ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Редакційно-видавничий відділ

Свідоцтво про державну реєстрацію ЧДТУ:  ДК № 896 від 16.04.2002 р.

  Як суб’єкт видавничої діяльності в Україні наш навчальний заклад зареєстровано у 1996 р. (на той час Черкаський інженерно-технологічний інститут). Серед пріоритетних напрямів книговидання – наукова і навчальна література. Університет є засновником і видавцем трьох наукових збірників і двох наукових журналів, випускає також збірники матеріалів конференцій, навчальні та інші видання.

Редакційно-видавничий відділ є спеціалізованим структурним підрозділом Черкаського державного технологічного університету як  суб’єкта видавничої діяльності, який сприяє реалізації статутних завдань університету щодо створення необхідних навчальних, наукових та методичних ресурсів для якісної підготовки фахівців. Створений у вересні 1994 року.

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

Адреса: бульвар Шевченка, 460, 4 корпус, к.212

 електронна адреса:

red_vidavЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Редакційно-видавничий відділ працює згідно з положеннями та вимогами щодо випуску навчальних і наукових видань в університеті. За високу якість навчальної та наукової  продукції редакційно-видавничий підрозділ ЧДТУ неодноразово відзначено грамотами та дипломами Черкаської облдержадміністрації за результатами обласних оглядів-конкурсів, а також грамотами міжнародних книжкових виставок.

  Фахівцями відділу здійснюється підготовка до випуску навчальної та наукової літератури, інформаційних та іміджевих видань, а також опрацювання і виготовлення службових матеріалів для освітнього процесу (профорієнтаційні матеріали, установчі та нормативно-методичні документи, брошури, бланки, відзнаки університету та ін.).  Замовлення приймаються за плановими позиціями і терміновими службовими завданнями. Виконується  редакційне опрацювання і додрукарська підготовка матеріалів, а також оперативні поліграфічні роботи, в т.ч. роздрук і мікротиражне копіювання, термопалітурування, брошурування, ламінування.

  Ми проводимо інформаційно-консультативну роботу з авторами навчальних і наукових книг, статей до збірників і журналів, укладачами матеріалів конференцій і навчально-методичних розробок.

  Авторські оригінали планових навчальних видань і монографій  (якщо є потреба в редагуванні чи коректурі авторського оригіналу), подаються авторами до редакційно-видавничого відділу згідно з тематичним планом видань. За заявкою виконується відповідне редакційно-видавниче опрацювання. При цьому суттєво поліпшується структура і якість текстової та ілюстративної частин майбутньої книги, здійснюється додрукарська підготовка макету.

  Опрацювання руко­писів наукових статей, поданих для публікації в наукових журналах і збірниках, передбачає технічне редагування та коректуру авторського оригіналу текстів статей мовою оригіналу відповідно до стилю і вимог видання. Складання випусків наукових журналів і збірників здійснюється за затвердженим змістом у терміни, погоджені з редакціями видань університету.

  Ми надаємо платні послуги з редакційної обробки (технічне редагування, коректура текстів і бібліографії, переклад анотацій) згідно з кошторисом.

Надаються поліграфічні послуги з палітурування, брошурування, роздруку, ламінування документів.

 

Начальник редакційно-видавничого відділу

STF_4467911,m

Литвин Олена Володимирівна

к. 224, 4 корп. Тел.: 098 06 12 838

електронна адреса:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Провідні редактори: к. 206, к. 212, 4 корп.

Тел: 51-36-28; 51-36-69

Давиденко Катерина Володимирівна

Костенко Тамара Володимирівна

Манжура Тетяна Анатоліївна

Редактори І категорії:

Рудяка Леся Миколаївна

Вознюк Тетяна Іванівна

STF_7165 виставка РВЦ

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ЧДТУ:

 досвід, традиції, сьогодення 

  Як суб’єкт видавничої діяльності в Україні наш навчальний заклад було зареєстровано у 1996 р. відповідно до статутних завдань, адже підготовка спеціалістів нового покоління і розвиток кадрового потенціалу університету постійно потребують забезпечення освітнього процесу сучасною навчальною, науковою і довідковою літературою. Як видавництво навчальної і наукової книги Черкаський державний технологічний університет є авторитетним у регіоні, плідно співпрацює з видавцями і поліграфічними організаціями щодо реалізації видавничих проектів. Видавництво ЧДТУ дає путівку в життя навчальним і науковим книгам, які після апробації виходять друком у спеціалізованих видавництвах. Редакційна рада університету формує видавничу політику, спрямовану на задоволення різнопланових потреб навчального закладу, координує випуск фахових наукових видань, заснування нових журналів і  збірників.

