,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Навчання Додаток до диплома європейського зразка

Додаток до диплома європейського зразка

Додаток до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) запроваджується у вищих навчальних закладах на виконання зобов`язань України, як країни-учасниці Болонського процесу.

Виготовлення та видача Додатка здійснюється у порядку, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2010 № 365 «Про затвердження Порядку замовлення видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису», а також Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України №482 від 19.04.2012 р.

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) — це документ, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається Додаток, а також персональні дані про цю особу, занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Додаток заповнюється відповідно до структури, розробленої Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що необхідно для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти) з метою доступу до подальшого навчання та/або здійснення професійної діяльності.

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) є бланком документа про вищу освіту, який виготовляється друкарським способом на захисному папері розміром стандартного аркуша паперу А4 (210х297 мм). Для захисту бланка використовується графічні елементи захисту: захисні сітки, мікро шрифти різної будови, захисні фарби. Нумерація використовується захисною фарбою, яка наноситься способом високого друку. Додаток починається з преамбули (короткої пояснювальної записки), яка є обов’язковою частиною документа та розміщується в рамці у верхньому полі, першого аркуша з метою надання загальної інформації щодо його призначення та змісту. Додаток містить 8 розділів. Інформація до 8 розділу надається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Додаток оформлюється українською та англійською мовами.

Виготовлення Додатку до диплому про вищу освіту європейського зразка є платною послугою, на основі договорів видаються платіжні доручення, за якими студенти здійснюють оплату. За інформаційні послуги, сума на оплату становить 69 грн. 30 коп., за виготовлення єврододатків — 33 грн. 90 коп.

Загальна сума сплати за додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) становить 108 грн. 90 коп. (станом на 01.03.2013).

Сума оплати може змінюватися у відповідності до вимог Інформаційно-виробничої системи "Освіта" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИДАЧА ДОДАТКІВ ДО ДИПЛОМІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА

У ЧЕРКАСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

(англійською мовою)

Code

Field of Education

Field of study

Code

Humanities and Arts

0202

Arts

Design*

6.020207

0203

Humanities

Philology*

6.020303

Social studies, business and law    

0305

Economics and entrepreneurship

Economic cybernetics

6.030502

International economics

6.030503

Economics of Enterprise

6.030504

Finance and credit

6.030508

Accounting and audit

6.030509

0306

Management and administration

Management

6.030601

0307

Tourism

Tourism management

6.030701

Hotel management

6.030702

Natural sciences

0401

Natural sciences

Ecology, Environmental Protection and Conservation of Nature

6.040106

Engineering

0501

Computer literacy and information technology

Computer science

6.050101

Computer engineering

6.050102

Software engineering

6.050103

0505

Mechanical engineering and machining

Mechanical Engineering

6.050502

Machine Engineering

6.050503

0506

Power engineering and power mechanical engineering

Heat and power engineering

6.050601

0507

Electrical engineering  and electromechanics

Electrical Engineering and Electrotechnics

6.050701

0509

Radioengineering, radioelectronic technologies and communications

Radio engineering

6.050901

 
 

Telecommunications

6.050903

0510

Metrology, measuring instruments and information-measuring technologies

Instrument engineering

6.051003

0513

Chemical technologies and engineering

Chemical technologies

6.051301

0517

Food industry and produce processing

Food industry technologies and engineering

6.051701

Construction and architecture    

0601

Construction and architecture

Construction

6.060101

Transport    

0701

Transport and transport infrastructure

Motor transport

6.070106

Security

1701

Information security     

Information and communications systems security

6.170101

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИДАЧА ДОДАТКІВ ДО ДИПЛОМІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА 
У ЧЕРКАСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
(англійською мовою)

 

Code

Field of Education

Educational-qualification level of Specialist

Educational-qualification level
of Master

 

Speciality

Code

Speciality

Code

Humanities and Arts

0202

Arts

Design (as per kinds) 

7.02020701 

Design (as per kinds)

8.02020701 

0203

Humanities

Applied linguistics

7.02030303 

Applied linguistics 

8.02030303 

 

 

Translation

7.02030304 

Translation

8.02030304 

Social studies, Business and Law

0305

Economics  and entrepreneurship

Economic cybernetics 

7.03050201 

 

 

International economics

7.03050301 

 

 

Economics of enterprise (as per kinds of economic activity)

7.03050401 

Economics of enterprise (as per kinds of economic activity)  

8.03050401 

Finance and credit (by specialized programmes) 

7.03050801 

Finance and credit (by specialized programmes) 

8.03050801 

Accounting and audit

7.03050901 

Accounting and audit

8.03050901 

0306

Management and administration

Management of organizations and administration (as per kinds of economic activity) 

7.03060101 

Management of organizations and administration (as per kinds of economic activity) 

8.03060101 

Natural Sciences

0401

Natural sciences

Ecology and environmental protection

7.04010601 

 

 

0403

System sciences and cybernetics

Systems and methods of decision-making

7.04030302 

Systems and methods of decision-making

8.04030302 

ENGINEERING

0501

Informatics and computer sciences

Information management systems and technologies (by industries) 

7.05010101 

Information management systems and technologies (by industries) 

8.05010101 

Information technologies of design

7.05010102 

Information technologies of design

8.05010102 

Computer systems and networks

7.05010201 

Computer systems and networks

8.05010201 

Systems programming 

7.05010202 

Systems programming 

8.05010202 

Specialized computer systems

7.05010203 

Specialized computer systems

8.05010203 

System software

7.05010301 

System software 

8.05010301 

0505

Engineering and metal processing

Mechanical engineering technology

7.05050201 

Mechanical engineering technology

8.05050201 

Metal processing under special technologies

7.05050204 

Metal processing under special technologies

8.05050204 

Metal-cutting machines and systems 

7.05050301 

Metal-cutting machines and systems

8.05050301 

Equipment of food processing industry 

7.05050313 

Equipment of food processing industry 

8.05050313 

Printing machines and automated complexes 

7.05050317 

 

 

0506

Power economy and power engineering

Heat and power engineering

7.05060101 

Heat and power engineering

8.05060101 

0507

Electrical engineering and electromechanics

Electrotechnical systems of electricity consumption (as per kinds) 

7.05070103 

 

 

0509

Radioengineering, radio electronic apparatus and communications

Radioengineering

7.05090101 

Radioengineering

8.05090101 

Telecommunication systems and networks 

7.05090302 

Telecommunication systems and networks

8.05090302 

0510

Metrology, measuring techniques and information and measuring technologies

Devices and systems of precise mechanics 

7.05100302 

Devices and systems of precise mechanics 

8.05100302 

Medical instruments and systems

7.05100307 

Medical instruments and systems

8.05100307 

0513

Chemical technologies and engineering

Chemical technologies of inorganic substances

7.05130101 

Chemical technologies of inorganic substances

8.05130101 

Construction and Architecture

0601

Construction and architecture

Industrial and civil  engineering 

7.06010101 

Industrial and civil  engineering 

8.06010101 

Transport

0701

Transport and transport infrastructure

Automobiles and automobile economy

7.07010601 

Automobiles and automobile economy

8.07010601 

Security services

1701

Information security

Information and communications systems security

7.17010101 

Information and communications systems security

8.17010101 

Specific categories

1801

Specific categories

 

 

Project management

8.18010013 

 

 

Business administration

8.18010016