,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Склад науково-технічної ради ЧДТУ (станом на 14.12.2018 року)

 

 

Склад

науково-технічної ради ЧДТУ

(наказ №459/01 від 14.12.2018)

 

П.І.П

Кафедра, посада, ступінь, звання

1

БИТЬКО Микола Макарович

завідувач кафедри геодезії, землеустрою та будівельних конструкцій, к.т.н., доцент

2

Білик Людмила Іванівна

професор кафедри загальної екології, педагогіки та психології, д.пед.н., професор

3

БІЛОКІНЬ Світлана Олександрівна

старший викладач кафедри фізики, к.т.н

4

БОЙКО Анжела Іванівна

завідувач кафедри філософських і політичних наук, д.ф.н., професор

5

БОНДАРЕНКО Юлія Юріївна

завідувач кафедри приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій, к.т.н., доцент

6

БУШИН Микола Іванович

професор кафедри історії та права, д.і.н., професор

7

ВАЩЕНКО В’ячеслав Андрійович

завідувач кафедри фізики, д.т.н., професор

8

ВЕРЕТІЛЬНИК Тимофій Іванович

завідувач кафедри механіки, поліграфічних машин і технологій, к.т.н., доцент 

9

ВЯЗОВИК Віталій Миколайович

доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення, д.т.н., доцент

10

ГАВРИЛЕНКО Валентина Олександрівна

завідувач кафедри обліку, аналізу і оподаткування, к.е.н., доцент

11

ГЕРАСИМЕНКО Інна Володимирівна

доцент кафедри комп’ютерних наук і системного аналізу,

к.пед.н., доцент

12

ГОНЧАРЕНКО Ірина Георгіївна

завідувач кафедри фінансів,

д.н.держ.упр., професор

13

ГОНЧАРОВ Артем Володимирович

декан факультету електронних технологій і робототехніки, к.т.н., доцент

14

ГРЕЦЬКИЙ Денис Володимирович

декан будівельного факультету, к.т.н., доцент

15

ГРИГОР Олег Олександрович

ректор ЧДТУ, к.н.держ.упр., доцент

16

ГРОМИКО Андрій Володимирович

доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення, к.т.н., доцент

17

Демиденко Віктор В’ячеславович

декан факультету економіки та управління,

к.е.н, доцент

18

ДОНЧЕНКО Павло Архипович

завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва, к.т.н., професор

19

ЖУРБА Інна Олександрівна

завідувач кафедри соціального забезпечення, к.е.н., доцент

20

ЗАБОЛОТНІЙ Сергій Васильович

професор кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем, д.т.н., доцент

21

ЗАГОРОДНІЙ Василь Володимирович

завідувач кафедри фізичного виховання та здоров'я людини, к.мед.н.

22

Івашина Лілія Леонідівна

помічник декана з НДР ФХТСО, к.т.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

23

КАНАШЕВИЧ Георгій Вікторович

завідувач кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв, д.т.н., професор

24

КИСЕЛЬОВ Владлен Борисович

старший викладач кафедри електротехнічних систем

25

КОЛЕСНИК Дарина Михайлівна

завідувач кафедри іноземних мов, к.ф.н., доцент

26

Коломицева Олена Віталіївна

завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу, д.е.н., професор

27

КРАЙНОВА Яна Вікторівна

директор бібліотеки

28

КУНЧЕНКО-ХАРЧЕНКО Валентина Іванівна

завідувач кафедри інформатики, інформаційної безпеки та документознавства, д.т.н., професор

29

КУЧЕР Зоя Іванівна

завідувач кафедри романо-германської філології та перекладу, к.ф.н., доцент

30

ЛАЗУРЕНКО Валентин Миколайович

проректор з гуманітарно-виховних питань, д.і.н., професор

31

Ланських Євген Володимирович

перший проректор, к.т.н., доцент

32

ЛЕГА Наталія Юріївна

учений секретар університету, к.е.н., доцент

33

ЛЕГА Юрій Григорович

радник ректора, д.т.н., професор,

34

ЛИТВИН Олена Володимирівна

начальник РВВ ЧДТУ

35

ЛИШКО Світлана Василівна

директор центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, к.і.н., доцент

