,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Вступнику Післядипломна освіта

Про Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Цент післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Черкаського державного технологічного університету розпочав свою діяльність в 1993 році. Спочатку був створений факультет перепідготовки фахівців як структурний підрозділ ЧДТУ, згодом організували ще один факультет довузівської підготовки, який у 2005 році був реорганізований у факультет підготовки до вступу у вищі навчальні заклади та роботи навчально-виробничих комплексів університету. У зв’язку з розширенням форм діяльності та розвитком нових напрямків роботи у 2015 році факультет було перейменовано у Центр післядипломної освіти та доуніврситетської підготовки.

Головним завдання ЦПОДП є реалізація освітніх програм довузівської підготовки та післядипломної освіти, де застосовуються сучасні методи навчання. На сьогоднішній день, у зв’язку з швидким впровадженням нових технологій та методів роботи, виникла необхідність продовжувати освіту і після здобуття диплому з базової спеціальності. Система постійного оновлення знань, поповнення інформації, вдосконалення вмінь та навичок одержала назву “освіта впродовж всього життя”.

Основним напрямом діяльності центрує перепідготовка фахівців з вищою освітою та студентів старших курсів вищих навчальних закладів ІІІ-ІVрівня акредитації для здобуття вищої освіти за денною та заочною формами навчання.

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у виробництво нові технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства.

Навчання в Центрі післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЧДТУ здійснюється за наступними напрямами:

Підвищення кваліфікації:

ð    Облік і аудит;

ð    Фінанси і кредит;

ð    Економіка підприємства;

ð    Менеджмент організацій;

ð    Автомобілі та автомобільне господарство;

ð    Програмне забезпечення систем;

ð    Промислове і цивільне будівництво;

ð    Електротехнічні системи електроспоживання;

ð     Екологія та охорона навколишнього середовища.

По закінченню навчання центр післядипломної освіти та доуніврситетської підготовки надає спеціалістам, які отримали другу вищу освіту, диплом спеціаліста державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації.

 

Курсова підготовка:

 

  • Інформаційні системи і технології в обліку;
  • Бухгалтерський облік;
  • Організатор подорожей/екскурсій (гід-екскурсовод, організатор супроводу туристів);
  • Організатор подорожей-перекладач(англійська мова);
  • Організатор виробництва ресторанної продукції;
  • Менеджмент організації управління багатоквартирними житловими будинками(ОСББ).

Після закінчення навчання видається свідоцтво встановленого університетом зразка про одержану професію.

 

Черкаський державний технологічний університет, надає для абітурієнтів послуги по підготовці до вступу в ВНЗ.

Доуніверситетська підготовка – підготовка до вступу в вищі навчальні заклади та проходження зовнішнього незалежного оцінювання учнів 11-х класів, коледжів та випускників попередніх років.

Доуніверситетська підготовка включає курси з усіх екзаменаційних дисциплін, необхідних для вступу. Особливістю такої довузівської підготовки ЧДТУ в тому, що при вивченні окремих предметів враховується загальний освітній рівень слухачів курсів, їх інтерес до поглиблення знань з обраних дисциплін. Більшість практичних занять проводиться з використанням тестів, наближених до тестів ЗНО.

Курси доуніврситетської підготовки проводяться на вечірній формі навчання. Абітурієнти, які закінчили курси, мають високі шанси успішно скласти  ЗНО та вступити до будь-якого вузу України. Набір слухачів на підготовчі курси здійснюється згідно з графіком проведення занять.

Центр після дипломної освіти та доуніврситетської підготовки ЧДТУ знаходиться за адресою:

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, корпус №2 (4-поверхова будівля), ауд.240.

Додаткова інформація за телефоном: 71-00-84.