,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Стипендія

Стипендіальне забезпечення студентів здійснюється за підсумками виконання  навчального плану та регламентується Постановою Кабінету Міністрів України  «Питання стипендіального забезпечення» № 882 від 12.07.2004 р. зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабміну  № 150 від 15.02.2006 р., № 157 від 15.02. 2006 р. і № 165 від 05.03.2008 р.

Академічна стипендія призначається студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності  більше 4.00 за національною (п’ятибальною) шкалою оцінювання.