,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Наукова діяльність Науково-технічна рада

Науково-технічна рада

Науково-технічну діяльність університету координує НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА (НТР), створена у 1991 році.

Науково-технічна рада Черкаського державного технологічного університету організована згідно зі Статутом ЧДТУ. В своїй діяльності НТР керується Конституцією України, чинним законодавством України у сфері освіти і науки, нормативними і розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Черкаського державного технологічного університету, а також Положенням про науково-технічну раду Черкаського державного технологічного університету.

Науково-технічна рада університету є колегіальним дорадчим консультативно-експертним органом ректорату з питань формування науково обґрунтованої єдиної народногосподарської політики України, спрямованої на забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу, впровадження у виробництво новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки та технології. НТР проводить свою роботу на основі колегіальності в формі колективного обговорення, обміну думками та ділової критики. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків, Вченої ради, видання наказів і розпоряджень в університеті, що забезпечує інтеграцію освіти, науки і виробництва.

Персональний склад НТР затверджується наказом ректора.

Головою НТР є проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків доктор технічних наук, професор Фауре Е.В. Допомагає організовувати роботу НТР та проводити засідання секретар науково-технічної ради кандидат технічних наук, доцент Миронець І.В.

До складу НТР в обов'язковому порядку входять за посадами: ректор, перший проректор, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, декани факультетів, учений секретар, завідувач аспірантурою, начальник редакційно-видавничого відділу, провідний фахівець науково-дослідного інституту (НДІ), а також: помічники деканів факультетів з наукової роботи, доктори наук, які працюють в Університеті за основним місцем роботи (за згодою), головні редактори наукових видань ЧДТУ, голова Ради молодих вчених, голова Студентської ради ЧДТУ.

За поданням дійсних членів НТР до складу ради можуть бути включені висококваліфіковані науковці, які працюють в Університеті за основним місцем роботи. Їхні кандидатури узгоджуються на черговому засіданні НТР шляхом відкритого голосування.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

- Підвищення ефективності та проведення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету як невід’ємної складової освітнього процесу. Сприяння інформаційно-аналітичному забезпеченню наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету.
- Удосконалення управління науковою, науково-технічною та інноваційною діяльністю Університету. Забезпечення ефективної роботи щодо впровадження результатів наукових досліджень та розробок.
- Підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних завдань, визначених державними цільовими науково-технічними програмами галузевого характеру, постановами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і науки України, а також регіональними науково-технічними програмами і планами. Координація наукових досліджень Університету з пріоритетних напрямків науки і техніки.
- Розгляд та подання пропозицій ректору щодо структури наукових підрозділів Університету, розробка рекомендацій щодо створення, закриття та реорганізації структурних підрозділів, які виконують науково-дослідну роботу та патентно-ліцензійну діяльність.
- Затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету та затвердження тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт.
- Розгляд та подання пропозицій ректору щодо розвитку і вдосконалення організації науково-дослідної роботи в Університеті. Розгляд та затвердження поточних планів наукових досліджень.
- Аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності, стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками та стипендіатами.
- Координація роботи щодо організації контролю за підвищенням якості підготовки наукових кадрів, росту кваліфікації професорсько-викладацького складу на інноваційних засадах розвитку науки й техніки.
- Здійснення науково-методичного забезпечення, організації та аналізу діяльності аспірантури і докторантури Університету; внесення пропозицій щодо планів прийому, проведення оцінки ефективності роботи наукових керівників.
- Проведення атестації докторантів та заслуховування звітів працівників, які працюють над виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук згідно з планом.
- Контроль за виконанням міжнародних угод і контрактів.
- Аналіз і координація діяльності НДІ, Ради молодих вчених, студентського наукового товариства та редколегії наукових видань Університету.
- Формування річного плану видання монографій та подання пропозицій на затвердження ректору щодо фінансування або відшкодування витрат на видання монографій за рахунок коштів Університету (за наявності можливості фінансування).
- Розгляд звітів деканів факультетів про результати наукової діяльності та міжнародної науково-технічної співпраці і ефективності наукового потенціалу.
- Висунення для затвердження на Вченій раді кандидатур для присвоєння державних нагород, призначення державних стипендій обдарованим студентам, молодим вченим та видатним діячам освіти і науки.
- Рекомендації наукових проектів на участь у конкурсах на здобуття Державних премій в галузі науки і техніки, щорічних премій Кабінету Міністрів, Президента України в галузі науки і техніки, премій імені видатних учених, грантів, а також на конкурси, що проводяться Національною Академією наук України, Міністерством освіти і науки України.
- Прийняття рішень про призначення грантів і стипендій науковцям Університету.
- Затвердження до друку та як електронні видання наукових видань випусків збірників і журналів, матеріалів конференцій Університету, а також рекомендації до друку інших науково-популярних видань.
- Розгляд інших питань за пропозицією членів НТР, які пов’язані з науково-технічною діяльністю Університету.

 

 

44d4fff31fe71cd6ea88f063bab937ad_S

 
  Голова НТР

ФАУРЕ

Еміль Віталійович

 доктор технічних наук, професор

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, 604-1 корпус
роб.тел.:   +380 (472) 513-660
e-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лазуренко ВМ-2

 
Секретар НТР

МИРОНЕЦЬ

Ірина Валеріївна

 кандидат технічних наук, доцент

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, каб.604-1 корпус
роб.тел.:   +380 (472) 730-285
e-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.