,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Підрозділи університету Музеї університету

Музеї університету

В Черкаському державному технологічному університеті  (ЧДТУ) діють: Музей історії ЧДТУ та Музей історії радіотехніки ім. професора Ю.П. Кунченка, які в своїй сукупності формують комплекс музеїв ЧДТУ.  Музеї призначені для вивчення, збереження, використання та ознайомлення з пам’ятками матеріальної та духовної культури, залучення громадян, зокрема здобувачів вищої освіти, до надбань історико-культурної, науково-технічної спадщини університету, міста, країни та людства. В ЧДТУ робота музеїв регулюється “Положенням про музеї Черкаського державного технологічного університету” (затвердженнярішенням вченої ради ЧДТУ від 08 лютого 2021 р. (протокол № 8) та введено в дію Наказом ЧДТУ №32/01 від 09 лютого 2021 р.). Музеї повністю підпорядковані ректору Університету та проректору з  гуманітарно-виховних питань. Поточне управління музеями здійснюється на підставі відповідних наказів та розпоряджень ректора університету. До оперативного управління та роботи в Музеях можуть залучатись здобувачі вищої освіти профільних освітніх програм, зокрема, освітня програма Історія, музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей, за умови, що така робота відповідатиме здобуттю такими практичних навичок та компетентностей.