,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Склад науково-технічної ради ЧДТУ (станом на 25.12.2015 року)

СКЛАД 

науково-технічної ради ЧДТУ

(наказ від 14.09.2015  №446/01; наказ від 16.10.2015  №499/01)

 

 

1.     БИТЬКО Микола Макарович – зав.кафедри будівельних конструкцій БФ, к.т.н., доцент

2.     БІЛИК Людмила Іванівна – декан лінгвістичного факультету (ЛФ), д.пед.н., професор

3.     БІЛОКІНЬ Світлана Олександрівна – відповідальний за НДР на ФКТМД, к.т.н.

4.     БОЙКО Анжела Іванівна – зав. кафедри філософії ФЕУ, д.ф.н., професор

5.     БОНДАРЕНКО Максим Олексійович – директор наук.-дослід. інституту ЧДТУ, вчений секретар НТР, к.т.н., доцент

6.     БОНДАРЕНКО Юлія Юріївна – в.о. зав. кафедри комп. i інформ. технол. у приладобуд. ФЕТ, к.т.н., доцент

7.     БУШИН Микола Іванович – професор кафедри історії України ФХТСО, д.і.н., професор

8.     ВАЩЕНКО Вячеслав Андрійович – зав. кафедри фізики ФКТМД, д.т.н., професор

9.     ВЕРЕТІЛЬНИК Тимофій Іванович – зав. кафедри механіки, поліграф. машин і технол. ФКТМД, к.т.н., доцент

10.   ГАВРИЛЕНКО Валентина Олександрівна – зав.кафедри бухгалтер. обліку, аналізу і аудиту ФЕУ, к.е.н., доцент

11.   ГЕРАСИМЕНКО Інна Володимирівна – голова Ради молодих учених, к.пед.н.

12.   ГОНЧАРОВ Артем Володимирович – декан факультету електрон. технол. (ФЕТ), к.т.н., доцент

13.   ГРИГОР Олег Олександрович – проректор з навчальної роботи, к.наук з держ.упр., доцент

14.   ДОНЧЕНКО Павло Архипович – зав. кафедри промис. та цивільного будівництва БФ, к.т.н., доцент

15.   ЖУРБА Інна Олександрівна – зав. кафедри економічної теорії та банківської справи ФЕУ, к.е.н., доцент

16.   ЗАБОЛОТНІЙ Сергій Васильович – проректор з НДР та МЗ, заст. Голови НТР ЧДТУ, д.т.н., доцент

17.   ЗАГОРОДНІЙ Василь Володимирович – зав. кафедри фіз. вихов. та здоров'я людини ФХТСО, к.мед.н., доцент

18.   ЗЛАТКІН Артур Анатолійович – зав. кафедри інформ. технол. проектування ФІТІС, д.т.н., професор

19.   КАНАШЕВИЧ Георгій Вікторович – зав. кафедри технології та облад. маш.-буд. вир-в ФКТМД, д.т.н., професор

20.   КИСЕЛЬОВ Владлен Борисович – відповідальний за НДР на ФЕТ

21.   КОЖЕМ‘ЯКІНА Оксана Миколаївна – відповідальний за НДР на ФЕУ, к.ф.н.

22.   КОЛЕСНИК Дарина Михайлівна – зав. кафедри іноземних мов ЛФ, к.філ.н., доцент

23.   КОЛОМИЦЕВА Олена Віталіївна – зав. кафедри економічної кібернетики і маркетингу ФЕУ, д.е.н., професор

24.   КРАЙНОВА Яніна Вікторівна – директор бібліотеки

25.   КУНЧЕНКО-ХАРЧЕНКО Валентина Іванівна – зав. кафедри інформатики та інформ. безпеки ФЕТ, д.т.н., доцент

26.   КУЧЕР Зоя Іванівна – зав. кафедри романо-герман. філології та перекладу ЛФ, к.філ.н., доцент

27.   ЛАЗУРЕНКО Валентин Миколайович – проректор з гуманітарно-виховних питань, д.і.н., професор

28.   ЛАНСЬКИХ Євген Володимирович – декан факультету інформ. технологій і систем (ФІТІС), к.т.н., доцент

29.   ЛЕГА Наталія Юріївна – учений секретар університету, в.о. зав. кафедри фінансів ФЕУ, к.е.н., доцент

30.   ЛЕГА Юрій Григорович – в.о. зав. кафедри радіотех. та інформ.-телеком. систем ФЕТ, д.т.н., професор

31.   ЛИТВИН Олена Володимирівна – начальник редакційно-видавничого центру

32.   ЛИШКО Світлана Василівна – директор ЦПО ДП та РК, к.і.н.

