,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Будівельний факультет Кафедра хімічних технологій та водоочищення

Кафедра хімічних технологій та водоочищення

Кафедра хімічних технологій та водоочищення

Кафедра “Кафедра хімічних технологій та водоочищення” створена у 2016 році на базі кафедри хімії та хімічних технологій неорганічних речовин.

Кафедрі доручено підготовку фахівців із спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Навчання здійснюється за освітньо-ступеневими кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “магістр”. У 2016 р. кафедра отримала ліцензію на підготовку професіоналів за третім рівнем вищої освіти ступеня «Доктор філософії» - PhD (кандидат технічних наук). Зараз за цією спеціальністю навчається 3 аспіранти.

Форми навчання: денна та заочна; бюджет чи контракт.

Зараз за спеціальністю навчається більше 170 студентів на денній та заочній формах навчання. Є скорочена форма навчання для випускників технікумів та вищих професійних училищ будь-якого напрямку.

З 2011 по 2015 роки кафедра приймала участь в Норвезько-Євразійському проекті «Water Harmony Project».

Проект передбачав гармонізацію навчальних планів України, Білорусії, Казахстану, Таджикистану і Норвегії в напрямку підготовки спеціалістів з очищення природної води, очистки промислових та побутових стічних вод.

В рамках проекту було проведено навчання 66 студентів магістрів в Норвегії (м. Ас) за норвезькими програмам підготовки із здачею іспитів в Норвегії. Зараз продовжується робота в напрямку запровадження програми видачі дипломів міжнародного зразка.

З 2016 року проект продовжено, зараз він має назву «Water Harmony Eurasia II». Проект організований таким чином, що велика кількість професорсько-викладацького складу (понад 40), студенти (понад 100), а також допоміжний персонал (понад 30) з державних і приватних організацій матимуть можливість фізично зустрітися один з одним в університетах консорціуму. Загальне фінансування проекту складає 600 тис. €. Детальніше на офіційному сайті проекту: http://www.waterh.net

Також з 2016 року кафедра є учасником програми Ерасмус +. В рамках проекту ЕАС/А04/2014 «Harmonizing water relatedon graduate education» передбачено створення консорціуму із десяти університетів: Норвегії, Польщі, Німеччини, України, Шрі-Ланки та Китаю. Загальний об’єм фінансування проекту 1,331 €. Проект має наукове спрямування і виділені Євросоюзом кошти будуть спрямовані на створення нових процесів та технологій в області підготовки якісної питноїводи та очистки стічних вод.

В 2016-2018 роках дев’ять студентів кафедри пройдуть річне навчання в університетах Норвегії, Польщі та Німеччини.

Детальніше про проект за посиланням: http://www.waterh.eu/

 

 

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

 

 

  Water Harmony Erasmus +

The WaterH Erasmus + project intends to harmonise teaching and pedagogical approaches in water related graduate education in 10 partner universities from China, Germany, Norway, Poland, Sri Lanka, Ukraine.

The project aim will be met through curriculum development and improved learning and teaching tools, methodologies and pedagogical approaches using best practices.

The WaterH Erasmus + project is funded by EU Erasmus + Programme – Capacity Building in Higher Education.

Goals and objectives

The main goal of the project is to to develop improved learning and teaching tools, methodologies and pedagogical approaches using best practices. As a result, there will be developed skills in multiple use of resources and long-term planning for multiple benefits in such a way that project partners will have harmonized teaching and pedagogical approaches in water related gradual education.

Objectives:

·                     Develop learning and teaching tools, methodologies and pedagogical approaches on 6 courses related to water

·                     Upgrade laboratories together with lab courses and teaching tools, so that graduates are more attractive and suitable to their future employers.

·                     Develop e-learning modules using the resources from newly developed courses

·                     Train staff to think more from a user perspective, creating better opportunities for graduates and opportunities for contract research

·                     Train staff to think multi-purpose utilization of resources and opportunities to enhance enterprise collaborations

·                     Strengthen entrepreneurship skills both for students and staff as a tool for securing financial sustainability

·                     Secure quality assurance of educational programs facilitating credit transfers

·                     Dissemination of project results and success stories motivating non-partners to adopt project results

 

Erasmus+ “Harmonising water related graduate education” (Water Harmony)

 

Черкаський державний технологічний університет, який представляє кафедра хімічних технологій та водоочищення, Український державний хіміко-технологічний університет, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» беруть участь у міжнародному проекті Еразмус+ «Гармонізація дипломної освіти, пов'язаної з водними ресурсами» (Водна Гармонія) (561755-EPP-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP) в рамках програми Європейського Союзу.

Всього у команді 10 університетів з України, Німеччини, Польщі, Шрі-Ланки, Китаю і Норвегії, яка і координує даний проект на чолі з координатором - професором Норвезького університету природничих наук Харша Ратнавіра.

Міжнародна команда впродовж 2015-2018 рр. працює над гармонізацією вищої освіти у водній сфері в рамках проекту співпраці з розвитку потенціалу у сфері вищої освіти Європейської програми Erasmus+.

Проект став одним із 140, які отримали фінансування Європейського Союзу, за результатами конкурсного розгляду 515 грантових заявок. Розмір отриманого гранту складає 1.33 млн. євро.

Проект «Водна Гармонія» має мету гармонізувати педагогічні підходи у водній освіті з передовими практиками провідних університетів світу та досягнути взаємної відповідності навчальних програм і освітніх процесів у водній сфері. Проект є унікальним освітнім консорціумом і гарним зразком співпраці між університетами з різних частин Європи, Південної та Східної Азії.

Результатом роботи буде те, що об'єм і зміст отриманих знань і набутих умінь випускника з України повністю буде відповідати знанням і вмінням студента з Норвегії, Німеччини чи Шрі-Ланки. Це не лише відкриє нові можливості перед випускниками, але і дозволить університетам безперешкодно обмінюватись студентами в рамках навчального процесу.

«Водна Гармонія» – це віртуальний міст довжиною 8000 км. Саме така відстань розділяє найбільш віддалених партнерів проекту – Норвезький університет природничих наук і два університети із Шрі-Ланки, розміщених у містах Піраденія і Джафна. Між крайніми точками географії проекту є також два європейських університети – Університет прикладних наук Східної Вестфалії в Ліппе (Німеччина), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща) і два університети з Китаю.

В цілому, проект передбачає 110 студентських і 22 викладацькі міжуніверситетські обміни. Літні школи, тривалістю до 3 тижнів, дають змогу студентам апробувати найновіші інструменти і навчальні ресурси. Студенти з України отримують можливість навчання у Норвегії впродовж одного року за магістерськими програмами із зарахуванням в їх дипломи 60 європейських кредитів. У свою чергу, студенти із Норвегії, Польщі і Німеччини виконують в українських університетах магістерські дослідження впродовж 5 місяців. Команда проекту націлена на успіх і прикладає зусилля для того, щоб кожний університет отримав запланований результат – 6 нових курсів, підкріплених навчальними посібниками, модулями дистанційного навчання і модернізованими лабораторіями.