,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Профком Оголошення Про хід виконання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Черкаського державного технологічного університету за 2021 рік (січень 2021-грудень 2021)
П'ятниця, 24 червня 2022 10:27

Про хід виконання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Черкаського державного технологічного університету за 2021 рік (січень 2021-грудень 2021)

       Профспілковий комітет університету на протязі року виконував свої забов’язання та разом з адміністрацією організовували виконання спільних забов’язань, здійснював контроль за своєчасною реалізацією заходів по забезпеченню захисту трудових, економічних і культурних прав та інтересів членів колективу університету.

РОЗДІЛ II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ продуктивної зайнятості членів трудового колективу.

       Профспілковим комітетом університету здійснювався контроль за відповідністю чинному законодавству скорочення штатних працівників та звільнення працівників у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору.

Нажаль в силу об’єктивних причин відбувається погіршення фінансового становища університету. Причини тут різні, про них доповів ректор університету  у своїй доповіді.

Зрозуміла річ, при погіршенні фінансового становища університету, адміністрація вимушена здійснювати заходи по оптимізації штатної структури та чисельності працюючих університету та скорочувати працівників. При цьому адміністрація завчасно інформувала профспілковий комітет про намічувані звільнення. По можливості при наявності вакансій скороченим працівникам пропонувались інші робочі місця.

Зазначу, що порушень при скороченні працівників та їх звільненні профспілковим комітетом виявлено не було. Мали місце звернення окремих працівників, які підпадали під скорочення до контролюючих органів. Проте, ними при перевірці дотримання процедури скорочення чинному законодавству в ЧДТУ порушень не виявлено.

Розділ III. Нормування праці, оплата праці, заохочення працівників, режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку.

       На протязі звітного року порушення при оплаті праці працівників університету не допускалися, заробітну плату працівники отримували вчасно.

       Відпускні та оздоровчі були нараховані та виплачувались вчасно, як того вимагає законодавство.

       Науково-педагогічні працівники отримували в повному обсязі надбавки за вислугу років, згідно відпрацьованого часу, стажу роботи, доплати в максимально визначеному законодавством розмірі за науковий ступінь та вчене звання.

       Здійснювались доплати за ненормований робочий день, за шкідливість, за особливі умови праці. Додаткові доплати і надбавки встановлювались у відповідності до колективного договору та Положення про порядок встановлення та надання працівникам ЧДТУ надбавок, доплат і премій.

      Чергові щорічні відпустки надаються згідно чинного законодавства, тривалістю згідно графіків відпусток або заяви співробітника. Додаткові відпустки надаються відповідно чинного законодавства.

      Відпустки без збереження заробітної плати надавались виключно на підставі заяви співробітників відповідно до Закону України «Про відпустки». Колективний договір містить перелік посад, яким надаються додаткові дні до відпустки за роботу зі шкідливими умовами праці, додаткові дні до відпусток надавались за заявами працівників.

      Ще по третьому роділу хочу зауважити, що надання відпусток, зокрема додаткових соціальних, які надаються жінкам, що мають двох і більше дітей віком до 15-ти років, та іншим, яким відповідно до КЗпП має надаватись така відпустка, такі відпустки наддавались. В звітному році відшкодовувалась вартість проїзду в громадському транспорті працівникам, які мають роз’їздний характер роботи.

      Здійснювалась доплата 40% до окладу за роботу в нічний час черговим і сторожам.

      Виконувався і п.3.23. Колективного договору, що стосується завчасного повідомлення, не пізніше як за 3 місяці, про заплановане звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного характеру.

Розділ IV. Встановлення гарантій, компенсацій пільг.

      Протягом 2021 року, як доречі, і в поточному році, профспілковим комітетом задовольнялись всі заяви, подані на матеріальну допомогу. Профспілковий комітет відповідно до КД виплачував матеріальні допомоги на лікування працівникам – до 1000 грн.;

                                                студентам – до 500 грн. (а в окремих випадках і 1000 грн.)

