,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет Вчена рада університету

Вчена рада університету

Вчена рада Черкаського державного технологічного університету є колегіальним органом управління, який створений для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції університету як державної освітньої та наукової установи, обговорення головних напрямів діяльності, реалізації покладених на нього завдань, а також визначення стратегії його розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя університету, наукову та науково-педагогічну діяльність.

Порядок роботи вченої ради університету та основи організації її діяльності визначені Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Положенням про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету та Регламентом вченої ради Черкаського державного технологічного університету.

Колегіальна функція вченої ради університету, її повноваження реалізуються шляхом демократичного, колективного обговорення й ухвалення рішень з актуальних проблем поточної та перспективної діяльності університету.

Рішення вченої ради університету набувають чинності через ухвали вченої ради університету, накази та розпорядження ректора університету.