,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини Студенти-екологи ЧДТУ проходять практичні заняття в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України
П'ятниця, 17 березня 2023 11:02

Студенти-екологи ЧДТУ проходять практичні заняття в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Студенти-екологи ЧДТУ проходять практичні заняття в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України

В умовах існуючих радіаційних загроз та можливих аварій на АЕС виникає потреба в комплексній оцінці джерела активної енергії, а також визначенні його впливу на навколишнє середовище, здоров’я людини, рослинний і тваринний світ. Тому знання норм, правил і вимог щодо радіаційного контролю об’єктів навколишнього середовища, вміння користуватись апаратурним обладнанням є необхідними для формування високого професійного рівня майбутнього бакалавра з екології.

 У межах співпраці Черкаського державного технологічного університету та Обласного центру   контролю та профілактики хвороб МОЗ України здобувачі освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ЧДТУ, групи ЕК-93 та ЕК-03 разом із доцентом кафедри екології Людмилою Жицькою та завідувачкою лабораторіями кафедри Любовю Плахотньою відвідали лабораторію радіологічного моніторингу та контролю об’єктів навколишнього середовища Центру для проведення практичних занять із курсів «Радіоекологія» та «Екологічна безпека територій і акваторій».

  Студенти прослухали лекцію щодо радіаційної безпеки і гігієни, ознайомились з державними гігієнічними нормами та іншою нормативною документацією щодо радіометричного контролю та методик лабораторних досліджень бета- й гама-випромінювання в об’єктах довкілля, що визначені чинним законодавством України, зокрема, Законами «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», значення яких висвітлив лікар із радіаційної гігієни Леонід Пичериченко. Окрім цього, ознайомилися з принципами роботи переносних дозиметрів-радіометрів та стаціонарних спектрометрів енергій, зокрема, СЕБГ-150/63 АКП-С і Радіометра РУГ-2001. Екологів також зацікавила інформація стосовно передачі даних для функціонування інтерактивних карт радіологічного моніторингу територій України.

 Разом із техніком-дозиметристом  Коцюрубою С.Л. та лаборантом медицини Самойленко Н.О. підготували проби та провели дослідження питної води на вміст 137Cs, 90Sr на спектрометрі СЕБГ-150/63 АКП-С та, використовуючи радіометр-дозиметр  РКС-01 «Стора», виміряли значення потужності експозиційної дози гамма-випромінювання і щільності потоку бета-частинок у повітрі на території відкритого майданчика центру.

 Така співпраця є одним із ефективних механізмів поєднання теоретичної й практичної діяльності кафедри екології ЧДТУ та диференційованого підходу до різних видів навчання, які є необхідними для здобуття фахових компетентностей за освітньою програмою бакалаврського рівня підготовки зі спеціальності «Екологія».