,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Будівельний факультет Кафедра промислового та цивільного будівництва

Кафедра промислового та цивільного будівництва

Викладацький колектив кафедри промислового та цивільного будівництва успішно реалізує поставлені перед кафедрою наукові та навчальні завдання.

За ініціативою завідуючого кафедрою та за підтримки викладачів щороку у квітні місяці в рамках "Днів студентської науки ЧДТУ" проводиться студентська науково-практична конференція для студентів, магістрантів та аспірантів кафедри.

Виконання науково-дослідної проблематики дозволило досягти вагомих результатів розвитку науки і техніки, в тому числі і за рахунок плідної наукової співпраці викладачів зі студентами кафедри.

Викладачі кафедри докладають чимало зусиль до публікації наукових праць студентів у наукових збірниках України, також беруть активну  участь у виховних заходах університету та  факультету, вносячи інноваційні форми і творчість у виховний процес зі студентською молоддю.

Кафедра промислового та цивільного будівництва є випускаючою і проводить підготовку та випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за напрямом підготовки 6.060101 - "Будівництво", зі спеціальності 7.06010101; 8.06010101 – "Промислове і цивільне будівництво".