,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Профком Історія профкому ЧДТУ

Історія профкому ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет – потужний навчальний заклад не тільки Черкащини, але й всієї України. Наш заклад має понад 40-річну історію. Черкаський державний технологічний університет започатковано в 1960 році загально-технічним факультетом Київського технологічного інституту харчової промисловості. В 1961 році він був підпорядкований Київському інженерно-будівельному інституту, а з 1979 році факультет став філіалом Київського політехнічного інституту. В 1991 році на базі колишніх філіалів створено спочатку Черкаський інженерно-технологічний інститут, а з 2000 року – Черкаський державний технологічний університет, що веде підготовку спеціалістів за найвищим ІУ рівнем акредитації. Розвиток закладу тісно пов’язаний з розвитком профспілкової діяльності. Задекларовані сьогодні принципи соціального партнерства в діяльності університету завжди були визначальним принцип і гаслом. Профспілковий комітет ЧДТУ є осередком вирішення найактуальніших проблем університетського життя. Про це свідчить і те, що в різні часи профспілковий комітет університету очолювали люди, що користувалися авторитетом і повагою серед членів колективу.

В університеті стало доброю традицією, що керманичами профспілкового комітету були і є науковці, які мають за плечима значний досвід як наукової, так і суспільної, громадської роботи. Багато сьогоднішніх професорів, основоположників наукових шкіл університету пишаються тим, що очолювали профспілковий комітет нашого закладу. А члени профкому різних часів залишаються відданими і нашому університетові, і освітньо-науковій діяльності, і профспілковому рухові.

Так, в 1979 році головою профкому був професор Дискант В.І. В 1980 році змінив його на цьому посту і очолював профком два терміни підряд доцент кафедри інформатики і управління проектами, колишній завідувач цієї кафедри Олійник Г.Т. З 1982 головою профкому стає доцент Лугінін В.І., якому колектив довіряв протягом трьох термінів діяльності профкому. В 1986 році головою профкому обирають доцента, кандидата технічних наук Мордвінова С.І., пізніше - завідувача кафедри, тепер – керівник міжнародного відділу. В 1988 профспілковим лідером стає Мироненко В.В., кандидат технічних наук, доцент, який і сьогодні займає активну громадянську позицію. В 1989 головою профкому обрано Маліхова В.С.

З 1990 по 1995 роки профкомом нашого закладу керували Наконечний В.В.  та Серафімов І.Ю., доцент, кандидат наук.

З 1995 по 1998 роки профком очолює нинішній ректор ЧДТУ – професор Лега Ю.Г. В 1998 році відбулося об’єднання профспілкових організацій студентів і співробітників. Об’єднаний профком в 1998 році очолив тоді доцент, кандидат економічних наук Одінцов М.М. В 2000 році головою профкому обирають доцента, кандидата технічних наук, декана факультету перепідготовки фахівців Веретільника Т.І., який зараз очолює не тільки факультет, але й кафедру прикладної механіки. В 2002 році колектив обирає на посаду голови профкому тоді доцента кафедри філософії, кандидата філософських наук Бойко А.І. В 2010 році Бойко А.І. захистила докторську дисертацію. Анжела Іванівна очолює профком ЧДТУ і сьогодні.

Тривалий час в складі профспілкового комітету працював професор Унрод  В.І. Вперше він став членом профкому в 1980 році. Декілька раз обирався до складу профкому Шухтін Ю.С. В 1983 році до складу профспілкового комітету входив сьогоднішній декан факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування і дизайну доцент Губар Є.Я. З 1992 по 2009 роки до складу профкому університету входить і Нестеренко Ю.Г. З 1998 року працював в профкомі тепер завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук Канашевич Г.В.

Профспілкова організація нашого університету переживала, як і все наше суспільство, періоди злету і занепаду, активної роботи і часи затишшя. Проте профспілкова організація вистояла, кількість її членів не тільки не зменшилась. Сьогодні первинна профспілкова організація Черкаського державного технологічного університету це 1200 співробітників та майже 5000 студентів.

Вже в 1980 році в нашому закладі починається процес укладання і дії Колективного договору, перший з яких був підписаний директором філіалу КПІ Поліщуком А.К і головою профкому Олійником Г.Т.

Досвід роботи, який нараховує понад тридцять років дається взнаки. І сьогодні ми пишаємося досягненнями діючого Колективного договору, який вдосконалюється і орієнтується на кожного члена колективу, на кожного співробітника і студента.

