,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини В день 370-річчя Іллінської церкви професор ЧДТУ Валентин Лазуренко презентував авторську книгу «Богдан Хмельницький і навпротистояння церков Суботова»
Вівторок, 03 серпня 2021 09:27

В день 370-річчя Іллінської церкви професор ЧДТУ Валентин Лазуренко презентував авторську книгу «Богдан Хмельницький і навпротистояння церков Суботова»

В день 370-річчя  Іллінської церкви професор ЧДТУ  Валентин Лазуренко  презентував авторську книгу «Богдан Хмельницький і навпротистояння церков Суботова»

2 серпня 2021 р., в день 370-річчя  святині України – Іллінської церкви в Суботові, що на Чигиринщині, проректор Черкаського державного технологічного університету, доктор історичних наук, професор Валентин Лазуренко на батьківщині українського державотворця провів першу символічну презентацію авторської книги «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І НАВПРОТИСТОЯННЯ ЦЕРКОВ СУБОТОВА», яка нещодавно побачила світ у харківському видавництві «Новий курс». 

Видання присвячене дослідженню питання можливої локалізації поховань гетьмана України Богдана Хмельницького та його старшого сина Тимоша у дерев’яній Михайлівській церкві в Суботові на Чигиринщині. Розглядаються версії щодо двох суботівських церков – Михайлівської та Іллінської – у вигляді своєрідного протистояння – «навпротистояння».

Передмову до видання написав професор, голова Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Василь Мельниченко.  

Незгасна впродовж останнього часу увага до проблеми встановлення місця поховання гетьмана Богдана Хмельницького спонукає дослідників розширювати тематичні та хронологічні межі пошуку істини. До наукового обігу залучаються нові джерела, уточняється оцінка й погляд на уже, здається, відомі, тривають гострі дискусії, висуваються нові й спростовуються наявні версії, що викликає неабиякий резонанс у наукових колах та серед громадськості, – зазначив Василь Мельниченко. – У зв’язку зі значним плюралізмом міркувань і поглядів на проблему особливого значення набуває історіографічний аналіз та систематизація на засадах сучасної методології інформації, яка нагромадилася за час, що минув після поховання гетьмана. Важливим кроком у цьому напряму було видання два роки тому книги Валентина Лазуренка «У пошуках крипти великого державотворця України Богдана Хмельницького. поховання гетьмана України Богдана Хмельницького в Іллінській церкві у с. Суботів: від столітніх досліджень, легенд та міфів до сучасних наукових гіпотез».

Продовженням і конкретизацією розпочатого автором дискурсу є пропонована книга з промовистою назвою «Богдан Хмельницький і навпротистояння церков Суботова», у якій Валентин Лазуренко, звужуючи поле історіографічного пошуку, робить спробу дати відповідь на одне з ключових питань: «Чи міг бути похований великий державотворець України Богдан Хмельницький та його старший син Тиміш у Михайлівській церкві в Суботові?». Таке формулювання питання зумовлено не лише тим, що Іллінська та Михайлівська церкви у Суботові стояли колись навпроти одна одної, а й тим, що і сьогодні вони опинилися навпроти у дискусії навколо пошуку місця поховання Богдана Хмельницького та його сина Тимоша.

Відхиляючи незаперечно спростовані дослідницькі версії та гіпотези, автор зосереджує увагу на дискусійних припущеннях, з яких можливо з часом викристалізується об’єктивна інформація про місце поховання великого гетьмана.

У виданні «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І НАВПРОТИСТОЯННЯ ЦЕРКОВ СУБОТОВА» професор Валентин Лазуренко приходить до низки аргументованих  висновків та пропонує пропозиції до  перспективи подальших досліджень у напрямку пошуку поховання великого державотворця України Богдана Хмельницького. Наведемо нижче деякі з них.

На думку професора ЧДТУ Валентина Лазуренка: 

  • Перспективними видаються пошуки місця поховання Богдана Хмельницького та його сина Тимоша саме в кам’яній Іллінській церкві в Суботові. Враховуючи сучасні наукові гіпотези українських вчених, які базуються на виявленні у 2019 р. аномалій всередині Іллінської церкви, найбільш правильним і доцільним було б розробити і затвердити на державному рівні комплексну Програму всебічного наукового дослідження Іллінської церкви — пам’ятки національного значення в селі Суботів Чигиринського району Черкаської області — на предмет остаточного підтвердження чи спростування можливого поховання в цій церкві великого українського державотворця, гетьмана України Богдана Хмельницького та його сина Тимоша. В разі непідтвердження цієї гіпотези, вже потім, доцільно було б розробити наступну програму з дослідження ймовірних локацій колишньої дерев’яної Михайлівської церкви в Суботові для пошуків їхніх поховань. 

  • На сьогодні достовірних тогочасних писемних джерел про існування склепу Богдана Хмельницького у колишній Михайлівській церкві в Суботові не зафіксовано.

  • Потребують ретельного сучасного історико-перекладознавчого аналізу подорожні нотатки Павла Алеппського, які стосуються його перебування у Суботові у 1656 р., щоб з’ясувати, у якому стані на той час була Іллінська церква: збудована, недобудована, діюча чи перебувала у стані добудови, а також чий саме гробівець (з урахуванням адекватності сучасного перекладу) бачив мандрівник у Михайлівській церкві.

  • До цього часу фахівцями (археологами, геофізиками, істориками) не локалізоване точне місцезнаходження саме тієї споруди Михайлівської церкви, в якій у XVII ст. бував і Богдан Хмельницький, і його старший син Тиміш, та яка була розібрана і перенесена у 70-х рр. XIX ст. на інше місце. Не встановленим залишається на сьогодні й точне місце розташування вже перенесеної Михайлівської церкви, зруйнованої більшовиками у 1935 р.

  • Вважаємо, що Іллінська церква в Суботові була збудована у 1651 р., на що вказує ряд писемних джерел. Незрозуміло, звідки взялось датування побудови церкви 1653 р. (цей рік широко з’являється в літературі саме у радянські часи). Як зазначає історик Надія Кукса, датою будівництва церкви подають 1651 р. і Мельхіседек Значко-Яворський (православний церковний діяч, архімандрит (бл. 1716 — 1809), і клірові відомості Іллінської церкви кінця XVIII — початку ХХ ст., та й пам’яткоохоронні документи перших років нової влади (1920-ті рр.), які зберігаються у Державному архіві Черкаської області.

  • На сьогодні доцільно було б у Суботові встановити пам’ятний знак, який би вказував на історичне існування в цьому, знаному в усій державі населеному пункті, Михайлівської церкви. Це потрібно нам, українцям. Адже ми маємо право на свою історію, і маємо право на своє українське минуле.