,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Профком Склад профспілкового комітету

Склад профспілкового комітету

 

   Склад профспілкового комітету  

ГОНЧАРОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, доцент, к.е.н., голова первинної профспілкової організації

 Есенова Т.П.

ЕСЕНОВА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, заступник голови первинної профспілкової організації

 Рибець М.В.

РИБЕЦЬ МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА, бухгалтер первинної профспілкової організації

Факультет харчових технологій та сфери обслуговування

Рибець М.В.

 

Куракін Олександр Борисович, викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, заступник голови профбюро

 

 

 

Рибець М.В.   Бєляєва Світлана Станіславівна, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, к.е.н., заступник голови профбюро
   
Факультет економіки та управління
Рибець М.В. Гавриленко Валентина Олександрівна,  завідувач кафедри обліку, аналізу і оподаткування, доцент, д.е.н., голова профбюро
Рибець М.В.

  

Ільченко Наталія Вікторівна, доцент кафедри економіки та підприємництва, к.держ.упр., заступник голови профбюро

 

Рибець М.В. Коваленко Дарина Вікторівна, студентка, заступник голови профбюро

Будівельний факультет

Рибець М.В.

Ротте Сергій Вікторович, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, доцент, к.т.н., голова профбюро

Рибець М.В.

Гончаренко Тетяна Павлівна, доцент кафедри екології, заступник голови профбюро

 

Рибець М.В.    Щурова Надія Юріївна, студентка БФ, заступник голови профбюро

Факультет гуманітарних технологій

Рибець М.В.

Лещенко Ганна Веніамінівна, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, професор, д.ф.н., голова профбюро

Рибець М.В.

 Чепурна Мирослава Володимирівна, доцент кафедри іноземних мов, к.п.н., заступник голови профбюро.

 

  Кондик Анна Олександрівнастудентка, заступник голови профбюро

Факультет комп'ютеризованих технологій машинобудування та дизайну

 Коваленко Ю. І.

Коваленко Юрій Іванович, старший викладач кафедри фізики та прикладного матеріалознавства, голова профбюро.

 

 Куліш Т.А.

Куліш Тетяна Анатоліївна, старший викладач кафедри дизайну, заступник голови профбюро.

 

  Левашова Діана Сергіївнастудентка, заступник голови профбюро

Факультет інформаційних технологій і систем.

Рибець М.В.

 Гресько Світлана Олексіївнастарший викладач кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії, голова профбюро.

 

 

 Середа Л.А.

Середа Лариса Анатоліївнатехнік І категорії кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу, заступник голови профбюро.

 

 

Рибець М.В.  Ганжуга Наталія Юріївнастудентка, заступник голови профбюро

Факультет електронних технологій.

 Бондаренко Ю.Ю.

Бондаренко Юлія Юріївназавідувач кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технлологій, кандидат технічних наук, доцент, голова профбюро.

 

 

Рибець М.В.

Філіпов Віталій Вікторович, доцент кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем, кандидат технічних наук, заступник голови профбюро

 

Рибець М.В. Луцик Євгеній Васильович, студент, заступник голови профбюро

Бухгалтерія

Рибець М.В.

Бабій Ольга Михайлівна, провідний економіст бухгалтерії, член профкому

Бібліотека

Рибець М.В. Голотенко Наталія Дмитрівназавідувач відділу бібліотеки, голова профбюро
  РВЦ, ЦДПО,  аспірантура
Рибець М.В.

Литвин Олена Володимирівна, начальник РВВ, голова профбюро 

Секретаріат ректорату, навчальн0-методичний відділ,

канцелярія, відділ кадрів, ФРІС

Рибець М.В.

Осокіна Юлія Сергіївнапровідний спеціаліст навчально-методичного відділу, голова профбюро

 

 

Рибець М.В. Кутах Андрій Євгенович, начальник відділу кадрів, член профкому
Рибець М.В. Білик Олександр Анатолійович, декан навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами, доцент, к.і.н.

Відділ студентського розвитку та культурних програм

Їдальня

 

Рибець М.В.

Кужим Тетяна Леонтіївна, керівник відділу, голова профбюро

 

Демиденко Людмила Павлівна, директор їдальні, голова профбюро

   
Рибець М.В. Яшан Оксана Олексіївна, к.і.н., доцент кафедри історії і права, член профкому

Господарський відділ, автошкола, відділ капітального та поточного ремонту,  бази відпочинку.

 

Рибець М.В.

Сидорчук Тамара Адамівнаінженер 1 категорії відділу капітального та поточного ремонту голова профбюро відділів.

 

 

 

Рибець М.В. Басюк Людмила Василівнаначальник відділу капітального та поточного ремонту, заступник голови профбюро