,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Заява на проведення атестації

Голові атестаційної комісії ЧДТУ

проф. Ситнику О.О.

 

 

ЗАЯВА

про проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

 

Прошу допустити мене____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

до кваліфікаційного іспиту з метою отримання кваліфікаційного атестату фахівця  з аудиту енергетичної ефективності будівель / фахівця з обстеження інженерних систем

(необхідне підкреслити)

 

Про прийняте рішення прошу повідомити мене:

Засобами електронного зв’язку ___________________________________

Листом на адресу заявника _______________________________________

Отримання нарочно _____________________________________________

 

До заяви додаються:

–  копії паспорта та реєстраційного номера облікової карти платника податків;

–  засвідчені копії:

  • документа (-ів) про відповідну вищу освіту (диплом (-и) та додаток (-и) до нього (них);
  • трудової книжки;

–   стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;

–   інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

 

 

Особа ______________  «____»  ______________20__ р.________________________________

                  (підпис)            (дата)                                  (ініціали, прізвище)