,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини Кафедра економічної теорії та банківської справи ЧДТУ провела І Міжнародну науково-практичну конференцію з економічної теорії
П'ятниця, 14 липня 2017 09:43

Кафедра економічної теорії та банківської справи ЧДТУ провела І Міжнародну науково-практичну конференцію з економічної теорії

Кафедра економічної теорії та банківської справи ЧДТУ провела І Міжнародну науково-практичну  конференцію з економічної теорії

У межах проведення Наукового марафону приуроченого до 57-ї річниці Черкаського державного технологічного університету та згідно з планом Міністерства освіти і науки України про проведення наукових конференцій, кафедрою економічної теорії та банківської справи ЧДТУ було організовано та проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію з економічної теорії «Наукові засади розвитку знань економічної теорії».

За мету проведення конференції поставили об’єднати зацікавлених науковців для висвітлення проблем формування наукових засад сучасної економічної теорії.

Учасники конференціїмали змогу обрати одну з дванадцяти секцій для апробації власних наукових досліджень, а саме:

1.     Сучасні наукові засади економічної теорії: питання теорії та методології.

2.     Теоретичні засади розвитку ринкової економіки.

3.     Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційної економіки.

4.     Сучасні теорії розвитку соціально-орієнтованої економіки.

5.     Розвиток наукових засад регіональної економіки та регіонального менеджменту.

6.     Проблеми розвитку банківської системи України.

7.     Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг.

8.     Економіко-математичне моделювання та економічна статистика в фінансово-економічній сфері.

9.     Пенсійна система та соціальна політика.

10.   Інвестиції та інновації в економіці.

11.    Регіональний економічний розвиток.

12.     Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання та домогосподарств.

До участі у конференції долучилися науковці, аспіранти, викладачі, представники науково-дослідних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, працівники фінансово-кредитних установ та інститутів, комерційних  фірм, чия діяльність має відношення до тематики конференції. На конференції розглянуті доповіді учасників, які представляли наступні навчальні заклади:

1.  Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»,  м. Київ.

2.  Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів.

3. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ.

4. Національний університет  харчових технологій, м.Київ.

5. Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»  Сумського державного університету, м.Суми.

6. Одеський державний аграрний університет, м. Одеса.

7. Уманський національний університет садівництва, м. Умань.

8. Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця.

9. Хмельницький національний університет, м. Хмельницький.

10. Харківський національний економічний університет  ім. Семена Кузнеця,  м. Харків.

11. Сумський державний університет,  м.Суми.

12.  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ.

13.  ДУ «Інститут економіки  та прогнозування НАН України», м. Київ.

14.  Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів.

15.  Azerbaijan State University of Economics (UNEC).

16.  Azerbaijan Scientific Research of Economy of Agriculture Institute (ASREOAI).

17.  Харківський національний університет міського господарства  ім. О.М. Бекетова, м. Харків.

18. ДВНЗ «Університет  банківської справи», м. Київ.

19. Проект «GEO», Україна.

20. Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль.

21. Київський національний торговельно-економічний університет,  Одеський інститут, м. Одеса.

22. Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ.

23. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг.

24. Дипломатична академія України  при Міністерстві закордонних справ, м. Київ.

25. Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ.

26. Національний інститут стратегічних досліджень.

27. Університет гірничої промисловості та геології, м. Софія, Болгарія.

28. Навчальний університет ім.Сулхан-Саба Орбеліані, м.Тбілісі, Грузія.

 

За результатами конференції видано збірник тез, який отримали всі учасники,  сертифікат про участь у міжнародній науково-практичній конференції, довідки про впровадження наукових досліджень в навчальний процес ЧДТУ.

У межах проведеної конференції окреслено подальші шляхи майбутньої співпраці з колегами-науковцями університетів учасників. Це і круглі столи, семінари, вебінари, обмін досвідом з використання наукових розробок в навчальному процесі.