,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Будівельний факультет Кафедра екології

Кафедра екології

З 2006 року очолює кафедру кандидат хімічних наук, професор Хоменко Олена Михайлівна. Кафедра проводить підготовку фахівців з екології за освітніми ступенями "бакалавр" та "магістр" галузі знань 10 "Природничі науки" зі спеціальності 101 "Екологія".

Науково-педагогічний склад кафедри: кандидати хімічних наук, доценти О.М. Хоменко, О.О. Мислюк, Т.П. Гончаренко, Л.Б. Ящук, кандидати біологічних наук, доценти Н.В. Загоруйко, Н.І. Свояк, Л.І. Жицька, ст. викладач Н.М. Корнелюк, завідувач лабораторій Л.І. Плахотня, ст. лаборанти Н.І. Ширяєва, Р.В. Жека  та О.В. Єгорова. 

На кафедрі створено лабораторії природничих наук, біоіндикації та моніторингових досліджень, науково-дослідну лабораторію квантової хімії та комп’ютерний клас, оснащений сучасними розрахунковими програмами екологічного спрямування. З метою досягнення високого рівня практичної підготовки спеціалістів-екологів з питань організації контролю за негативними чинниками навколишнього середовища, покращення професійної підготовки студентів і проходження виробничої та переддипломної практик на кафедрі налагоджена тісна співпраця та укладено угоди з Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, Державною екологічною інспекцією у Черкаській області, Державною установою "Черкаський обласний лабораторний центр держсанепідслужби України", Черкаською міською санітарно-епідеміологічними станцією, Черкаським обласним науково-технічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Управлінням державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель Черкаської області та відділом екології Департаменту житлово-комунального комплексу виконавчого комітету Черкаської міської ради.

Велика увага на кафедрі приділяється роботі з громадськими екологічними організаціями і, насамперед, залученню до роботи в них студентської молоді університету. Викладачі кафедри та понад 50 студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" є членами громадської організації "Всеукраїнська екологічна ліга", а доцент кафедри Н.І. Свояк – голова Черкаської міської громадської організації "Всеукраїнська екологічна ліга". Викладачі кафедри та студенти напряму "Екологія" беруть активну участь в природоохоронних акціях "Збереження первоцвітів", "Весняна толока", "Зелений паросток майбутнього", "Чисте джерело" та "Прибери планету".

Під керівництвом к.х.н., доцента, завідувача кафедри екології Хоменко Олени Михайлівни створено Черкаський обласний осередок Міжнародної асоціації екологів університетів (МАЕУ).

Наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу та матеріально-технічної бази, попиту на спеціалістів-екологів для систем екобезпеки і санітарно-епідеміологічної служби України, органів самоврядування, підприємств різних галузей виробництва є головною передумовою для подальшого розвитку та розбудови кафедри.