,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Студенту Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування ЧДТУ – це право і можливість студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Черкаським державним технологічним університетом (далі – ЧДТУ).

Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів університету незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Вищим колегіальним виконавчим органом студентського самоврядування є Студентська рада очолювана головою Студентської ради.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, гуртожитку, факультету, СПЕК ЧДТУ та Університету в цілому. Вищим представницьким органом є Конференція студентів. Адміністративним органом є Секретаріат Студентської ради. Наглядовими органами є Контрольно-ревізійна комісія та Наглядова рада.

Студентська рада ЧДТУ є невід'ємною частиною його громадського самоврядування. В ЧДТУ – студентоцентризм освітнього процесу.

Студентська рада ЧДТУ діє на підставі |“Положення про студентське самоврядування ЧДТУ” (затвердженого Конференцією студентів ЧДТУ 7 жовтня 2020 р., протокол № 1).

За Студентською радою ЧДТУ закріплено аудиторію 216 (2-й корпус), в якій зроблений сучасний ремонт. Приміщення умебльоване, в ньому знаходиться сейф, комп’ютер, ноутбук, мультимедійний проектор, звукові колонки, принтер, електрочайник, забезпечений доступ до  мережі Інтернет, інформаційний стенд.

17 листопада 2016 р. між Студентською радою ЧДТУ та керівництвом ЧДТУ (ректор – О.О. Григор)  підписано Угоду щодо забезпечення адміністрацією належних умов для діяльності органів студентського самоврядування терміном на 5 років.

 01 березня 2021 р. ректор ЧДТУ О.О.Григор і голова Студентської ради ЧДТУ Ю.С. Загоровська підписали нову Угоду між Студентською радою ЧДТУ та керівництвом ЧДТУ терміном на 5 років.

 Студентська рада ЧДТУ  збирається щопонеділка об 11:20 в аудиторії 216 (2 корпус). Студентське самоврядування ЧДТУ має свою символіку, бланк з власним найменуванням, печатку.

З 2009 р. за ініціативи Студентської ради ЧДТУ започатковано щомісячний відкритий діалог студентів-керівників студентського самоврядування факультетів та гуртожитків з ректором університету.

З квітня 2014 року голову Студентської ради ЧДТУ включено до складу ректорату.

Завдання та напрямки діяльності СР ЧДТУ:

 • захист прав, свобод та законних інтересів осіб, що навчаються в Університеті, інших осіб, які звернулися до неї за захистом;
 • запобігання та протидія корупції, забезпечення законності, прозорості та відкритості діяльності Університету;
 • участь в управлінні Університетом, через безпосереднє представництво студентів у керівних, робочих, дорадчих, самоврядних органах Університету;
 • участь в обранні керівника (ректора) Університету, погодженні кадрових призначень, передбачених чинним законодавством та внутрішнім порядком Університету;
 • сприяння поліпшенню умов навчання, проживання та побуту осіб, що навчаються в Університеті;
 • розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні та Університеті, залучення представників СР ЧДТУ до участі у забезпеченні системи якості вищої освіти;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших закладів освіти, громадськими та іншими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування);
 • лобіювання питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів;
 • внесення пропозицій щодо змін у навчальні плани та програми та організації освітнього процесу;
 • призначення стипендій стипендіантам через роботу в стипендіальній комісії;
 • залучення студентів до реалізації державної молодіжної політики;
 • участь у вирішенні питань міжнародної співпраці університету, зокрема, міжнародного обміну студентами;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами).

    Приємно відзначити, що з 2015 р. головою Студентської ради при Черкаській облдержадміністрації обрано саме студента ЧДТУ. Це результат нашої роботи з молоддю та  імідж технологічного закладу вищої освіти. 22 грудня 2022 року головою Студентської ради при Черкаській обласній військовій (державній) адміністрації стала студентка факультету електронних технологій, автотранспорту та машинобудування, тимчасово виконуюча обов'язки голови Студради ЧДТУ Ольга Басараб.

Студентську раду при Черкаській ОДА очолювали: у 2015–2016 рр. студент факультету харчових технологій та сфери обслуговування Іван Іскімжі,  у 2016–2017 рр. студентка факультету харчових технологій та сфери обслуговування Альона Бойко, з листопада 2017 р. Студентську раду при ОДА очолював студент факультету економіки та управління Володимир Півненко,  з червня 2019 р. студент факультету харчових технологій та сфери обслуговування Віктор Гузенко, у 2020-2022 роках – студентка факультету гуманітарних технологій Юлія Загоровська, у 2022-2023 роках - студентка факультету електронних технологій, автотранспорту та машинобудування Ольга Басараб.

Об’єктами інформаційної власності Студентської ради ЧДТУ є:

 • cайт Студентської  ради ЧДТУ;
 • cторінки в соціальних мережах, а саме:

            https://t.me/stud_rada_cstu

            https://www.facebook.com/Stud-Rada-CSTU-1478438575559274/

            https://www.instagram.com/stud_rada_chstu/