,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Склад науково-технічної ради ЧДТУ (станом на 02.05.2019 року)

Склад

науково-технічної ради ЧДТУ

(наказ № 135/01 від 18.04.2019 ,

наказ № 139/01 від 23.04.2019 )

П.І.П Кафедра, посада, ступінь, звання
1
БУШИН
Микола Іванович
головний редактор наукового збірника «Вісник ЧДТУ. Серія: Гуманітарні науки», д.і.н., професор
2
ГЕРАСИМЕНКО
Інна Володимирівна
голова Ради молодих вчених, к.пед.н., доцент
3
ГОНЧАРОВ
Артем Володимирович
декан факультету електронних технологій і робототехніки, к.т.н., доцент
4
ГРЕЦЬКИЙ
Денис Володимирович
декан будівельного факультету, к.т.н., доцент
5
ГРИГОР
Олег Олександрович
ректор ЧДТУ, к.н.держ.упр., доцент
6
ГУЗЕНКО
Віктор Олегович
голова Студентської ради ЧДТУ
7
ДЕМИДЕНКО
Віктор В'ячеславович
декан факультету економіки та управління, к.е.н, доцент
8
ЗАХАРОВА
Оксана Володимирівна
помічник декана з НР ФЕУ, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування
9
ІВАШИНА
Лілія Леонідівна
помічник декана з НР ФХТСО, к.т.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
10
КИСЕЛЬОВ
Владлен Борисович
помічник декана з НР ФЕТР, старший викладач кафедри електротехнічних систем
11
КОЛОМИЦЕВА
Олена Віталіївна
головний редактор наукового збірника «Вісник ЧДТУ. Серія: Економічні науки, д.е.н., професор
12
ЛАНСЬКИХ
Євген Володимирович
перший проректор, к.т.н., доцент
13
ЛЕГА
Наталія Юріївна
учений секретар університету, к.е.н., доцент 
14
ЛЕГА
Юрій Григорович
головний редактор наукового збірника «Вісник ЧДТУ. Серія: технічні науки», д.т.н., професор
15
ЛИТВИН
Олена Володимирівна
начальник РВВ ЧДТУ
16
МАХИНЯ
Наталія Володимирівна
декан факультету гуманітарних технологій, к.пед.н., доцент
17 МЕЛЬНИК
Ігор Валерійович
провідний фахівець науково-дослідного інституту
18 МИРОНЕЦЬ
Ірина Валеріївна
секретар НТР, к.т.н., доцент
19 МІЦЕНКО
Сергій Анатолійович
помічник декана з НР ФІТІС, к.т.н., доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп'ютерних систем
20 ПІДГОРНИЙ
Микола Володимирович
декан факультету комп'ютеризованих технологій машинобудування і дизайну, к.т.н., доцент
21 ПОЖАР
Світлана Анатоліївна
завідувач аспірантури
22 ПЧЕЛІНЦЕВА
Олена Едуардівна
головний редактор наукового збірника «Мова: кодифікація, компетенція, комунікація», д.ф.н., доцент
23 РУДНИЦЬКИЙ
Володимир Миколайович
головний редактор наукового збірника «Проблеми інформації», д.т.н., професор
24 СТОЛЯРЕНКО
Геннадій Степанович
головний редактор наукового збірника «Озони та радикали», д.т.н., професор
25 ТРЕГУБЕНКО
Ірина Борисівна
декан факультету інформаційних технологій і систем, к.т.н., доцент
26 ТРИГУБ
Оксана Анатоліївна
помічник декана з НР ФКТМД, к.т.н., доцент кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації
27 УСИК
Людмила Миколаївна
помічника декана з НР ФГТ, доцент кафедри іноземних мов
28 ФАУРЕ
Еміль Віталійович
проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків, д.т.н., доцент
29 ЧЕПУРДА
Лариса Михайлівна
декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування, д.е.н., професор
30 ЧЕПУРДА
Ганна Миколаївна
головний редактор наукового збірника «Туризм інформ», д.і.н., професор