36

Лукашенко Валентина Максимівна

завідувач кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем, д.т.н., професор

37

МАНН Руслан Володимирович

завідувач кафедри економіки та підприємництва, д.е.н., професор

38

Махиня Наталя Володимирівна

декан факультету гуманітарних технологій, к.пед.н., доцент

39

МИЛЬНІЧЕНКО Сергій Михайлович

начальник навчально-методичного відділу,

к.е.н., доцент

40

Миронець Ірина Валеріївна

доцент кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії, к.т.н., доцент, секретар НТР

41

Міценко Сергій Анатолійович

помічник декана з НДР ФІТІС,

к.т.н., доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем

42

ОСИПЕНКО Василь Іванович

завідувач кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, д.т.н., професор

43

ПАЛАГІН Володимир Васильович

завідувач кафедри радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем, д.т.н., професор

44

Паламарчук Дмитро Миколайович

помічник декана з НДР ФЕУ, к.т.н., доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу

45

ПЕРВУНІНСЬКИЙ Станіслав Михайлович

завідувач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, д.т.н., професор

46

ПЕТКОВА Леся Омелянівна

завідувач кафедри міжнародної економіки та бізнесу,

д.е.н., професор

47

ПІДГОРНИЙ Микола Володимирович

декан факультету комп'ютеризованих технологій машинобудування і дизайну, к.т.н., доцент

48

ПОЖАР Світлана Анатоліївна

завідувач аспірантури

49

ПОЛЯКОВ Святослав Петрович

завідувач кафедри енерготехнологій, д.т.н., професор

50

ПЧЕЛІНЦЕВА Олена Едуардівна

завідувач кафедри української мови та загального мовознавства, д.ф.н., доцент

51

Романенко Наталія Григорівна

завідувач кафедри дизайну, д.т.н., професор

52

Ротте Сергій Вікторович

завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, к.т.н., доцент

53

РУДНИЦЬКИЙ Володимир Миколайович

завідувач кафедри інформаційної безпеки та комп'ютерної інженерії, д.т.н., професор

54

СИТНИК Олександр Олексійович

завідувач кафедри електротехнічних систем, к.т.н., професор

55

СОЛОДОВНИК Тетяна Володимирівна

доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення, к.х.н., доцент

56

СТАДНИК Ірина Юріївна

завідувач кафедри історії та права, к.і.н., доцент

57

СТОЛЯРЕНКО Геннадій Степанович

завідувач кафедри хімічних технологій та водоочищення, д.т.н., професор

58

Тарандушка Людмила Анатоліївна

завідувач кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації, к.т.н., доцент

59

ТРЕГУБЕНКО Ірина Борисівна

декан факультету інформаційних технологій і систем, к.т.н., доцент

60

Тригуб Оксана Анатоліївна

помічник декана з НДР ФКТМД,

к.т.н., доцент кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації

61

ТРИУС Юрій Васильович

завідувач кафедри комп’ютерних наук і системного аналізу, д.пед.н., професор

62

УНРОД Володимир Ізяславович

доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення, к.т.н., доцент

63

Усик Людмила Миколаївна

помічника декана з НДР ФГТ, старший викладач кафедри іноземних мов

64

ФАУРЕ Еміль Віталійович

проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, к.т.н., доцент, голова НТР

65

ФІНАГІНА Леся Валентинівна

завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування, д.е.н., професор

66

ХОМЕНКО Олена Михайлівна

завідувач кафедри екології, к.х.н., професор

67

ЧЕМЕРИС Інгріда Альгімантівна

завідувач кафедри загальної екології, педагогіки та психології, к.б.н., доцент

68

ЧЕПУРДА Лариса Михайлівна

декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування, д.е.н., професор

69

Шестель Олена Геннадіївна

доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, к.ф.н., доцент

70

ЩЕРБА Анатолій Іванович

завідувач кафедри статистики та прикладної математики, к.ф.-м.н., доцент

71

ЯЩУК Людмила Борисівна

доцент кафедри екології, к.х.н., доцент