,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини Нові освітні програми на факультеті електронних технологій і робототехніки ЧДТУ
Понеділок, 09 липня 2018 14:56

Нові освітні програми на факультеті електронних технологій і робототехніки ЧДТУ

Нові освітні програми на факультеті електронних технологій і робототехніки ЧДТУ

Починаючи з 2018 року факультет електронних технологій і робототехніки (ФЕТР) розпочинає набір за новими освітніми програмами: «Радіотехніка та робототехнічні системи» спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»; «Робототехнічні системи та автоматизація» спеціальність 151 «Автоматизація та комп҆ютерно-інтегровані технології».

За обома освітніми програмами набір здійснюється для здобуття освітнього ступеня бакалавра як на основі повної загальної середньої освіти (після закінчення 11 класів), так і на базі диплома молодшого спеціаліста (зі скороченим терміном навчання). Крім того, абітурієнти, що вже мають дипломи бакалавра, спеціаліста чи магістра, можуть продовжити навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за зазначеними освітніми програмами.

Підготовку відповідних фахівців здійснюють дві випускові кафедри: кафедра радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем (РТРС) – завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Палагін Володимир Васильович та кафедра приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій (ПМКТ) – завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Бондаренко Юлія Юріївна.

Робототехніка – це відносно молода галузь, яка дуже активно розвивається та має вельми перспективне майбутнє. Попит на фахівців цієї галузі постійно зростає. Студенти, цих освітніх програм опанують не тільки теоретичні і практичні основи використання пристроїв автоматики і робототехніки, але й принципи їх програмування. Випускники отримають знання та навички з предметів, пов'язаних з інформаційними технологіями, електронікою, методами промислового управління технологічними процесами, системами вимірювання, сучасними системами промислового контролю, ознайомляться з системами автоматизованого проектування систем управління.

Фахівці з робототехніки займаються створенням і конструюванням роботів і робототехнічних систем як промислового, так і непромислового призначення. Розробляють необхідне програмно-алгоритмічне забезпечення для управління такими системами, їх проектування та експлуатації.

Бурхливий розвиток робототехнічної галузі вимагає якісної підготовки як фахівців-теоретиків, здатних генерувати новітні ідеї, так і інженерів, які вміють працювати в команді над створенням певних вузлів у різноманітних проектах. Якщо раніше робототехніка в основному використовувалася в оборонних комплексах і космічній галузі, то зараз ця технологія все частіше застосовується в побуті.

Випускники за цим напрямком затребувані в машинобудівній та електротехнічній промисловості, а також в науково-дослідних інститутах, центрах досліджень і розробок, проектування і впровадження нових технологій.

Протягом навчання студентів очікує не лише теоретичне навчання, а й значний практичний досвід: цікаві виробничі екскурсії та практика на підприємствах з автоматизованими лініями та системами керування виробництвом, розробка діючих макетів робототехнічних пристроїв та участь із ними в стартапах, конкурсах і олімпіадах в сфері робототехніки та багато інших можливостей.

Обидві випускові кафедри факультету, що здійснюватимуть підготовку відповідних фахівців з робототехніки, мають тривалу історію та достатній досвід в цьому напрямку.

Відтак, кафедра РТРС вже не один рік працює над впровадженням в навчальний процес елементів робототехніки, а окремі дисципліни робототехнічного спрямування вже зараз вивчаються студентами. Кафедра має численні досягнення, що висвітлюються на сайті університету. Зокрема відкрито лабораторію «Сучасних цифрових рішень і робототехнічних систем» за сприяння Черкаської обласної державної адміністрації і Черкаської обласної ради в межах реалізації «Обласної програми підтримки вищих навчальних закладів Черкаської області на 2017-2019 роки». У межах цієї програми придбане сучасне обладнання для лабораторії кафедри РТРС, а найближчим часом планується подальше оновлення лабораторно-технічної бази факультету.

Кафедра ПМКТ також має тривалий досвід в сфері робототехніки, який втілений в таких розробках, як автономні роботи, які рухаються за траєкторією, заданою кольором або за даними з датчиків відстані, і прототип протезу людської руки, що керується потенціалами з м’язів людини, і робот-кресляр, завдяки якому студенти вчаться програмувати станки з ЧПУ та багато інших. Наші студенти вже декілька років поспіль посідають призові місця на Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт та у ІІ турах Всеукраїнських олімпіад у галузі робототехніки, програмування мікроконтролерів тощо.

Серед предметів, які вивчатимуть студенти, варто згадати: «Основи технічного зору», «Навігаційні системи», «Мехатронні і робототехнічні системи», «Розробка інтелектуальних приладів і систем», «Ергономіка та дизайн побутових роботів», «Основи автоматичного контролю та управління» та багато інших.

По завершенню навчання за освітнім рівнем бакалавра випускники зможуть працювати на посадах електромеханіка, техніка-конструктора, техніка з автоматизації виробничих процесів, техніка з експлуатації та ремонту устаткування, контролера роботів тощо.

Професійні можливості випускників за освітнім рівнем магістра охоплять такі посади, як інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики, мехатронік, інженер з керування й обслуговування систем, інженер-конструктор тощо.

Гостинно запрошуємо на навчання всіх, хто хоче докласти своїх рук та ідей до розвитку робототехнічної галузі України!