      У разі смерті близьких родичів співробітника університету (дружина, чоловік, діти, батьки) працівникам  – до 1000 грн.,

                                               студентам – 500 грн.

      Крім цього, ПК частково відшкодовував працівникам університету частину вартості придбаних курсівок чи путівок на їх лікування у санаторно-оздоровчих закладах  – до 1000 грн. та базах відпочинку ЧДТУ «Рось», «Топольок» – 50% вартості путівки.

       Кількість                              Кількість                       Загальна

 працівників, що                      студентів, що                      сума

звернулись до ПК                звернулись до ПК                    грн.

 за матеріальною                     за матеріальною

     допомогою                            допомогою

 

          257                                          43                            300 осіб

на суму 198638 грн.                         28283 грн.                226921 грн.

 

 

 

 Загалом за звітний період видано допомог на суму 226921 грн.

По видах видана матеріальна допомога розділена наступним чином:

Вид матеріальної допомоги

Працівники

Студенти

Складний стан

49осіб на суму

24900грн.

4 осіб на суму

1650 грн.

На лікування

64 особи на суму

51050 грн.

14 осіб на суму

9800 грн.

На лікування важкого захворювання від Обкому Профспілки

4 особи на суму

11 000 грн.

3 особи на суму

7200 грн.

Матеріальне заохочення з нагоди отримання наукового ступеню: доктор наук/кандидат наук

10 осіб на суму

4500 грн.

 

 

У зв’язку з народженням

3 особи на суму

3000 грн.

На поховання

19осіб на суму

20200 грн.

1 особа на суму

1000 грн.

До ювілею та святкових дат

79 осіб на суму

42070 грн.

5 осіб на суму

2200 грн.

(також на організацію студентських святкових заходів -  14 осіб

 на суму 5593 грн.)

Оплата санаторних путівок

23 особа на суму

16771 грн.

2 особи на суму

840 грн.

Оплата дитячих путівок

6 осіб на суму

15347 грн.( також від Обкому Профспілки 9800 грн. для відшкодування вартості путівок)

 

      Крім того, ПК ЧДТУ виділяв кошти на святкування Дня факультету в сумі 2500 грн.

Розділ V. Умови і охорона праці, медичне обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку.

      В університеті в минулому році проводився Тиждень охорони праці.

      Під час карантину по Ковід-19 профспілковим комітетом разом з адміністрацією університету та службою охорони праці проводились рейди по університету з метою виявлення порушень карантинних заходів. Адміністрація університету забезпечувала придбання та використання антисептиків та дезинфікуючих засобів в навчальних корпусах та гуртожитках.

       Що стосується оздоровлення працівників, то відповідно до п. 5.17. Колективного договору Профспілковий комітет частково оплачує санаторні путівки по 1 тисячі на кожну путівку та 50% вартості путівки на базах відпочинку ЧДТУ.

       Всього виплачено коштів на оздоровлення працівників університету 16771 грн. та оздоровлення студентів 840 грн.

       Що стосується дитячого оздоровлення, то у звітному році Профспілковим комітетом проплачено путівки в табір “Дахнівська Січ”. Оплачено шість путівок на загальну суму 15347 грн.

       Для залучення студентів до систематичних занять спортом профспілковим комітетом у листопадіпоточного року придбано спортивний інвентар в гуртожитки ЧДТУ на загальну суму 20714 грн.

       Студенти мають можливість займатись в спортивних секціях, які працюють в позаурочний час на кафедрі фізичного виховання та здоров’я людини.

VICоціальні гарантії і розвиток колективу.

VIIГарантії і соціальний захист.

       З метою сприяння розвитку колективу, збільшення набору студентів в рамках культурно-масових програм, профорієнтаційної роботи та навчання студентів ПК проплачує всі екскурсії студентів та викладачів. За звітний період оплачено 18поїздок:

1) До заказника Білосніжний Черкаська обл. ( БФ) – 5000 грн;

2) м. Київ,студенти каф. ТГРС (ФХТСО) –5000 грн;

3) Конференція в м. Драбів 20.05.2021 р. – 4250 грн;

4) Конференція в м.Чигирин 20.05.2021 р. – 5300 грн;

5) Конференція в м. Золотоноша 21.05.2021 р. – 3200 грн;

6) м. Канів, Чернеча гора 22.05.2021 р. – 4400 грн;

7) м. Київ, наук. семінар зі студентами 21.05.2021 р. (БФ) – 4000 грн.

