,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Підрозділи університету Підрозділи забезпечення навчального процесу Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ), який забезпечує організацію та координацію навчально-методичної роботи в університеті, створює необхідні організаційні умови для якісної підготовки фахівців.
Структура навчально-методичного відділу представлена у вигляді секторів: навчально-методичної роботи, забезпечення якості освіти, забезпечення ЄДЕБО, диспетчерської служби.
Навчально-методичний відділ:
- організує навчально-методичну роботу в масштабах навчального закладу;
- розробляє та контролює графік навчального процесу в університеті;
- координує складання факультетами, кафедрами навчальних планів, робочих навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних програм;
- забезпечує розподіл навчального навантаження в межах університету;
- організовує проведення навчально-методичних семінарів;
- контролює організацію і проведення акредитацій і ліцензування напрямів і спеціальностей;
- контролює готовність навчально-методичного забезпечення й аудиторного фонду до навчального процесу;
- здійснює контроль за змінами в контингенті студентів навчального закладу;
- бере участь у розробці заходів щодо поліпшення навчального процесу, вивчає і впроваджує досвід інших ВНЗ з організації навчального процесу;
- подає пропозиції щодо формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, контролює виконання державного замовлення;
- контролює якість роботи професорсько-викладацького складу;
- розробляє проекти університетських нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації навчального процесу, навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації спеціальностей, статистичної звітності тощо;
- надає методичну допомогу і консультації з організації навчального процесу для деканатів та кафедр;
- контролює виконання плану підвищення кваліфікації викладачів університету та проводить аналіз його ефективності;
- контролює планування та виконання навчально-методичного забезпечення кафедрами університету;
- вивчає, узагальнює та популяризує передовий досвід навчально-методичної роботи на кафедрах, факультетах університету і сприяє впровадженню цього досвіду;
- організовує педагогічні й методичні заходи з надання допомоги науково-педагогічним працівникам університету у вивченні прогресивних технологій навчання та оволодінні педагогічною майстерністю;
- подає пропозиції щодо розподілу і внутрішнього переміщення професорсько-викладацького складу між кафедрами університету;
- готує дозвільну документацію на друк документів про вищу освіту та студентських квитків;
- замовляє й обліковує бланки, необхідні для організації освітнього процесу університету;
- узагальнює та аналізує досвід проведення практики, розробляє заходи щодо удосконалення проведення практики студентів, підводить підсумки усіх видів практик, контролює методичне забезпечення кафедр з питань практики студентів;
- реалізує політику ЧДТУ щодо забезпечення якості освітніх послуг, практичну реалізацію плану впровадження системи управління якістю освіти в університеті;
- бере участь у розробці та удосконаленні методик: рейтингування кафедр університету; рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників ЧДТУ; моніторингу якості підготовки фахівців університету тощо;
- аналізує результати і підсумки навчання студентів випускників та роботи екзаменаційних комісій;
- проводить перевірку готовності кафедр до нового навчального року;
- здійснює облік руху контингенту студентів (відрахування, поновлення, переведення, академічні відпустки тощо);
- готує замовлення на виготовлення дипломів та студентських квитків;
- складає й коригує розклад занять та екзаменаційних сесій студентів;
- проводить аналіз і розробку пропозицій щодо доцільності використання аудиторно-лабораторного фонду навчального закладу.


Контакти:
18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, каб. 206/208 (1 корпус)
тел. (0472) 73-02-58, 73-02-25, 73-02-74

Режим роботи:
Понеділок - четвер: 08:00 - 17:00
(обідня перерва 13:00 - 1400)
П’ятниця: 08:00 - 15:00
Субота та неділя - вихідний