  Почалося створення власної видавничо-поліграфічної бази у Черкаському інженерно-технологічному інституті у 1994 р. з метою провадження ефективної навчальної і наукової діяльності. Для інженерних спеціальностей на той час бракувало навчальних посібників державною мовою. Найнагальнішою потребою на той час було методичне забезпечення навчального процесу, особливо – студентів новостворених економічних спеціальностей та іноземних громадян. Перша навчальна брошура власного виробництва побачила світ навесні 1995 р. Логічним продовженням розвитку видавничої справи стало створення на базі  відділу у 2000 р. редакційно-видавничого центру, який через 15 років було реорганізовано у відділ.

  Згадуючи історію становлення в контексті святкування 60-річчя університету, хочеться відзначити внесок кожного працівника редакційно-видавничого підрозділу. Методист Костенко Т.В. надавала викладачам активну методичну допомогу з випуску посібників і методичних розробок, під її наставництвом кращі випускники-філологи набували необхідних редакторських компетенцій і в подальшому розвивали професійну кар’єру. Редактори Чмільова С. В., Пономаренко А. Ю., Усенко Н. В., провідні спеціалісти Фікслер І. Ю., Гайова Ю. Ю., Астапова І. І., Салипа Л. М. наполегливою  творчою працею розширювали можливості редакційної та комп’ютерної обробки видань у стінах навчального закладу. Технічні редактори Давиденко К. В., Манжура Т. А., Лантух А. Ю., Костенко О. А., працюючи компетентно і відповідально, сприяли становленню фахових наукових видань технічного, економічного і гуманітарного напрямів, наполегливо опікувалися випуском навчальних видань на належному якісному рівні. Інженери Марченко В. С. і Лукаш В. І. розробляли й впроваджували технології оперативного друку та постдрукарських процесів у малій типографії ЧІТІ. Інженери Мельник А.В., Мокрушин К. В., Васін В. В., Кравець А. Є. займалися програмним забезпеченням комп’ютерної дільниці, створенням і модернізацією настільної видавничої системи, оптимізацією конфігурації локальної мережі. Інженери Андрієнко В., Скоробрещук В. і Вовченко О. впроваджували електронні технології книговидання, дбали про безпеку і розвиток локальної комп’ютерної мережі РВВ. Заступники начальника Нагорна Т. В. і Чаленко В. В., зав. лабораторіями Рудяка Л.М., спеціаліст Горьова Л.О. налагодили чітку систему організації виробництва, управління якістю поліграфічної продукції і контролю за матеріальними цінностями. Сумлінно й професійно працювали на різографі інженери оперативного друку Собко Л. І., Рудяка Л. М., Вознюк Т. І., Кисленко П. С., Дем’яненко С. О. Заступник начальника РВЦ Бойченко  О.П. активно презентувала видання ЧДТУ на міжнародних виставках, а також сприяла співпраці з провідними видавництвами у реалізації спільних проектів. Дизайнери Лісняк Н. І., Чікало Б. П., Севостьянихіна Т. В., Трохименко Н. К., Кононенко О. В., Карпова Г. В. багато творчої енергії поклали для становлення корпоративного стилю оформлення видань ЧІТІ-ЧДТУ. Сумлінно і відповідально працювали над плановими і терміновими завданнями спеціалісти Копиця О. Ю., Лантух А. Ю., Кусень Т. В.

  За роки існування редакційно-видавничого підрозділу близько двох десятків студентів і випускників університету  (філологів, дизайнерів, ІТ-фахівців, менеджерів, поліграфістів) отримали в нашому навчальному закладі трудову книжку і перший запис у ній про роботу в РВВ/ РВЦ за результатами навчальної  і виробничої практики в рамках навчально-науково-видавничого проекту «Видавництво ЧДТУ». На засадах самостійної і наукової роботи студентами університету проводились  дослідження теоретико-методологічних і практичних аспектів університетського книговидання, зокрема управління видавничою справою та розробки видавничо-поліграфічних технологій, системне дослідження й структури і обсягів інформаційних потоків, вносились пропозиції щодо оптимізації ресурсного, апаратного і програмного забезпечення, вдосконалення проєктних, логістичних і маркетингових засад видавничої діяльності та ін.

  У злагодженому колективі працівники РВВ ЧДТУ набувають можливості освітнього й професійного зростання, підвищення фахового рівня в рамках навчальної і службової діяльності. Так, у розробку норм виробітку, витрат матеріалів і методики калькулювання видавничо-поліграфічних послуг значний внесок зробили, в тому числі й  у дипломних роботах, Охапова Л. В., Курбака Т. В. Вивченню теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку у видавничій справі, а також дослідженню собівартості і калькулювання поліграфічної продукції присвятили свої дипломні роботи випускниці нашого навчального закладу спеціалісти РВВ Кубрак Н. І. і Плетінь Т. А. Оптимізації розвитку університету як видавничої організації була присвячена дипломна робота Романенко М. І. Працівники відділу Пономаренко А. Ю.,  Чмільова С. В., Гайова Ю. Ю., Бойченко О. П. захистили кандидатські дисертації.

