,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини Вивчення іноземних мов у ЧДТУ сьогодні – це Ваше успішне завтра
Четвер, 02 серпня 2018 10:54

Вивчення іноземних мов у ЧДТУ сьогодні – це Ваше успішне завтра

Вивчення іноземних мов у ЧДТУ сьогодні – це Ваше успішне завтра

Лінгвістичний факультет ЧДТУ – є одним із провідних лінгвістичних факультетів Черкащини з надання якісних освітніх послуг у сфері підготовки високопрофесійних, фахівців зі знанням англійської, німецької та французької мов, здатних конкурувати в сучасних ринкових умовах.

Сьогодні Лінгвістичний факультет Черкаського державного технологічного університету, який очолює доктор педагогічних наук, професор Білик Людмила Іванівна, забезпечує підготовку студентів на освітніх рівнях бакалавра та магістра за спеціальностями 035 Філологія (Прикладна лінгвістика) та 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)). Головним завданням факультету є підготовка висококваліфікованих, професійних, конкурентоспроможних фахівців, які через 4-5 років навчання будуть конкурувати на ринку праці. Саме тому факультет особливо акцентує увагу на прикладному аспекті фахової мовної підготовки.

Нині до складу факультету входить 4 кафедри: прикладної лінгвістики (в.о. зав. каф., к.ф.н. Совєтна А. В.); романо-германської філології та перекладу (зав. кафедри - к.ф.н., доц. З.І. Кучер); іноземних мов (зав. кафедри - к.ф.н., доц. Д.М. Колесник); української мови та загального мовознавства (зав. каф. д.ф.н., доц. О.Е. Пчелінцева).

Кафедра прикладної лінгвістики готує бакалаврів і магістрів у галузі прикладної лінгвістики. Велика увага приділяється впровадженню новітніх освітніх технологій у навчальний процес, із залученням інтерактивних та мультимедійних засобів навчання. Викладачі кафедри прикладної лінгвістики є авторами підручників з практики та методики викладання англійської мови, затверджених Міністерством освіти та науки України, монографій, численних статей у міжнародних і всеукраїнських виданнях. Усі члени кафедри мають науковий ступінь і відповідне вчене звання. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, тематичних вебінарах, наукових семінарах Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики та інших заходах.

Випускники кафедри прикладної лінгвістики володіють професійним функціоналом менеджера з комунікативних технологій зі знанням іноземних мов, фахівця у галузі лінгвістичного та інформаційного забезпечення, спеціаліста у сфері рекламної діяльності, менеджера у сфері міжнародних зв’язків, керівника проектів у сфері міжнародної діяльності, керівника прес-служб, редактора та копірайтера, керівника учбових центрів з вивчення іноземних мов.

Кафедра романо-германської філології та перекладу готує якісних фахівців у галузі перекладу, впроваджуючи інноваційні та інтерактивні методи викладання перекладацьких дисциплін. Викладачі кафедри щорічно проходять міжнародні наукові стажування та заходи з підвищення кваліфікації з метою екстраполяції зарубіжного досвіду викладання в систему вищої освіти України. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у стипендіальних та грантових програмах  ДААД, Гете-Інституту та різних міжнародних проектах. Студенти-перекладачі є активними учасниками міжнародних перекладацьких майстерень, які проходять під керівництвом лекторів Вільного університету (м.Берлін) за підтримки Гете-інституту та  німецької академічної служби обмінів ДААД. Майбутні перекладачі мають можливість проходити практику за кордоном.

Випускники кафедри романо-германської філології та перекладу працюють перекладачами (усний та письмовий переклад), перекладачами-синхроністами,  перекладачами технічної літератури, спеціалістами з галузевого перекладу (економіка, інформаційні технології, машинобудування, будівництво, хімія, екологія, медицина), редакторами-перекладачами, перекладачами-референтами, гід-перекладачами, менеджерами перекладацьких проектів. Студенти спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно)» конкурують на сучасному ринку праці не лише в Україні, а й закордоном, про що свідчать чисельні історії успіху.

Кафедра іноземних мов проводить практичні заняття з англійської та німецької мов (базовий курс іноземної мови, наукова іноземна мова, ділова іноземна) зі студентами всіх нелінгвістичних факультетів університету. Прагнучи інтенсифікувати навчальний процес, викладачі кафедри іноземних мов уже третій рік активно співпрацюють з Британською радою в Україні у рамках проекту «Англійська для університетів». Проект має на меті підвищення ефективності викладання англійської мови в університетах України та пропонує можливості для підвищення майстерності викладачів, покращення рівня володіння англійською мовою викладачів фахових дисциплін та оптимізації викладання іноземних мов у вузах. За час участі у проекті 10 викладачів кафедри іноземних мов відвідали тренінги за тематичними спрямуваннями «Англійська мова академічного спрямування», «Англійська мова професійного спрямування» та «Англійська мова для науковців», де засвоїли новітні методики викладання англійської мови студентам та викладачам вузів, орієнтовані на розвиток умінь та навичок, необхідних для спілкування на професійні теми з колегами з інших країн.

Кафедра української мови та загального мовознавства особлива тим, що тут працюють талановиті та віддані своїй справі люди. Головна місія колективу кафедри – вдосконалювати знання української мови у майбутніх фахівців – інженерів, економістів, гуманітаріїв, а також навчати української мови студентів-іноземців, що приїжджають на навчання до ЧДТУ з усіх куточків світу. Нині у ЧДТУ за новітніми методиками опановують українську мову студенти з Мароко, Палестини, Китаю, Турції, Великобританії, Кот д'Івуар, Гвінеї Бесау, Гани, Йорданії тощо. Саме ця кафедра одна з перших в Україні почала навчати іноземців української мови, створила перший в Україні підручник української як іноземної з грифом МОН.

Також тут можна пройти офіційну атестацію на знання державної мови для держслужбовців, відвідувати курси польської та китайської мов, отримати професійну консультацію зі складних питань правопису чи документознавства і, звичайно, брати участь у різноманітних національних та інтернаціональних заходах – поетичних вечорах, флеш-мобах, міні-тренінгах з  різних мов. Науковці кафедри розвивають та підтримають міцні міжнародні зв'язки з колегами з Німеччини, Польщі, США, Франції, Нідерландів, виступають з доповідями на закордонних конференціях, публікують за кордоном статті та монографії, читають авторські лекції у європейських університетах, є членами авторитетних міжнародних наукових спільнот (Slavic Linguistics  Society, Міжнародного комітету славістів та ін.).

Вивчення мов у прикладному аспекті – це вимога часу, тому такі спеціальності, як прикладна лінгвістика, так і германські мови та літератури (переклад включно), є актуальними, як ніколи, особливо зараз, коли наша країна інтегрується у європейській простір, а українці нарешті живуть у вільній та незалежній державі, маючи можливість вільно подорожувати різними країнами, навчатися чи працювати там, повертаючись потім в Україну з новим досвідом. Тому я гостинно запрошую майбутніх абітурієнтів до нашої великої та дружньої родини, де навчають іноземним мовам та їх застосуванню у практичній діяльності на найвищому рівні, − зазначає декан лінгвістичного факультету, професор Білик Людмила Іванівна.