,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини Майстер-клас міжнародного рівня для студентів – екологів
Середа, 17 травня 2017 13:09

Майстер-клас міжнародного рівня для студентів – екологів

Майстер-клас міжнародного рівня для студентів – екологів

16 травня 2017 року в рамках Міжнародного проекту програми ТEMPUS NETCENG "Нова модель третього циклу вищої інженерної освіти у відповідності до рекомендацій Болонського процесу у Білорусі, Росії, Україні", в якому беруть участь доцент кафедри екології Мислюк О.О. та завідувач кафедри загальної екології, педагогіки та психології доцент Чемерис І.А., студенти-екологи мали можливість прослухати майстер-клас на тему «Моделювання процесів в навколишньому середовищі» (лектор М. Пранскевичус, асоційований професор Вільнюського технічного університету ім. Гедиміноса). Дуже корисним було знайомство студентів із сучасними комп’ютерними програмами з моделювання хімічного забруднення атмосферного повітря (програмні пакети ADMS-3, ADMS-4, Surfer тощо), візуалізацією результатів моделювання зі створенням інтерактивних тематичних карт. Також цікавою була робота у програмі CadnaA (Computer Aided Noise Abatement), яка є провідним програмним забезпеченням для розрахунку, презентації, оцінки та прогнозування фізичного забруднення навколишнього середовища. Студенти ознайомилися із можливостями дослідження динаміки шумових характеристик, моделювання емісії шуму промислового підприємства, автомобільного, залізничного, повітряного транспорту, частини міста, цілого міста та комплексу урбанізованих територій, створення карт шумового забруднення та аналізу акустичної ефективності шумозахисних заходів, що проектуються. Набуті знання і вміння будуть використані студентами при проведенні наукових досліджень, написанні курсових і випускних кваліфікаційних робіт, а також у майбутній професійній діяльності.