ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Будівельний факультет Новини Круглий стіл по екологічній освіті
Вівторок, 03 березня 2015 11:45

Круглий стіл по екологічній освіті

26 лютого 2015 року в рамках заходів Черкаського державного технологічного університету, присвячених 55-річчю від дня заснування навчального закладу, кафедрою екології та Центром з еко-виховання та екологічної безпеки ЧДТУ проведено круглий стілна тему: «Екологічна освіта: стан, перспективи та шляхи розвитку в Черкаському державному технологічному університеті».

Учасниками зібрання обговорено актуальні питання екологічної освіти та екологічної культури, що ґрунтується на засадах відповідального ставлення до навколишнього середовища, узгодження діяльності з принципами раціонального природокористування. Відзначено, що досить актуальною є підготовка фахівців з екології з глибокими науковими знаннями, навиками оптимального природокористування, які б могли приймати участь у комплексному екологічному моніторингу всіх компонентів довкілля, визначати причини і наслідки розвитку екологічних негативних та кризових ситуацій, розробляти заходи щодо їх запобігання.

З метою поглиблення у студентів екологічних знань, розвитку практичного вміння по вивченню таохороні навколишнього природного середовищав студентську практику увійшли й повинні надалі впроваджуватися науково – дослідні та реферативні роботи, семінари, диспути та конференції, участь студентів у роботі наукових гуртків. Все це направлено не тільки на розуміння студентами на досить високому рівні наукових основ природокористування, але й на оволодіння ними методами дослідження стану оточуючого середовища.

Обговорені питання співпраці Центру з еко-виховання та екологічної безпеки ЧДТУ з громадськими екологічними організаціями і насамперед залучення до роботи в них студентів та аспірантів університету. Основним завданням такої роботи є залучення молоді до екологічного руху, набуття ними досвіду по роботі з суспільними екологічними організаціями, виконання молоддю екологічних розробок та впровадження проектів.