; Network Instruments Observer Suite 8.3; КОМПАС-3D LT V6 Plus; AutoCAD 14; Mathcad, Matlab, Master Designer 8.7, Deductor та інші програмні комплекси, зокрема розроблені співробітниками кафедри Модель-Плюс, Фактор, Ідент, AlgoMachines, ASimplex тощо.

Всі дисципліни, що передбачені навчальними планами напрямів і спеціальностей, підготовку з яких здійснює кафедра КНІТУ, на 100 % забезпечені підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами як у друкованому, так і в електронному вигляді, при цьому більшість з них написані викладачами кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно впроваджує в навчальний процес сучасні інформаційні технології, використовує мультимедійну техніку. На кафедрі на базі системи дистанційного навчання Moodle створено систему підтримки дистанційного навчання ФІТІС (http://ias.cdtu.edu.ua/moodle19-fitis) для студентів денної і заочної (дистанційної) форм, які навчаються за комп'ютерними спеціальностями і бажають за допомогою технологій дистанційного навчання здобути глибокі знання з циклу дисциплін науково-природничої підготовки і циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Переддипломна практика студентів проводиться на базі провідних регіональних установ і підприємств: Головного фінансового управління Черкаської обласної державної адміністрації; Головного управління статистики Черкаської області; Черкаської дирекції ВАТ "Укртелеком"; ВАТ "Азот", Укрсоцбанку; Приватбанку; ВАТ "Райффайзен Банк "Аваль"; ВАТ "Черкасцивілпроект" та інших. Переважна більшість дипломних проектів розроблена саме з урахуванням потреб базових установ і підприємств, ІТ-компаній.

Кафедри тісно співпрацює з провідними ІТ-компаніями м. Черкас: Юнібіт, ІнтерЛінк, uCoz, QATestLab.

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за такими основними напрямами:

  • створення інформаційних управляючих систем і технологій в галузі економіки, науки й освіти;
  • математичні методи прийняття рішень в інтелектуальних системах;
  • інформаційні технології моделювання складних систем;
  • теорія та методи оптимізації і дослідження операцій;
  • технології відкритих інформаційних систем;
  • розробка моделей, методів, технологій і засобів електронного навчання;
  • розробка і впровадження комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математичних та інформатичних дисциплін.

До науково-дослідної роботи, яка тематично пов'язана з навчальним процесом і науковими напрямками досліджень кафедри та Інституту системних інформаційних досліджень ЧДТУ, залучаються студенти через виконання курсових проектів, написаннябакалаврських, дипломних і магістерських робіт, участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Кафедра КНІТУ має широкі міжнародні наукові контакти і зв’язки з університетами Німеччини, США, Росії, Білорусі, Болгарії, співпрацює з десятками провідних наукових установ і університетів України, серед них: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "КПІ", Національний університет будівництва і архітектури, Інститут інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Колектив кафедри КНІТУ постійно працює над удосконаленням навчального процесу, системи управління науково-дослідною діяльністю студентів, зміцненням матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, їх конкурентоспроможності на ринку інтелектуальної праці в галузі інформаційних технологій.

 

Наша адреса

18006,  м.Черкаси, бульв. Шевченка 460, 1 корпус, кім. 511,

Тел. (0472) 73-02-71

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Презентація кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління: