,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Науково-дослідний інститут Студентська наука

Студентська наука

Черкаський державний технологічний університет приділяє значну увагу залученню студентів до самостійного наукового пошуку, використовуючи при цьому різні форми і напрямки. Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених здійснюється в ЧДТУ з метою задоволення потреб найбільш здібних студентів у науковій творчості і є невід’ємною частиною наукової роботи кафедр та ЧДТУ в цілому. Науково-дослідна робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого фахівця і вченого.

 

Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів проводиться за різними напрямками:

-залучення їх до науково-дослідних робіт кафедр, що виконуються за держбюджетним замовленням та госпдоговірною тематикою;

-при виконанні робіт другої половини робочого часу викладачів;

-участь у  конкурсах та конференціях як студентського, так і викладацького рівня;

-участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах.

 

Важливим показником ефективності студентської наукової роботи є результативність участі студентів у конференціях, олімпіадах, конкурсах.

В університеті щорічно проводяться Дні студентської науки. При проведенні студентського форуму проходить демонстрація результатів НДР студентів у формі виставки експонатів науково-технічної творчості студентів, доповідей на студентських науково-практичних конференціях (щорічно працює 10 секцій). Загалом, 35-40% від контингенту студентів денної форми навчання приймають участь у студентських конференціях.

Ефективною формою науково-дослідної роботи студентів є їх активна участь у проблемних групах, наукових гуртках та творчих лабораторіях. Студенти в 2022 році займалися науково-дослідницькою діяльністю у 42 наукових гуртках.Така форма науково-дослідної роботи дає можливість студентам, починаючи з першого курсу, долучатися до наукової роботи кафедр та факультетів, брати участь у виконанні кафедральних, та держбюджетних тем. Багато студентів займається науковою роботою за індивідуальним планом.

На факультеті гуманітарних технологій у листопаді 2022 року були проведені міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яциката міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Студенти кафедри хімічних технологій та водоочищення Яворська Вікторія, Фещенко Єлизавета і Лисиця Олексій навчалися в літній школі Норвезького університету природничих наук впродовж 3-х тижнів з подальшим он-лайн захистом підготовлених проектів та отриманням відповідних сертифікатів.

Студентів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи відзначено сертифікатами учасників Міжнародного онлайн-конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea Science 2022» від Одеської національної академії харчових технологій у співробітництві з закордонними закладами вищої освіти 8 країн (Болгарія, Казахстан, Китай, Молдова, Швейцарія, Ізраїль, Грузія та Польща) за напрямом «харчова наука та технології».

Назва наукової роботи «Nutrition of tourists while trekking: realia and perspectives (Харчування туристів у пішохідному туризмі: реалії та перспективи»).

Автори: ЗВО, 1 курс рівень «магістр», спеціальність 241 «ГРС» Євгеній АДАМЕНКО, Владислав ЧИГИРИК.

Наукові керівники: доц. КТГРС Світлана БЄЛЯЄВА та Олена СТАРИНЕЦЬ.

Студент  факультету економіки та управління Дмитренко Богдан Васильович

(Група БАМ-20, спеціальність «073 Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент персоналу» та «Менеджмент бізнес-структур») брав участь у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти.

Назва наукової роботи «Державні програми підтримки аграрного сектору країни.

Базовий заклад вищої освіти, куди направлено роботу переможця першого туру

Київський національний університет технологій та дизайну, ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника

Проданова Лариса Василівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та бізнес-адмінстрування ЧДТУ

 

Відповідно до наказу МОНУ від 05.11.2021  № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та змін  до п.4 додатку до наказу МОНУ  від 24.11.2020  № 1457 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році»університетом був проведений 1 тур конкурсу.

Проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році було відмінено згідно з наказом МОНУ №508 від 31 травня 2022 р.

Наказом  ЧДТУ №171/04 від 29.06.2022 за результатами проведення 1 туру Конкурсу студентських наукових робіт 2021/2022 року були нагородженіграмотами студенти-переможці:

 

СКОПІНЦЕВА БОГДАНА,

студентка групи МКМ - 21,
Спеціальність «Маркетинг»

Тема роботи: « Маркетингові дослідження у процесі формування товарної політики»

 

ОЛЕКСІЙЧУК АНЖЕЛІКА,

студентка групи ПФ-219,

2021/2022 навчального року

Спеціальність «Філософія»

Тема роботи: « Гносеологічні концепції Рене Декарта та Джона Локка »

 

ДУДКА ВЛАДИСЛАВ,

студент групи ГРС-82,
Спеціальність «Туризм»

Тема роботи: «Космічне» харчування для туристів»