Профспілкова діяльність – кропітка і складна  праця. Діяльність профкому націлена на створення умов (санітарно-гігієнічних, юридичних, психологічних, соціальних) для гармонізації стосунків між викладачем і студентом, на організацію надання кваліфікованих і якісних освітянських послуг задля виховання високоосвічених фахівців, свідомих людей і громадян українського суспільства.

Координує і спрямовує роботу організації профспілковий комітет у складі: голови профкому – професора А.І. Бойко, заступника голови  - Т.П. Есенової, бухгалтера профкому – М.В. Рибець та членів профкому – співробітників різних кафедр університету.

Надійними помічниками у роботі комітету і безпосередніми організаторами роботи в студентському середовищі є численний загін профгрупоргів, їх заступників, членів профбюро факультетів. Саме на них лежить основний тягар соціального захисту студентів, створення для них відповідних умов для навчання, організації відпочинку, оздоровлення, проживання в гуртожитках, прояви особливої турботи про студентів-сиріт, інвалідів та інших соціально-незахищених верств студентства.

Організуючим центром широкомасштабної роботи як з працівниками університету, так і зі студентами є профспілковий комітет. Тут завжди людно. На думку нинішніх комітетників, треба поглиблювати профспілкову діяльність, не зводячи її до суто благодійницької місії, а знаходити ті форми і методи в боротьбі за Людину, щоб надійно відстоювати її у відповідності до Законів, виборювати її право на щасливе життя.              

ІСТОРІЯ ПРОФКОМУ ЧДТУ В ОСОБАХ

1980 – голова профкому Дискант В.І., директор філіалу КПІ – Кайдаш Н.Г.

Склад профкому: Дискант В.І., Мусін В.Г., Товкач Л.Ф., Мацкевич В.М., Шухтін Ю.С., Іванова Г.С.

22.09.1980 – голова профкому Олійник Г.Т., директор філіалу – Поліщук А.К. Укладають Колективний договор.

Склад профкому: Олійник Г.Т., Дейкало А.А., Михайлова В.І., Мусін В.Г., Унрод В.І., Шухтін Ю.С., Шуленко П.Ф., Бєлих Є.В., Івченко А.Я.

13.10.1981 - голова профкому Олійник Г.Т.

Склад профкому: Олійник Г.Т., Дейкало А.А., Михайлова В.І., Мусін В.Г., Унрод В.І., Шухтін Ю.С., Шуленко П.Ф., Бєлих Є.В., Івченко А.Я., Лугінін В.І., Пряник П.К., Кисельова О.В., Мироненко В.В.

15.03.1982 – голова профкому Лугінін В.І.

Склад профкому: Олійник Г.Т., Дейкало А.А., Михайлова В.І., Мусін В.Г., Унрод В.І., Шухтін Ю.С., Шуленко П.Ф., Бєлих Є.В., Івченко А.Я., Лугінін В.І., Пряник П.К., Кисельова О.В., Мироненко В.В.

05.10.1982 – голова профкому Лугінін В.І.

Склад профкому: Лугінін В.І., Титаренко Л.В., Галич В.А., Кисельова О.В., Соловьева В.Ф., Вовк В.П., Шухтін Ю.С., Батчаєва В.М., Харитоненко Т.І.

04.10.1983 – голова профкому Лугінін В.І.

Склад профкому: Лугінін В.І., Метла А.І., Олійник Г.Т., Кисельова О.В., Баландюк В.С., Пряник П.К., Губар Є.Я., Батчаєва В.М., Харитоненко Т.І.

28.09.1984 – голова профкому Олійник Г.Т.

Склад профкому: Олійник Г.Т., Шпак В.К., Пилипенко А.М., Фірсов В.І., Кисельова О.В., Титаренко П.Д., Скрипниченко Р.М., Юрченко Ю.Д., Степаненко Н.І.

05.02.1986 – голова профкому Шпак В.К.

22.09.1986 – голова профкому Мордвінов С.І.

Склад профкому: Мордвінов С.І., Єрмолов Є.П., Охрименко К.Я., Матухно А.В., Рідкокаша А.А., Ружичко Т.В., Ведмеденко Б.Ф., Солоха В.І., Пархоменко Л.Г.

16.11.1988 – голова профкому Мироненко В.В.

29.09.1989 – голова профкому Маліхов В.С.

