,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини У ЧДТУ відбулася відкрита лекція про права, свободи і обов’язки громадян України.
Вівторок, 05 грудня 2017 16:39

У ЧДТУ відбулася відкрита лекція про права, свободи і обов’язки громадян України.

У ЧДТУ відбулася відкрита лекція про права, свободи і обов’язки громадян України.

Сьогодні, у межах Тижня права в Черкаському державному технологічному університеті відбулася відкрита лекція на тему «Основні права, свободи і обов’язки громадянина України та гарантії їх реалізації».

Завідувач кафедри історії України та суспільних дисциплін ЧДТУ Ірина Стадник під час лекції змістовно розкрила важливу тему для всіх зацікавлених.

Права людини, гарантовані Конституцією та міжнародними угодами нашої країни, мають бути реалізовані. Один із засобів реалізації прав людини полягає у тому, що їх можна захистити у випадку порушення. 
Реальний захист прав людини належить до найгостріших проблем української дійсності. В останні роки це питання є предметом серйозного наукового аналізу. Конституційне прагнення розвивати і зміцнювати демократичну державу неможливо реалізувати без утвердження в суспільній свідомості і соціальній практиці невідчужуваних прав і свобод людини, нормативного закріплення їх гарантій. Держава зобов'язана проявляти активність у забезпеченні прав людини, у створенні матеріальних, організаційних, соціальних, політичних та інших умов для найповнішого використання людиною своїх прав і свобод.

Для забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, Конституція і законодавство України передбачають можливість здійснення громадянами певних дій, а також утворення системи органів держави, призначенням якої є допомога громадянам у реалізації і захисті їх прав. Можливості здійснення громадянами певних вчинків щодо захисту власних прав і свобод і система органів, які захищають і забезпечують ці права та свободи утворюють юридичний механізм захисту прав людини.
      Юридичний механізм захисту прав людини – це можливості здійснення громадянами певних вчинків щодо захисту власних прав і свобод .
      Конституція України передбачає можливості здійснення громадянами дій, спрямованих на захист їх прав і свобод, як:
-    захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань;
-    об’єднуватися в політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод;
-    проводити збори, мітинги, походи і демонстрації;
-    направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення до органів державної влади;
-    захищати в суді свої права і свободи;
-    звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
-    звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних установ або органів.

Конституція України досить чітко визначає систему органів та посадових осіб різних рівнів, які повинні захищати права і свободи людини і громадянина. Це: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, підсистема судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів, Конституційний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокуратура, адвокатура, інші правоохоронні органи України.

В Конституції України визначено групи основних прав: громадянські, політичні, економічні, соціальні, екологічні, культурні, сімейні.

Лектор детально зупинилася на кожній групі основних прав громадян України, аби всі присутні зрозуміли свої можливості в тій чи іншій ситуації.