,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Студенту Центр студентського розвитку і культурних програм

Центр студентського розвитку та культурних програм

Центр студентського розвитку та культурних програм є структурним підрозділом університету, діяльність якого регламентується Статутом Черкаського державного технологічного університету.

Головними завданнями Центр студентського розвитку та культурних програм ЧДТУ є:

 • розвиток духовності;
 • виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу;
 • укорінення в суспільній свідомості загальнолюдських моральних цінностей;
 • виховання соціального патріотизму та впевненості кожного громадянина у своєму майбутньому;
 • формування здорового способу життя.

В університеті виховна робота здійснюється відповідно до «Концепції національно-громадянського виховання студентів у Черкаському державному технологічному університеті» (затверджене Вченою радою ЧДТУ 26.12.2014 р., протокол №5) та Закону України «Про вищу освіту» за основними напрямками: громадянським, патріотичним, національним, правовим, естетичним, морально-етичним, екологічним, статевим, фізичним, трудовим, світоглядним, правоохоронним.

Виховання здійнюється як під час навчального процесу, так і в поза навчальний час. Поточні питання виховної роботи в університеті вирішує Рада з організації виховної роботи в ЧДТУ.

Суб'єктами виховного процесу є:

 • ректор;
 • проректор з гуманітарно-виховних питань;
 • декани факультетів;
 • відповідальні за виховну роботу на факультетах;
 • Центр студентського розвитку та культурних програм;
 • завідувачі гуманітарних кафедр; 
 • відповідальні за виховну роботу на кафедрах;
 • куратори академічних груп;
 • професорсько-викладацький склад ЧДТУ.

Організація виховного процесу в ЧДТУ ґрунтується на принципах виховання свідомого громадянина. В університеті навчають не лише людину якоїсь конкретної професії, а тут, разом з тим – творять громадянина і патріота своєї рідної держави.