8) м. Чигирин, студ. каф.іст.та права 26.05.2021 р. (ФГТ) – 1400 грн.

9) м. Київ 04.06.2021р., студенти, викладачі (ФХТСО) – 4500 грн.

10) Конф. викл. персоналу ЧДТУ, м. Шпола 17.06.21 р. – 5000 грн.

11) Волинська обл. студ.наук.семінар з 05.07.2021р. (БФ) – 4400 грн.

12) Жашківський р-н, Буцький каньйон, студ., викл. (БФ) – 3000 грн.

13) м. Канів, практ. семінар 12.07.2021 р.студ.,викл. (БФ) – 3000 грн.

14) м. Черкаси, «Дах. Січ»спорт.фест.18.09.21 р. ЧДТУ – 1000 грн.

15) м.Київ, наук. Семінар, викл.,студ. (ФХТСО) – 5000 грн.

16) м. Канів, Чернеча гора ,(ФГТ) – 5000 грн.

17) Закарпатська обл., фест «Божоле»( ФХТСО) –5000 грн.

18) м. Київ, поїздка студентів до ВР України (ФГТ) – 5000 грн.

 

       Загальна сума витрат на ці цілі складає за 2021 рік – 73450 грн.

      Жодний урочистий чи культурно-масовий захід в університеті не проходить без фінансування профспілкового комітету. Саме тому я вважаю, що кожен член нашого колективу, кожен студент має бути членом первинної профспілкової організації, щоб на рівні з усіма сприяти розвитку нашого великого колективу та активно приймати участь у його житті.

     Якщо говорити про соціальний захист студентів, то особливу увагу ми традиційно приділяємо студентам-сиротам та тим студентам, які позбавлені батьківського піклування, тим, що перебувають під опікою, та тим, яківперіод навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. На сьогодні їх на обліку 42 особи. Всі сироти, які вчасно здали сесію, отримують соціальну степендію, а найкращі студенти за рейтингом – і академічну, і соціальну стипендії. Іногородні студенти із означеної категорії гарантовано безкоштовно проживають в гуртожитку. Студенти цієї категорії отримують грошову компенсацію на харчування, для них здійснюються всі передбачені чинним законодавством вииплати. Обов’язково здійснюються виплати вихідної грошової допомоги випускникам – сиротам в межах шести прожиткових мінімумів при працевлаштуванні.

      Розділ «VIIГАРАНТІЇ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ», внесений в чинний колективний договір, виконується в повному обсязі:

       Всього студентів пільгових категорій, які отримують соціальні степендії на обліку в ПК знаходиться107 осіб.

РОЗДІЛ VIII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

       В частині забезпечення гарантій діяльності профспілкової організації, то в звітному періоді вони виконувались.

ПІДСУМОК.

        Підсумовуючи цей розділ, хочу зазначити , що в минулому році роботи профспілкового комітету запроваджені нами виплати та інші заходи виконували в повному обсязі, а саме:

1. Виплата грошових коштів в сумі 500 грн, кожному без виключення члену профспілки на ювілейні дати народження;

2. Виплата 1000 грн при народженні дитини;

3. Оплату 50% вартості проживання на базах відпочинку, які належать нашому університету ( “Топольок”, “Рось”)

4. Виплати науково-педагогічним працівникам при захисті дисертації: кандидата наук – 500 грн., доктора наук – 1000 грн.

5. Привітання науково-педагогічних працівників солодкими подарунками до Дня працівників освіти.

        Крім того дотримується чіткий і справедливий облік членів первинної профспілкової організації та користування тими пільгами, які надає профспілка.

 

Голова ППО ЧДТУ                                                                         Василь ЗАГОРОДНІЙ