Склад профкому: Маліхов В.С., Лютова Г.М., Літвін Н.Н., Селенков В.Н., Охрименко К.Я., Наконечний В.В., Кириченко Е.В., Щербань В.Н., Гончаренко Н.І., Мельник В.І., Флорес Н.

16.01.1990 – голова профкому Наконечний В.В.

09.04.1992 – голова профкому Серафімов І.Ю.

Склад профкому: Корнієнко В.М., Покка В.А., Калініченко О.І., Мартюшева Л.С., Пилипенко О.М., Ткачова В.І., Павленко П.М., Смоляр О.М., Нестеренко Ю.Г.

06.09.1995 – голова профкому Лега Ю.Г.

1998 – об’єднання профкомів студентів і співробітників.

1998 – голова профкому Одінцов М.М.

Склад профкому: Одинцов М.М., Фурман І.І., Панасюк В.І., Корнієнко В.М., Брильов В.Б., Попсуй Г.Л., Кисельова О.В., Ткачова В.І., Вахній В.О., Канашевич Г.В., Нестеренко Ю.Г., Юрченко Ю.Д., Семененко О.В.

Квітень 2000 – голова профкому Веретільник Т.І.

Склад профкому: Веретільник Т.І., Фурман І.І., Панасюк В.І., Попсуй Г.Л., Ткачова В.І., Канашевич Г.В., Нестеренко Ю.Г., Чабан В.М., Бойко А.І., Захарчук Л.Ф., Прямухіна Л.К., Новілова Т.Б., Кириченко О.М., Мельник І.В., Тригубенко І.Б., Ядченко Т.О.

З 2001 року створено штатну одиницю бухгалтер профкому – Бровченко Л.А.

З жовтня 2002 – голова профкому Бойко А.І.

Склад профкому: Бойко А.І., Есенова Т.П. -  заступник, Рибець М.В. – бухгалтер, Попсуй Г.Л., Канашевич Г.В., Нестеренко Ю.Г., Чабан В.М., Захарчук Л.Ф., Прямухіна Л.К., Новілова Т.Б., Кириченко О.М., Мельник І.В., Тригубенко І.Б., Прямухіна Н.В., Волков О.С., Лизогуб Л.М., Суховіцька В.Г.

Наступна звітно-виборча конференція відбулась 17 грудня 2004 року. Головою профкому обрано – Бойко А.І.

До складу профкому увійшли:

Есенова Т.П. – заступник голови профкому,

Рибець М.В. – бухгалтер профкому

Члени профкому:

Прямухіна Л.К., Суховицька В.Г., Сьобко П.Н., Волчков О.С., Канашевич Г.В., Кириченко О.М., Назаренко Т.І.,  Бойко В.В., Пасенко В.М., Нестеренко Ю.Г., Лизогуб Л.М., Трегубенко І.Б.,  Прямухіна Н.В., Бобро Т.І., Кисельова А.О.,  Курбака Г.О., Метелап В.В.,  Спасібко О.Б., Назаренко Д.І., Ляшенко А.В., Дуда О.С.,  Додонова О.І.

 

В 2009 році – проведено чергову звітно-виборчу конференцію. Конференцією обрано головою профкому – Бойко Анжелу Іванівну.

Есенова Т.П. – заступник голови профкому,

Рибець М.В. – бухгалтер профкому

До складу профкому входять такі співробітники:

Прямухіна Л.К., Ткаченко В.Ф., Сьобко П.Н., Волчков О.С., Трегубенко І.Б.,  Бойко В.В., Мащенко І.Ю., Хоменко В.С., Сидоренко Л.М., Кузьоменська Л.Г., Юрченко Ю.Д., Кириченко О.М., Бобро Т.І., Вовк Ю.І., Демиденко В.В., Гончаренко Т.П., Бондаренко М.О.

 

Профспілковий комітет 2013 року:

Бойко Анжела Іванівна  - голова профкому

Есенова Т.П. – заступник голови профкому,

Рибець М.В. – бухгалтер профкому

Члени профкому:

Кузьоменська Л.Г., Ткаченко В.Ф., Гончаренко Т.П., Федоренко Н.М., Вовк Ю.І., Стадник І.Ю., Сьобко П.Н, Ярославська Л.П., Трегубенко І.Б., Бондаренко Ю.Ю., Сидоренко Л.М., Куліш Т.А., Кириченко О.М., Юрченко Ю.Д., Середа Л.А., Трубін Ю.Ю., Прямухіна Л.К., Коваленко Ю.І., Бобро Т.І., Демиденко В.В.