ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Наукова діяльність Аспірантура і докторантура

Аспірантура

Черкаський державний технологічний університет є багатогалузевим закладом вищої освіти, який проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, має розвинуту інфраструктуру навчальних і наукових підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить активну культурно-просвітницьку діяльність.

 

Освітнє середовище Черкаського державного технологічного університету побудоване на засадах рівноправності, взаємоповаги, інклюзивності, доброзичливості та дозволяє задовольняти потреби здобувачів доктора філософії та доктора наук завдяки високоякісному кадровому потенціалу, достатній матеріально-технічній базі та підтримці наукової діяльності.

Університет володіє потужним кадровим потенціалом, та матеріально-технічною базою, яка складається з 7 навчальних корпусів, лабораторно-навчального корпусу, комп’ютерних класів, бібліотеки, з безкоштовним доступом до бібліотечних фондів, онлайн ресурсів університету та мережі Інтернет. В університеті функціонує інформаційний центр Європейського Союзу в Черкаській області, мережева академія CISCO, Oracle Academy та інжинірингова школа Noosphere Engineering School, що сприяє реалізації наукового потенціалу здобувачів вищої освіти та розширенню можливостей проведення наукової та науково-дослідної діяльності в університеті.

Аспірантуру в Черкаському державному технологічному університеті відкрито 1991 р. (наказ Міністерства освіти України №320 від 04 листопада 1991 р.). Нині наш університет на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти реалізує освітньо-наукові програми за дев’ятьма галузями знань із загальним ліцензованим обсягом 80 осіб.

Підготовка в аспірантурі та докторантурі Черкаського державного технологічного університету здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Черкаського державного технологічного університету.

Вступ 2024

В 2024 році набір в аспірантуру здійснюється за 14 освітньо-науковими програмами, в докторантуру за 6 спеціальностями. Зі змістовним наповненням освітньо-наукових програм можна ознайомитися клікнувши на назву відповідної програми. Детальнішу інформацію про освітньо-наукову програму, можливі напрямки наукових досліджень, академічну мобільність та ін. можна отримати від кафедр, що реалізують відповідну програму. Для переходу на сторінку з контактною інформацією кафедри клікніть на назву кафедри на цій сторінці.

Інформацію про строки прийому заяв і документів, вступні випробування, процедуру та умови вступу до аспірантури і докторантури коротко викладено в резюме про правила прийому та детально в Додатку 1 до правил прийому до ЧДТУ в 2024 році.

2024 року обов’язковою вимогою вступу до аспірантури є складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови з результатом не нижче 130 балів (за виключенням передбаченим п.2 розділу 4). Реєстрація на ЄВІ буде здійснюватися приймальною комісією ЧДТУ в а.102-1 з 7 по 29 травня за цим графіком. Посилання для реєстрації на ЄВІ.

З 17 по 21 червня буде проходити інтенсивний курс підготовки до ЄВІ для абітурієнтів ЧДТУ (вступ в магістратуру та аспірантуру) 
Час початку: 17:00 щодня, з 17 по 21 червня
Форма проведення: очна
Місце проведення: бульв, Шевченка 460, І корпус ЧДТУ, зал засідань 
Курс для абітурієнтів ЧДТУ є безкоштовним. Попередній запис на курси не потрібен.