,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Навчання Стипендія

Стипендія

Стипендіальне забезпечення студентів здійснюється за підсумками виконання  навчального плану та регламентується Постановою Кабінету Міністрів України  «Питання стипендіального забезпечення» № 882 від 12.07.2004 р. зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабміну  № 150 від 15.02.2006 р., № 157 від 15.02. 2006 р. і № 165 від 05.03.2008 р.

Академічна стипендія призначається студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності  більше 4.00 за національною (п’ятибальною) шкалою оцінювання.