,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління

Кафедру комп'ютерних наук та інформаційних технологій управління (КНІТУ) було створено за наказом ректора Черкаського державного технологічного університету № 236/01від 3.07.2014 на базі кафедри комп'ютерних технологій.

Завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління Триус Юрій Васильович,  професор, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук.

До складу науково-педагогічного персоналу кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління входять 12 викладачів, з них: два доктори наук, профессори; 5  кандидатів наук, доцентів; старший викладача і чотири асистенти.

 Безымянный

Кафедра КНІТУ (лютий 2018 р.)

Кафедра КНІТУ здійснює підготовкубакалаврів, магістріві докторів філософіїзі спеціальності122 – комп’ютерні науки за освітніми програмами «Інформаційні управляючі системи та технології», «Програмне та інформаційне забезпечення робототехніки»,бакалаврів і магістрівзі спеціальності  124 – системний аналіз за освітньою програмою «Системи і методи прийняття рішень».

Кафедра має сучасне технічне і програмне забезпечення, необхідне для виконання навчальних планів і освітніх програм з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій. Навчальний процес з дисциплін професійної і практичної підготовки студентів здійснюється на базі трьох навчальних комп’ютерних лабораторій: нових інформаційних технологій; автоматизованих систем управління; системного аналізу та моделювання.

ауд  

Комп’ютерна лабораторія нових інформаційних технологій (ауд. 510)

 

Всі комп’ютери кафедри та її лабораторій об’єднані у локальну мережу з виходом до мережі Internet, приміщення кафедри і лабораторій покриті Wi-Fi.

У лабораторіях встановлено такі пакети системних і прикладних прогам: MicrosoftOffice 2010; Mathcad, Matlab, Deductor,HideSQL, IBExpert, Eclipse, IntelliJIDEA,медичні інформаційні системи «Доктор Елекс» і «ЕМСІМЕД», багатофункціональний програмний комплекс для управління підприємствами та організаціями«IS-pro» та інші програмні комплекси, зокрема розроблені співробітниками кафедри Модель-Плюс, Фактор, Ідент, AlgoMachines, ASimplex тощо.

На базі кафедри КНІТУ працюють Центр медичних інформаційних систем ЧДТУ, Мережева академія Cisco.

міс  cisco

Всі дисципліни, що передбачені навчальними планами спеціальностей, підготовку з яких здійснює кафедра КНІТУ, на 100 % забезпечені підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами як у друкованому, так і в електронному вигляді, при цьому більшість з них написані викладачами кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно впроваджує в навчальний процес сучасні інформаційні технології, використовує мультимедійну техніку, систему підтримки дистанційного навчання ФІТІС (fitis.moodle.chdtu.edu.ua) на базі системи дистанційного навчання Moodle, що активно використовується студентами денної і заочної (дистанційної) форм, які навчаються за комп'ютерними спеціальностями і бажають за допомогою технологій дистанційного навчання здобути глибокі знання з циклу дисциплін науково-природничої підготовки і циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

олімпіада  

Переддипломна практика студентів проводиться на базі провідних ІТ-компаній м. Черкаси: QATestLab, InterLink, MasterofCodeGlobal, центру розвитку кар’єри в галузі ITMasterAcademy, компанії «Тріумф Груп», в ІТ-відділахпровідних регіональних установ і підприємств: Головного фінансового управління Черкаської обласної державної адміністрації; Головного управління статистики Черкаської області; Черкаської дирекції ВАТ "Укртелеком"; ВАТ "Азот"; Укрсоцбанку; Приватбанку; ВАТ "Райффайзен Банк "Аваль"; ВАТ "Черкасцивілпроект", Черкаському обласному інформаційно-аналітичному центрі медичної статистикита інших.

Кафедри тісно співпрацює з провідними ІТ-компаніями м. Черкас: Юнібіт, InterLink, uCoz, QATestLab.

Переважна більшість дипломних проектів розроблена саме з урахуванням потреб базових установ і підприємств та ІТ-компаній.

 

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими основними напрямами:

 • створення і впровадження інформаційних управляючих систем і технологій в галузі економіки, науки, медицини й освіти;
 • методи прийняття рішень в інтелектуальних і роботехнічних системах;
 • інформаційні технології моделювання складних систем;
 • теорія та методи оптимізації і дослідження операцій;
 • технології відкритих інформаційних систем;
 • розробка моделей, методів, технологій і засобів дистанційного та дуального навчання;
 • розробка і впровадження комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математичних та комп’ютерних дисциплін.

 

Кафедра КНІТУ є ініціатором і організаторомМіжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці», яка регулярно проводиться з 2010 року.

 конференція

Учасники ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2014) перед виїздом на екскурсію

 

До науково-дослідної роботи, яка тематично пов'язана з навчальним процесом і науковими напрямами досліджень кафедри, залучаються студенти через виконання курсових проектів, написаннябакалаврських, дипломних і магістерських робіт, участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Науково-дослідна діяльність студентів:

 • участь у наукових і проблемних групах, факультативах при кафедрі
 • організація і проведення олімпіад з професійно-орієнтованих дисциплін
 • написання курсових робіт (проектів)
 • написання наукових конкурсних робіт
 • написання випускних, дипломних і магістерських робіт
 • участь у наукових семінарах і конференціях різного рівня.

Кафедра КНІТУ має широкі міжнародні наукові контакти і зв’язки з університетами Німеччини, США, Польщі, Болгарії, співпрацює з десятками провідних наукових установ і університетів України, серед них: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського", Національний університет будівництва і архітектури, Інститут інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Колектив кафедри КНІТУ постійно працює над удосконаленням навчального процесу, системи управління науково-дослідною діяльністю студентів, зміцненням матеріально-технічної бази і навчально-методичного забезпечення, що сприяє підвищенню рівня професійної та наукової підготовки випускників, їх конкурентоспроможності на ринку інтелектуальної праці в галузі інформаційних технологій.

 

Наша адреса

18006,  м.Черкаси, бульв. Шевченка 460, 1 корпус, кім. 511,

Тел. (0472) 73-02-71

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Презентація кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління:

Презентація освітньої програми «Програмне та інформаційне забезпечення  робототехніки»