,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Кафедра хімічних технологій та водоочищення

Кафедра “Кафедра хімічних технологій та водоочищення” створена у 2016 році на базі кафедри хімії та хімічних технологій неорганічних речовин.

Кафедрі доручено підготовку фахівців із спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчання здійснюється за освітньо-ступеневими кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”. У 2016 р. кафедра отримала ліцензію на підготовку професіоналів за третім рівнем вищої освіти ступеня «Доктор філософії» - PhD (кандидат технічних наук). Зараз за цією спеціальністю навчається 3 аспіранти.

Форми навчання: денна та заочна; бюджет чи контракт.

Зараз за спеціальністю навчається більше 170 студентів на денній та заочній формах навчання. Є скорочена форма навчання для випускників технікумів та вищих професійних училищ будь-якого напрямку.

З 2011 по 2015 роки кафедра приймала участь в Норвезько-Євразійському проекті «Water Harmony Project».

Проект передбачав гармонізацію навчальних планів України, Білорусії, Казахстану, Таджикистану і Норвегії в напрямку підготовки спеціалістів з очищення природної води, очистки промислових та побутових стічних вод.

В рамках проекту було проведено навчання 66 студентів магістрів в Норвегії (м. Ас) за норвезькими програмам підготовки із здачею іспитів в Норвегії. Зараз продовжується робота в напрямку запровадження програми видачі дипломів міжнародного зразка.

З 2016 року проект продовжено, зараз він має назву «Water Harmony Eurasia II». Проект організований таким чином, що велика кількість професорсько-викладацького складу (понад 40), студенти (понад 100), а також допоміжний персонал (понад 30) з державних і приватних організацій матимуть можливість фізично зустрітися один з одним в університетах консорціуму. Загальне фінансування проекту складає 600 тис. €. Детальніше на офіційному сайті проекту: http://www.waterh.net

Також з 2016 року кафедра є учасником програми Ерасмус +. В рамках проекту ЕАС/А04/2014 «Harmonizing water relatedon graduate education» передбачено створення консорціуму із десяти університетів: Норвегії, Польщі, Німеччини, України, Шрі-Ланки та Китаю. Загальний об’єм фінансування проекту 1,331 €. Проект має наукове спрямування і виділені Євросоюзом кошти будуть спрямовані на створення нових процесів та технологій в області підготовки якісної питної води та очистки стічних вод.

В 2016-2018 роках дев’ять студентів кафедри пройдуть річне навчання в університетах Норвегії, Польщі та Німеччини.

Детальніше про проект за посиланням: http://www.waterh.eu/