,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини Кафедра економічної кібернетики та маркетингу запрошує абітурієнтів на навчання
Вівторок, 04 липня 2017 10:49

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу запрошує абітурієнтів на навчання

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу  запрошує абітурієнтів на навчання

Сьогодні, в умовах жорсткої конкуренції, найактуальнішою проблемою серед підприємців є вміння ефективно здійснювати господарську діяльність, що підвищує вимоги до професіоналізму фахівців у сфері економіки.

Факультет економіки та управління готує фахівців різного економічного спрямування за такими спеціалізаціями: «Менеджмент», «Аграрний менеджмент», «Бізнес-адміністрування», «Управління інноваційною діяльністю», «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Управління проектами», «Політична філософія», «Міжнародна економіка», «Фінанси і кредит», «Підприємництво та економіка підприємства», «Публічне управління та адміністрування», «Облік і аудит в галузях економіки», «Соціальне забезпечення» та «Банківська справа».

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу є складовою факультету економіки та управління. Кафедра готує бакалаврів зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація: «Економічна кібернетика» та 075 «Маркетинг», спеціалізація: «Маркетинг» та магістрів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація: «Економічна кібернетика» та 075 «Маркетинг» спеціалізація: «Маркетинг» та 073 «Менеджмент»,  спеціалізація: «Управління проектами».

Маркетинг є найбільш важливим і творчим за своїм характером інструментом сучасного бізнесу. Маркетингова діяльність включає в себе процес визначення того, що виробляти, як вивести на ринок товар і за якою ціною, як привернути до нього увагу споживача і постійно підтримувати бажання купувати тільки у Вас. Все більша кількість керівників хочуть бачити в своєму штаті «маркетолога», «спеціаліста з маркетингових комунікацій», «менеджера з маркетингу» та інших фахівців, і це хороша новина для тих, хто планує розпочати свою кар’єру.

Сьогодні успіх сучасних підприємств у великій мірі залежить від уміння застосувати інформаційні технології в усіх напрямах господарської і комерційної діяльності. «Економічна кібернетика» – спеціальність, що дозволяє майбутнім фахівцям набувати навичок моделювання бізнес-процесів, вміння здійснювати автоматизацію їх обліку, впроваджувати веб-технології в управління. Нині в бізнес-середовищі фахівців з економічної кібернетики сприймають як універсальних спеціалістів, які знають майже все про бізнес, економіку та ІТ.

Спеціаліст з управління проектами затребуваний в будь якій галузі економіки, він здатний здійснювати управління проектами на всіх стадіях проектного циклу, приймати ефективні рішення щодо їх ресурсного та організаційного забезпечення, інтегрувати інноваційний та інвестиційний процеси, здійснювати комплексне планування портфеля проектів підприємства з метою досягнення його сталого розвитку.