,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

План роботи НТР на перше півріччя 2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший ппроректор Черкаського

державного технологічного університету,

к.наук з держ.упр., доцент О. О. Григор

«   25   »      грудня       2015 р.

 

 

ПЛАН

роботи науково-технічної ради

ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на перше півріччя 2016 року

 

Лютий (29.02.2016)

1.     Про бюджетне фінансування фундаментальних та прикладних науково-технічних досліджень на 2016-2017 рр.

Доповідач: директор НДІ ЧДТУ  Бондаренко М.О.

2.     Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України про виконану роботу.

3.     Висунення кандидатів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2016-2018 роки.

4.     Різне.

 

Березень (28.03.2016)

1.     Звіт директора НДІ ЧДТУ про роботу, що проводилася в рамках науково-дослідної та інноваційної діяльності ЧДТУ у 2015 році.

Доповідач: директор НДІ ЧДТУ  Бондаренко М.О.

2.     Про наукову діяльність та міжнародне науково-технічне співробітництво в ЧДТУ

Доповідач: начальник міжнародного відділу Тележинський Д.В.

3.     Різне.

 

Квітень (25.04.2016)

1.     Підсумкове засідання за результатами проведення наукового марафону та Днів студентської науки в ЧДТУ.

Доповідач: проректор з НДР та МЗ ЧДТУ, д.т.н., доцент Заболотній С.В.

2.     Про стан та перспективи розвитку науково-дослідної роботи в ЧДТУ

Доповідач: директор НДІ ЧДТУ  Бондаренко М.О.

3.     Різне.

 

Травень (30.05.2016)

1.     Інформаційні звіти керівників науково-дослідних тем, що розпочалися та продовжуються у 2016 році.

Доповідач: наукові керівники НДР: к.т.н., доцент Бондаренко Ю.Ю., к.т.н., доцент Унрод В.І.

2.     Про діяльність та перспективи розвитку ради молодих вчених ЧДТУ.

Доповідач: голова ради молодих вчених к.т.н. Герасименко І.В.

3.     Різне.

 

Червень (27.06.2016)

1.       Інформаційні звіти керівників науково-дослідних тем, що розпочалися та продовжуються у 2016 році.

Доповідач: наукові керівники НДР: д.е.н., професор Фінагіна О.В., д.т.н., професор Пилипенко О.М.

2.     Затвердження запитів на науково-технічні дослідження на 2017-2018 рр.

Доповідач: директор НДІ ЧДТУ  Бондаренко М.О.

3.     Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України про виконану роботу.

4.     Затвердження плану роботи НТР на друге півріччя 2016 року.

Доповідач: вчений секретар НТР Бондаренко М.О.

5.     Різне.

 

Розглянуто і затверджено на

засіданні науково-технічної ради

25 грудня 2015 р. протокол №10

вчений секретар НТР, М.О. Бондаренко