,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини У ЧДТУ можна навчитись, як уникнути контакту зі шкідливим «Петею»
Четвер, 20 липня 2017 12:02

У ЧДТУ можна навчитись, як уникнути контакту зі шкідливим «Петею»

У ЧДТУ можна навчитись, як уникнути контакту зі шкідливим «Петею»

Сучасне сьогодення характеризується дедалі більшою інтеграцією інформаційних технологій в життєдіяльність людини та перенесенням її у кіберпростір, що обумовлює зростання важливості Кібербезпеки. За декілька останніх років було започатковано події і процеси, які мають тенденцію до продовження протягом наступних років. Найбільш вагомими із них є більш активне залучення державного сектору до діяльності в кіберпросторі, поява все більш складних методів кібератак, збільшення інтенсивності використання кіберпростору в контексті гібридних конфліктів та підвищення активності терористів в Інтернеті. Яскравим підтвердженням стали нещодавні події червня-липня 2017 року, що були спричинені комп'ютерним вірусом "Petya", який атакував Україну, а також поширився країнами Європи і світу. Виклики часу диктують необхідність у спеціалістах відповідного напряму.

На факультеті електронних технологій Черкаського державного технологічного університету здійснюється підготовка фахівців за актуальною спеціальністю 125 – Кібербезпека спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та «Системи технічного захисту інформації». Важливо відзначити, що з поточного року започатковано підготовку за цією спеціальністю ще і за скороченою формою навчання. Абітурієнти, які мають документи про освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів, 5.05010102 Обслуговування систем баз даних і знань, 5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж, 5.05010301 Розробка програмного забезпечення, що відповідають галузі знань 12 Інформаційні технології, можуть після 2 років навчання отримати дипломи бакалаврів з Кібербезпеки. До того ж, ЧДТУ отримав у цьому році 10 місць державного замовлення для здобуття студентами освітнього ступеня бакалавра з Кібербезпеки на основі ОКР «молодший спеціаліст».

Майбутні студенти отримують унікальну можливість отримати знання зі сфери кібербезпеки. Це передбачає комплексну підготовку з формування теоретичної та практичної бази з таких аспектів як об’єктно-орієнтоване програмування та сучасне програмування в мережах, криптографічного захисту інформації, систем технічного захисту інформації, організаційно-правових положень захисту, організації спеціального діловодства, адміністрування та моніторингу комп’ютерних систем, забезпечення комплексного захисту інформації.

Випускники можуть працевлаштовуватись на роботу в таких сферах діяльності, як підрозділи структур державної адміністрації, інформаційно-аналітичних підрозділах державних служб, інформаційно-обчислювальних центрах, ІТ-компаніях, підприємствах малого і середнього бізнесу, фірмах-розробниках програмних продуктів, управліннях комп’ютеризації різних міністерств і відомств, виробничих об’єднаннях. Наші випускники можуть працювати аналітиками проектів з кібербезпеки, фахівцями із організації інформаційної безпеки, менеджерами систем з захисту інформації, а також за спорідненими напрямками – адміністраторами комп’ютерних мереж, системними адміністраторами, розробниками програмного забезпечення, ІТ-менеджерами тощо.