  Розвиток персоналу, наставництво, освоєння суміжних професій, забезпечення взаємозамінності у додрукарському та поліграфічному виробництві, впровадження інновацій і кращого досвіду, співпраця з замовниками і партнерами є засадами  діяльності відділу і сьогодні. Провідні редактори Костенко Т. В., Давиденко К.В., Манжура Т. А., редактори Рудяка Л. М.  і Вознюк Т. І. зберігають кращі традиції колективу, працюють за розширеними зонами обслуговування, забезпечують оперативне і якісне виконання замовлень. За професіоналізм, відповідальність і успіхи в роботі працівники  відділу неодноразово відзначені як університетом, так і на регіональному й  на галузевому рівнях. За високу якість навчальної та наукової продукції редакційно-видавничий підрозділ ЧДТУ неодноразово відзначено грамотами та дипломами Черкаської облдержадміністрації за результатами обласних оглядів-конкурсів, а також грамотами міжнародних книжкових виставок.

  Багатопланова видавнича діяльність університету сприяла його бурхливому розвитку. Наприкінці 90-х – початку 2000-х років навчальним закладом були започатковані фахові наукові журнали і періодичні продовжувані збірники: «Вісник Черкаського державного технологічного університету» (Технічні науки), «Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки»,  «Гуманітарний вісник»; два з них продовжують випуск як фахові й донині. У 2019 р. засновано ще два наукові журнали, які мають амбітні плани щодо здобуття фахового статусу: «Іновації та технології в сфері послуг і харчування» і міжнародний науковий журнал «LANGUAGE: Codification. Competence. Communication».  .Cеред наукових видань ЧДТУ – також монографії; збірники матеріалів конференцій, брошури науково-практичного спрямування та ін. Щорічно випускаються друковані та електронні праці студентів і здобувачів у збірниках «Дні студентської науки», виходять серії збірників: «Наука молода», «Перекладацькі студії» та ін.; цей перелік продовжують тематичні видання студентських публікацій на факультетах і кафедрах університету.

  Серед тенденцій останніх років слід відзначити збільшення обсягів і розширення спектру опрацьованих навчальних видань, випуск електронних посібників і підручників, конспектів лекцій і практикумів. У тематиці навчальних розробок знаходить відображення широкий спектр підготовки фахівців у ЧДТУ.  При  навчанні студентів-іноземців широко використовуються книги і навчальні матеріали, випущені за сприяння РВВ, у т.ч. китайською, арабською мовами. Збірки і хрестоматії з творів зарубіжної класики мовою оригіналу (англійська, німецька, французька) друкувались для самостійної роботи над оригінальними текстами майбутніх лінгвістів і перекладачів.

   Інформація про здоровий спосіб життя відображена у серії навчально-методичних та науково-популярних брошур ("Абетки" з різних видів спорту, "Бібліотечка ЛФК", "Шкідливі звички"). Багатотиражки «Вісник ЧІТІ» і «Студентський меридіан»,  «Часопис ЧДТУ» висвітлювали свого часу життя навчального закладу, його освітню і виховну діяльність. Від початку створення сайту університету редакційно-видавничий відділ долучається до редагування його матеріалів. Працівники відділу задіяні у підготовці іміджевих видавничих проектів про історію університету до його 40-річчя, 50-річчя, 55-річчя, 60-річчя. Редакційно-видавнича підготовка велася над матеріалами серії і над книгами "Вчені Черкаського державного технологічного університету", що присвячені життєвому шляху, науково-педагогічній діяльності та творчості шанованих професорів і доцентів, які є взірцем для молодих науковців та студентів.

  Підготовка інформаційних і профорієнтаційних матеріалів є ще одним із важливих завдань, що реалізуються редакційно-видавничим відділом. В університеті створюються і адаптуються до інформаційних потреб навчального закладу різноманітні види видавничої продукції: іміджеві ілюстровані альбоми і проспекти, брошури, банери, листівки, буклети, флаєри та ін. Вітання та відзнаки університету (грамоти, подяки, сертифікати й посвідчення урочистих і пам’ятних подій, заходів) теж виготовляються за допомоги фахівців редакційно-видавничого відділу. Установчі документи університету і нормативно-правова база його діяльності також  проходять етапи виготовлення в РВВ. 

  У своїй діяльності редакційно-видавничий відділ ЧДТУ орієнтується на кращі взірці університетського книговидання, бере активну участь у книжкових виставках, круглих столах, інших заходах з метою виховання у молоді читацького інтересу та поліпшення книгозабезпечення освітнього процесу. Використовуються підходи проектного менеджменту до видання навчальних посібників, збірників і книг. Триває оновлення видавничо-поліграфічної бази.

  Виконуючи статутні завдання, підрозділ сприяє розвитку кадрового потенціалу університету, поширенню здобутків його наукових шкіл і напрямів, науково-методичному забезпеченню нових спеціальностей, надаючи підтримку якісній підготовці фахівців в університеті.

 

Начальник редакційно-видавничого відділу  О. В. Литвин

 

 

Положення про редакційно-видавничий відділ Черкаського державного технологічного університету