,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет Склад керівних органів університету Про університет Фауре Еміль Віталійович

Фауре Еміль Віталійович

 

Доктор технічних наук, професор

Проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків

Професор кафедри інформаційної безпеки
та комп'ютерної інженерії


18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, 604-1
роб.тел.:   +380 (472) 511-589
e-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Рік народження - 1983.

 


Науково-педагогічна біографія

У 2005 році отримав повну вищу освіту в Черкаському державному технологічному університеті за спеціальністю "Комп’ютерні системи та мережі” та здобув кваліфікацію інженера-системотехніка.
З 2005 до 2008 року навчався в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету за спеціальністю 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти.
У 2009 році у спеціалізованій вченій раді К73.052.01 при Черкаському державному технологічному університеті захистив дисертацію на тему "Методи та засоби підвищення надійності та ефективності передавання даних у комп'ютерних системах охоронного відеоспостереження" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти (науковий керівник - доктор технічних наук, професор Лега Ю.Г.).
З 2014 до 2017 року перебував у докторантурі Черкаського державного технологічного університету за спеціальністю 05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.
У 2018 році у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.17 при Національному авіаційному університеті захистив дисертацію на тему "Методологія захисту інформації на основі факторіального кодування даних" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації (науковий консультант - доктор технічних наук, професор Рудницький В.М.).


Основні дисципліни, що викладаються

Захист інформації в комп'ютерних системах
Комп'ютерні мережі
Діагностика комп'ютерних мереж

Основні навчально-методичні праці

1.Лабораторний практикум з дисципліни «Захист інформації в комп’ютерних системах» для студентів спеціальності 7.05010201 «Компютерні системи та мережі» денної та заочної форм навчання [Текст] / Укл. В.В. Швидкий, Е.В. Фауре, О.С. Лісіцина ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 80 с.
2.Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять з дисципліни «Основи теорії інформації та кодування» для студентів напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання [Текст] / Укл. В.В. Швидкий, Е.В. Фауре, О.С. Лісіцина ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – 40 с.
3.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Корпоративні мережі» для студентів напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання [Текст] / Укл. Е.В. Фауре ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – 51 с.
4.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Корпоративні мережі» для студентів напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання [Текст]  / Укл. Е.В. Фауре, А.О. Лавданський ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – 64 с.
5.Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Захист інформації в комп’ютерних системах” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050102 “Комп'ютерна інженерія” / Авт. Е.В. Фауре, В.В. Швидкий ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2014.
6.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Захист інформації в комп’ютерних системах” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050102 “Комп'ютерна інженерія” / Авт. Е.В. Фауре, В.В. Швидкий ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015.

Сфера наукових інтересів

- методологія факторіальнго кодування інформації;
- методи та засоби криптографічного перетворення інформації

Інші види діяльності

Головний редактор збірника "Вісник Черкаського державного технологічного університету"
Член редколегії журналу "Безпека інформації"
Член Ради молодих учених ЧДТУ

Основні наукові досягнення та здобутки

Автор та співавтор більше 120 наукових праць

Основні наукові праці

orcid

google scholar

Scopus


Перелік нагород та заохочень

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених 2011-2013 років.
Стипендіат Верховної ради України для молодих учених-докторів наук 2021 року.
Лауреат Обласної премії молодих науковців Черкащини 2021 року.