,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Аспірантура

Аспірантура є основним резервом поповнення й оновлення професорсько-викладацького складу та наукового потенціалу університету,

підвищення якості підготовки фахівців для народного господарства держави.

В нашому навчальному закладі аспірантуру відкрито з 1991 р. (наказ Міністерства освіти України №320 від 04 листопада 1991 р.).