,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Четвер, 30 листопада 2017 13:16

У ЧДТУ готують перспективних землевпорядників

У ЧДТУ готують перспективних землевпорядників

У Черкаському державному технологічному університеті на будівельному факультеті  з 2016року  розпочато підготовку "бакалаврів" зі спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій".

     У п'ятницю, 24 листопада  2017 року, першокурсники групи  ГЗ-72 із старшим викладачем кафедри будівельних конструкцій Бойко Валентиною Віталіївною, в межах вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху», відвідали ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», де ближче знайомилися зі своєю майбутньою професією.

     Головний інженер  інституту землеустрою Кравець Сергій Романович  зазначив,  що сьогодні, під час проведення топографо-геодезичних робіт, великі вимоги  висуваються до термінів їх виконання при дотриманні необхідної точності та якості.

     Ця обставина стимулює проектно-пошукові, земельно-кадастрові й будівельні організації використовувати нові засоби виміру просторових координат, універсальне й зручне програмне  забезпечення, що дозволяє автоматизувати польові та камеральні роботи.

    Автоматизована система державного земельного кадастру,  як і  система реєстрації землі є одним із важливих інструментів для забезпечення  ефективної обробки даних про земельні ресурси і права власності на землю.

   Сучасними інформаційними системами, які використовуються у кадастрі та землеустрої є географічні інформаційні системи (ГІС).  Ці потужні системи, створені як для робочих станцій,так і мережевого використання з підтримкою різноманітних додатків. Вони містять блокицифрування картографічного матеріалу в різних режимах, працюють із великою кількістю зовнішніх пристроїв.

           У наш час роботу фахівців із землевпорядкування важко уявити беззастосування  електронних геодезичних приладів.