,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини Науковці ЧДТУ провели Міжнародну науково-технічну конференцію
Четвер, 27 вересня 2018 16:02

Науковці ЧДТУ провели Міжнародну науково-технічну конференцію

Науковці ЧДТУ провели Міжнародну науково-технічну конференцію
17–21 вересня 2018 року кафедра приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій ЧДТУ провела VІI Міжнародну науково-технічну конференцію «Датчики, прилади та системи – 2018», присвячену пам’яті доктора технічних наук, професора Валерія Михайловича Шарапова.
Метою конференції була зустріч науковців у галузі приладобудування, мікро- та наноелектроніки, наноінженерії, матеріалознавства, робототехніки, комп’ютерних та інших наук для обміну ідеями, представлення результатів актуальних прикладних досліджень, пов’язаних із проектуванням, конструюванням та експлуатацією датчиків, приладів та систем, обговорення тенденцій та перспектив розвитку цієї області науки, встановлення контактів, а також обговорення проблем у галузі технічної освіти та фінансування технічних проектів.
У роботі конференції взяли участь понад 80 науковців з України, Білорусії, Німеччини та Великобританії, які представляли 19 організацій, серед яких: вищі навчальні заклади, державні та приватні науково-виробничі та науково-дослідні підприємства.
На конференції працювали 9 секцій, а саме: Теоретичні основи проектування та моделювання датчиків, приладів та систем; Комп’ютерна інженерія; Датчики для робототехніки та автоматизації; Технології та елементи мікросистемної техніки; Нанотехнології у приладобудуванні; Інформаційні технології в приладобудуванні; Фізико-хімічні основи та інновації у проектуванні та експлуатації датчиків та приладів; Економіка, менеджмент та маркетинг у приладобудуванні; Шляхи реалізації європейських критеріїв вищої освіти за спеціальностями технічного профілю.
За результатами роботи конференції опубліковано збірник тез доповідей, в який ввійшли 44 публікації.
Серед співорганізаторів конференції слід відзначити:
Міністерство освіти і науки України
Академія інженерних наук України
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАНУ
Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ
Вінницький національний технічний університет 
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «ХАІ»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Національний університет «Львівська політехніка»
Миколаївський університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Одеський національний політехнічний університет
Херсонська державна морська академія
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Advanced Measurement Instruments Company