,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Про Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Цент післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Черкаського державного технологічного університету розпочав свою діяльність в 1993 році. Спочатку був створений факультет перепідготовки фахівців як структурний підрозділ ЧДТУ, згодом організували ще один факультет довузівської підготовки, який у 2005 році був реорганізований у факультет підготовки до вступу у вищі навчальні заклади та роботи навчально-виробничих комплексів університету. У зв’язку з розширенням форм діяльності та розвитком нових напрямків роботи у 2015 році факультет було перейменовано у Центр післядипломної освіти та доуніврситетської підготовки.

Головним завдання ЦПОДП є реалізація освітніх програм довузівської підготовки та післядипломної освіти, де застосовуються сучасні методи навчання. На сьогоднішній день, у зв’язку з швидким впровадженням нових технологій та методів роботи, виникла необхідність продовжувати освіту і після здобуття диплому з базової спеціальності. Система постійного оновлення знань, поповнення інформації, вдосконалення вмінь та навичок одержала назву “освіта впродовж всього життя”.

Основним напрямом діяльності центрує перепідготовка фахівців з вищою освітою та студентів старших курсів вищих навчальних закладів ІІІ-ІVрівня акредитації для здобуття вищої освіти за денною та заочною формами навчання.

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у виробництво нові технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства.

Навчання в Центрі післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЧДТУ здійснюється за наступними напрямами:

Підвищення кваліфікації:

ð    Облік і аудит;

ð    Фінанси і кредит;

ð    Економіка підприємства;

ð    Менеджмент організацій;

ð    Автомобілі та автомобільне господарство;

ð    Програмне забезпечення систем;

ð    Промислове і цивільне будівництво;

ð    Електротехнічні системи електроспоживання;

ð     Екологія та охорона навколишнього середовища.

По закінченню навчання центр післядипломної освіти та доуніврситетської підготовки надає спеціалістам, які отримали другу вищу освіту, диплом спеціаліста державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

Курсова підготовка:

 

  • Інформаційні системи і технології в обліку;
  • Бухгалтерський облік;
  • Організатор подорожей/екскурсій (гід-екскурсовод, організатор супроводу туристів);
  • Організатор подорожей-перекладач(англійська мова);
  • Організатор виробництва ресторанної продукції;
  • Менеджмент організації управління багатоквартирними житловими будинками(ОСББ).

Після закінчення навчання видається свідоцтво встановленого університетом зразка про одержану професію.

 

Черкаський державний технологічний університет, надає для абітурієнтів послуги по підготовці до вступу в ВНЗ.

Доуніверситетська підготовка – підготовка до вступу в вищі навчальні заклади та проходження зовнішнього незалежного оцінювання учнів 11-х класів, коледжів та випускників попередніх років.

Доуніверситетська підготовка включає курси з усіх екзаменаційних дисциплін, необхідних для вступу. Особливістю такої довузівської підготовки ЧДТУ в тому, що при вивченні окремих предметів враховується загальний освітній рівень слухачів курсів, їх інтерес до поглиблення знань з обраних дисциплін. Більшість практичних занять проводиться з використанням тестів, наближених до тестів ЗНО.

Курси доуніврситетської підготовки проводяться на вечірній формі навчання. Абітурієнти, які закінчили курси, мають високі шанси успішно скласти  ЗНО та вступити до будь-якого вузу України. Набір слухачів на підготовчі курси здійснюється згідно з графіком проведення занять.

Центр після дипломної освіти та доуніврситетської підготовки ЧДТУ знаходиться за адресою:

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, корпус №2 (4-поверхова будівля), ауд.240.

Додаткова інформація за телефоном: 71-00-84.