,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини Євген Ланських про профорієнтаційну та освітню діяльність ЧДТУ у 2017 році
Четвер, 11 січня 2018 11:32

Євген Ланських про профорієнтаційну та освітню діяльність ЧДТУ у 2017 році

Євген Ланських про профорієнтаційну та освітню діяльність ЧДТУ у 2017 році

 Сьогодні найважливішим питанням діяльності університету є ефективна організація та проведення вступної кампанії і формування контингенту студентів,  – наголошує перший проректор ЧДТУ Євген Ланських.

Упродовж 2017 року формування контингенту студентів здійснювалося через регулярний моніторинг ринку праці та попиту на освітні послуги Черкаського та сусідніх регіонів. Співробітниками ЧДТУ постійно проводилися профорієнтаційні заходи: Дні відкритих дверей, дебатні турніри, конкурси соціальних відеороликів, участь у міських і обласних громадських, культурних, мистецьких заходах тощо. До того ж, у Черкаському державному технологічному університеті функціонує окремий підрозділ для проведення профорієнтаційної роботи, а з Черкаської ЗОШ №32, яка є партнером вишу, започаткована практика  «Урок ЧДТУ», що набула популярності й серед інших середніх шкіл міста.

Проведені працівниками університету профорієнтаційні заходи дали можливість провести вступну кампанію 2017 року на належному рівні та сформувати контингент студентів.

У 2017 році до Черкаського державного технологічного університету було зараховано на навчання за усіма освітніми ступенями  1575 осіб, з них: за державним замовленням – 866 осіб; за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб – 709 осіб. Це дозволило зберегти як контингент студентів, так і забезпечити робочими місцями професорсько-викладацький склад та допоміжний персонал університету.

Завдяки успішній реалізації освітньої політики виконано державне замовлення на підготовку фахівців. Відтак, у 2016-2017 навчальному році було підготовлено й випущено 339 магістрів, 403 спеціалісти, а 1185  юнаків і дівчат отримали дипломи бакалавра. Загалом, це 1927 молодих фахівців, 252 з яких отримали дипломи з відзнакою.

Що стосується питань ліцензування та акредитації, то за 2017 рік проведено планову акредитацію понад 20 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в університеті.

Вперше з 2017-2018 навчального року в університеті розпочалася підготовка фахівців за освітнім ступенем бакалавра з 5 нових спеціальностей:

-     032 Історія та археологія;

-     033 Філософія;

-     126 Інформаційні системи та технології;

-     232 Соціальне забезпечення;

-     281 Публічне управління та адміністрування

та за освітнім ступенем магістра з 9 нових спеціальностей:

-     032 Історія та археологія;

-     033 Філософія;

-     075 Маркетинг;

-     126 Інформаційні системи та технології;

-     181 Харчові технології;

-     232 Соціальне забезпечення;

-     241 Готельно-ресторанна справа;

-     275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

-     281 Публічне управління та адміністрування.

Особлива увага приділялась питанням практичної підготовки майбутніх фахівців. Знання та навички, отримані під час теоретичних занять, найкраще закріплюються студентами під час проходження практики. Посилення ролі практичної підготовки є на сьогодні одним із основних лейтмотивів при коригуванні освітніх програм у ЧДТУ із використанням досвіду провідних університетів України й світу. Адже саме наявність практичного досвіду роботи в реальних умовах є однією із головних передумов успішного працевлаштування випускників університету.Щорічно практику проходять понад 3500 студентів університету. Організація практики – складний механізм, який включає роботу з добору баз практики, подання відповідних документів для створення наказів по університету про практику, а також методичне, кадрове, організаційне забезпечення практики.

Що ж стосується інформаційних технологій, то минулого року запроваджено та налагоджено автоматизовану систему формування навчальних та робочих навчальних планів, формування та контролю розподілу навчального навантаження серед науково-педагогічних працівників університету, електронного розкладу навчальних занять. Зараз завершується впровадження пілотного проекту розробки підсистеми «Деканат» для забезпечення обліку успішності навчання студентів та забезпечення роботи працівників деканатів факультетів. Родзинкою є те, що цю унікальну систему систему розробляють саме наші студенти.