33.   ЛІМБОРСЬКИЙ Ігор Валентинович – зав. кафедри прикладної лінгвістики ЛФ, д.філ.н., професор

34.   ЛУКАШЕНКО Валентина Максимівна – зав. кафедри спеціаліз.комп'ютерних систем ФІТІС, д.т.н., професор

35.   МАНН Руслан Володимирович – зав. кафедри економіки та держуправління (ФЕУ), д.е.н., професор

36.   МИЛЬНІЧЕНКО Сергій Михайлович – в.о. начальника навчального відділу, к.е.н.

37.   НАЗАРЕНКО Сергій Анатолійович – в.о. ректора ЧДТУ, Голова НТР, д.е.н., доцент

38.   ОМЕЛЬЧУК Станіслав Валентинович – відповідальний за навчально-методичну роботу на ФХТСО

39.   ОРЛОВА Марина Олександрівна – відповідальний за НДР на ЛФ, к.філ.н., доцент

40.   ОСИПЕНКО Василь Іванович – зав. кафедри проект.харч.вироб-в та ВНП ФКТМД, д.т.н., професор

41.   ОСІПЕНКОВА Ірина Іванівна – зав. кафедри технології бродильних вироб-в ФХТСО, к.т.н., доцент

42.   ПЕРВУНІНСЬКИЙ Станіслав Михайлович – зав. кафедри програм.забезпеч.автоматиз.систем ФІТІС, д.т.н., професор

43.   ПЕТКОВА Леся Омелянівна – зав. кафедри міжнародної економіки ФЕУ, д.е.н., професор

44.   ПІДГОРНИЙ Микола Володимирович – декан фак-ту комп. технол. машинобуд. та дизайну (ФКТМД), к.т.н., доцент

45.   ПИЛИПЕНКО Олександр Михайлович – зав. кафедри автом.та технол.їх експлуатації ФКТМД, д.т.н., професор

46.   ПОЖАР Світлана Анатоліївна – завідувач аспірантури

47.   ПОЛЯКОВ Святослав Петрович – зав. кафедри теплоенергетики ФКТМД, к.т.н., доцент

48.   ПРЯМУХІНА Наталія Валентинівна – декан факультету економіки та управління (ФЕУ), к.е.н., доцент

49.   ПЧЕЛІНЦЕВА Олена Едуардівна – зав. кафедри української мови та заг. мовознавства ЛФ, к.філ.н., доцент

50.   РОМАНЕНКО Наталія Григорівна – зав. кафедри дизайну ФКТМД, д.т.н., професор

51.   РОТТЕ Сергій Вікторович – декан будівельного факультету (БФ), к.т.н., доцент

52.   РУДНИЦЬКИЙ Володимир Миколайович – зав. кафедри інформ. безпеки та комп'ют. інженерії ФІТІС, д.т.н., професор

53.   СИТНИК Олександр Олексійович – зав. кафедри електротехнiчних систем ФЕТ, к.т.н., професор

54.   СТАДНИК Ірина Юріївна – зав. кафедри історії України ФХТСО, к.і.н., доцент

55.   СТАРИНЕЦЬ Олена Анатоліївна – відповідальний за НДР на ФХТСО, к.філ.н., доцент

56.   СТОЛЯРЕНКО Геннадій Степанович – зав. кафедри хімії та хiмiчної технол.неорг.речовин БФ, д.т.н., професор

57.   СТРОКАНЬ Анна Станіславівна – голова наук. департаменту студради, 3 курс, гр.ТБВ-35, ФХТСО

58.   ТАНЬКОВ Костянтин Миколайович – доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ФХТСО, к.е.н., доцент

59.   ТЕЛЕЖИНСЬКИЙ Дмитро Віталійович – начальник міжнародного відділу

60.   ТРИУС Юрій Васильович – зав. кафедри комп. наук та інформ. технол. управ. ФІТІС, д.п.н., професор

61.   ФАУРЕ Еміль Віталійович – відповідальний за НДР на ФІТІС, к.т.н., доцент

62.   ФІНАГІНА Леся Валентинівна – зав. кафедри менеджменту ФЕУ, д.е.н., професор

63.   ХОМЕНКО Олена Михайлівна – зав. кафедри екології БФ, к.х.н., доцент

64.   ЧЕМЕРИС Інгріда Альгімантівна – зав. кафедри заг. екології психології та педагогіки БФ, к.б.н., доцент

65.   ЧЕПУРДА Лариса Михайлівна – декан факультету харч. технол. та сфери обслуговування (ФХТСО), д.е.н., професор

66.   ЩЕРБА Анатолій Іванович – зав. кафедри прикладної математики (ФІТІС), к.фіз-мат.н., доцент

67.   ЯЩУК Людмила Борисівна – відповідальний за НДР на БФ, к.х.н., доцент