,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Центр освітніх технологій

Центр освітніх технологій

Центр освітніх технологій Черкаського державного технологічного університету сприяє професійному розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників університету шляхом організації та проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, розвитку освітньо-методичних навичок та професійної компетентності науково-педагогічних працівників.

Центр освітніх технологій, функціонуючи на громадських засадах, у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом ЧДТУ, рішеннями Вченої ради університету, розпорядчими документами ректора, Положенням про Центр освітніх технологій Черкаського державного технологічного університету, іншими нормативними документами, що регламентують діяльність підрозділів університету. Цільовою аудиторією Центру є аспіранти, педагогічні та науково-педагогічні працівники, адміністрація університету та відокремленого структурного підрозділу «Смілянський промислово-економічний фаховий коледж Черкаського державного технологічного університету».

 Основними завданнями Центру є:

- узагальнення й поширення інформації про нові освітні технології, дієві інструменти для професійного розвитку науково-педагогічних працівників університету;

- удосконалення професійного рівня науково-педагогічних працівників університету шляхом проведення курсів, тренінгів, семінарів (вебінарів), лекцій, майстер-класів, круглих столів тощо;

- допомога в адаптації молодих викладачів до діяльності у вищій школі (методична підтримка, психологічна супервізія), що сприятиме їхньому фаховому зростанню, розвитку творчого потенціалу, оволодінню методикою та технологією навчання;

- обмін досвідом роботи через залучення до проведення заходів Центру провідних фахівців закладів вищої освіти, організацій, підприємств тощо (у т.ч. іноземних).

 

Окрім офіційної сторінки підрозділу, події, актуальні оголошення ЦOT ЧДТУ та обговорення заходів висвітлені також на сторінці Центру в мережі Facebook: https://facebook.com/100064346971779