,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини Микола Підгорний про досягнення факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну ЧДТУ у 2017 році
Четвер, 25 січня 2018 11:01

Микола Підгорний про досягнення факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну ЧДТУ у 2017 році

Микола Підгорний про досягнення факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну ЧДТУ у 2017 році

-   Протягом 2017 року діяльність факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну Черкаського державного технологічного університету була направлена на розвиток, удосконалення та збереження відповідного рівня якості підготовки фахівців інженерних напрямів та дизайну з метою їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, – наголошує декан  факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну ЧДТУ Микола Підгорний.  Разом з цим, факультет формував своє власне освітнє середовище, культуру організації навчання, оцінювання навчальних досягнень студентів, які дозволяють акумулювати можливості для прояву творчої та наукової ініціативи студентів.

Сьогодні факультет комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну ЧДТУ активно розвиває науково-технічну діяльність та міжнародне співробітництво. Наразіфакультет, завдяки кафедрам, активно співпрацює з:

 - технологічним факультетом Радомської політехніки (Польща);

 - центральною лабораторією взуттєвої індустрії «Centrale Laboratorium Przemysly Obuwniczego» м. Краків (Польща);

- Каунаським технологічним університетом (кафедра «Матеріалознавства виробів із шкіри»);

- ортопедичною фабрикою «Protetika» м.Братіслава (Словакія); - з Університетом Обуди у м.Будапешт (Венгрія).

Крім цього, підтримується тісна співпраця з провідними ВНЗ України:  Київським національним університетом технологій та дизайну (кафедри конструювання та технологій взуттєвих виробів, технології шкіри та хутра, технології та конструювання швейних виробів); Хмельницьким національним університетом (кафедри конструювання та технологій взуттєвих виробів, технології та конструювання швейних виробів); Українською технологічною академією та Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. Вернадського НАН України і Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України;   Інститутом математики НАН України, Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України та з ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України. Кафедри факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайнуефективно працюють над налагодженням двосторонніх зв'язків та співпраці між ВНЗ Східної та Західної Європи, зокрема Університетом легкої промисловості в м. Пієшт (Румунія), Ліберецьким технічним університетом (Чехія), Бєлградським технічним університетом (Сербія).

Співробітники факультету протягом минулого року брали активну участь  у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, серед яких: Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» у Вінниці (ВНТУ); ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні шляхи створення, експлуатації, ремонту та сервісу автомобілів» у Миколаєві (МТУ «Миколаївська політехніка»); Міжнародна науково-практична конференція «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців» у Харкові (Харківський національний автомобільно-дорожній університет); Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності» у Черкасах (СУЕМ).

З метою розвитку науково-технічної діяльності факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну в області технології електронно-променевої обробки оптичних матеріалів на базі кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв та кафедри фізики організовано Науково-технічний центр спеціальних технологій мікрообробки матеріалів.

Безперервно виконуються науково-дослідні роботи на кафедрах факультету в межах робочого часу викладачів.

Наприклад, науково-дослідна робота кафедри фізики здійснюється за такими напрямами: мікрообробка, створення та діагностика функціональних шарів в оптичних матеріалах електронним методом; дослідження мікрогеометрії поверхні методом атомно-силової мікроскопії (науковий керівник – професор В.А. Ващенко). Під керівництвом к.т.н., доцента Рудя М.П. розроблено інформаційні технології для аналізу та синтезу функціональних моделей процесів адитивного виробництва у машинобудуванні, результатом чого являється вдосконалення розробки 3D принтерів за технологією FDM.

Науковці факультету продовжують працювати над розробкою та випробуванням альтернативних палив та модернізацією двигунів внутрішнього згоряння; розробкою автомобільних систем з рекуперації; розробкою механічних безступеневих трансмісій та удосконаленням існуючих механізмів.

На кафедрі автомобілів та технології їх експлуатації здійснюються дослідно-конструкторські розробки зі створення автоматичної безступеневої трансмісії механічного типу з жорсткими голономними зв’язками; розробка технологій реновації та ремонту автодеталей; розробка критеріїв та формування підходів до створення автотранспортних засобів для силових структур.

Упродовж року на факультеті здійснювалися прикладні розробки за наступними темами: «Дизайн центральної України в контексті художньо-проектної культури ХІХ – ХХ століття»; «Еволюція музею та музейної справи другої половини XIX – початку XX століть під впливом всесвітніх промислових виставок»; «Нова типографія в сучасному графічному дизайні»; «Графічні засоби популяризації національного стилю в графічному дизайні листівок»; «Особливості застосування кольору в дизайні одягу»; «Функція новаторства в традиції сучасного дизайну».

Минулоріч два проекти кафедри дизайну, а саме Smart-зупинка громадського транспорту UniverSITY  та поліфункціональне «розумне» місце для відпочинку  Smart rest, взяли участь у «Громадському бюджеті».

До того ж, дизайн-проекти студентів спеціалізації «Промисловий дизайн» кафедри дизайну були представлені у Міжнародному Бієнале дизайну COW2017, відкриття якого відбулося 23 листопада 2017 року в місті Дніпро.

Варто зазначити, що випускники факультету комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну після закінчення навчання працевлаштовані. Переважно першими місцями працевлаштування є галузеві підприємства, на яких студенти проходили ту чи іншу практику.