,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини У ЧДТУ ВІДКРИТО НОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 132 «Матеріалознавство» за освітньою програмою «Прикладне матеріалознавство та комп'ютерна інженерія матеріалів»
Понеділок, 24 грудня 2018 16:30

У ЧДТУ ВІДКРИТО НОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 132 «Матеріалознавство» за освітньою програмою «Прикладне матеріалознавство та комп'ютерна інженерія матеріалів»

У ЧДТУ ВІДКРИТО НОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 132 «Матеріалознавство» за освітньою програмою «Прикладне матеріалознавство та комп'ютерна інженерія матеріалів»

На кафедрі фізики та прикладного матеріалознавства факультету комп'ютеризованих технологій машинобудування і дизайну Черкаського державного технологічного університету відкрито нову спеціальність 132 «Матеріалознавство» за освітньою програмою «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів», отримання якої передбачає:

• ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з фундаментальних природничих та спеціалізованих наук сучасного рівня в питаннях інженерії структури і властивостей кристалічних, склоподібних, аморфних матеріалів, композицій та функціональних покриттів;
• використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури і хімічного складу речовини, для моделювання та автоматизації промислових процесів;
• вивчення сучасного наноматеріалознавства, що є базовим для новітніх технологій;
• набуття знань і практичних навичок щодо методів комп’ютерного моделювання, конструювання та прогнозування процесів, які відбуваються протягом найрізноманітніших етапів створення новітніх матеріалів;
• математичне моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досконале володіння комп’ютерною технікою;
• оволодіння іноземною мовою у сфері професіональної комунікації.

Наші випускники отримують диплом бакалавра (4 роки навчання).

Форми навчання: денна, денна скорочена. Обравши нашу спеціальність ви зможете реалізувати себе у будь-якій сучасній промисловій сфері, в організаціях з експертизи різного роду матеріалів, оскільки

Матеріалознавство є фундаментом будь-якої технічної галузі.

Випускники спеціалізації - це професіонали з прикладного матеріалознавства та комп’ютерних технологій управління і проектування, які здійснюють професійну діяльність на посадах:
• керівників дослідницько-технологічних підрозділів,
• менеджерів виробництва,
• експертів структури та якості матеріалів,
• маркетологів щодо розробки та фахового супроводу автоматизованого технологічного обладнання,
• науковців та викладачів.