,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Про університет ЗМІ про нас Володимир Рудницький про наукову та міжнародну діяльність ЧДТУ в 2017 році
Середа, 10 січня 2018 10:22

Володимир Рудницький про наукову та міжнародну діяльність ЧДТУ в 2017 році

- Ідеї, нові технології і розробки Черкаського державного технологічного університету впроваджуються в життя на підприємствах і в організаціях не лише Черкаського регіону, а й України, - зазначає проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків ЧДТУ Володимир Рудницький. - Чудовим прикладом таких досягнень є впровадження медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» у Черкаському обласному кардіологічному центрі, у межах госпдоговірної теми «Впровадження медичної інформаційної системи «Доктор Елекс»» під науковим керівництвом професора Юрія Триуса .

Інформує портал Новини Черкас

Минулого року ефективно впроваджувалися розробки  науковців Черкаського державного технологічного університету. Відтак, у серпні 2017 року відкрито нову госпдоговірну тему «Розробка для медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» електронних шаблонів первинних облікових форм документації, що використовуються у пологових будинках і перинатальних центрах» (науковий керівник професор Триус Ю.В.).

У 2017 році вперше в межах обласної програми підтримки ВНЗ регіону нашому закладу виділено 220 тис. грн. для створення науково-дослідної лабораторії на кафедрі радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем.

Завдяки творчим досягненням викладачів та студентів кафедри дизайну університет отримав 420 тис. грн. для виставкового центру, створення і оснащення якого завершується в холі корпусу №1.

Черкаський державний технологічний університет у 2017 році провів 16 наукових конференцій, включених до переліку МОН України, зокрема 10 міжнародних, 4 всеукраїнські та 2 інтернет-конференції.

У 2017 році вперше в ЧДТУ був проведений «Науковий марафон», у межах якого були задіяні всі кафедри університету.

Крім цього, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади», в університеті щорічно проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. Загальна кількість учасників Олімпіади І-го етапу з року в рік в середньому становить близько 1400 студентів.

До того ж, за результатами проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 13 студентів Черкаського державного технологічного університету посіли призові місця (диплом І ступеня – 1 студент, ІІ ступеня – 5 студентів, диплом ІІІ ступеня – 7 студентів).

Варто зазначити, що студенти університету Кришня Таїса Олександрівна МЕ-143 та Саган Анастасія Вікторівна  БІУ-148 отримують стипендію Президента України.

А стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених отримали 2 доценти  нашого закладу: Бабенко Віра Григорівна і Герасименко Інна Володимирівна.

У Черкаському державному технологічному університеті здійснюється висококваліфікована підготовка наукових кадрів для потреб університету та держави. Сьогодні в ЧДТУ діє аспірантура,  на якій навчається 130 осіб. Підготовка наукових кадрів проводиться за 10 спеціальностями підготовки кандидатів наук  та 9 спеціальностями підготовки доктора філософії (PhD).

Наразі в ЧДТУ працюють дві Спеціалізовані вчені ради з захисту кандидатських дисертацій із технічних наук, а також Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій з економічних наук.

Загалом, упродовж 2017 року було захищено 18 кандидатських та дві докторські дисертації, із яких 12 дисертацій захистили співробітники ЧДТУ.

Викладачі та студенти ЧДТУ здійснюють активну міжнародну діяльність: беруть участь у програмі міжнародної академічної мобільності, навчаються, стажуються та проходять практику за кордоном. Наприклад, у межах проекту Erasmus+ спільно з Шауляйським університетом студент факультету ФІТІС Чичужко Владислав Олегович брав участь у програмі академічної мобільності для студентів у період з лютого до червня 2017 року. До того ж, у межах проекту Еразмус + Staff Mobilityу ЧДТУ проходила стажування декан будівельного факультету Шауляйського університету Лорета Кельпсіне у період з 10 до 14 квітня 2017 року. У ЧДТУ проходили навчання два аспіранти з Польщі: Артур Вікторскі та Марлена Скробіщ. У межах проекту TEMPUS NETCENG  два представники кафедри приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій к.т.н., доцент Костянтин Базіло та магістрант Юлія Петрушко проходили навчання в Технічному університеті Берліна. В Ченстохові навчаються студенти факультету економіки та управління - Можарівський Олег Васильович та Старостіна Ірина Володимирівна. У межах реалізації проекту Erasmus + Воднагармонія студенти ЧДТУ пройшли практику за кордоном: три магістри другого року навчання і п’ять магістрів першого року навчання практикувалися в Норвегії, а три магістри і один аспірант були на практиці в Німеччині та Польщі.

 

У 2017 році підписано 5 договорів, 3 угоди та 1 меморандум про співпрацю між ЧДТУ та партнерами із Польщі, Словацької Республіки, Німеччини, Туреччини та Вірменії, а також 17 договорів з українськими партнерами.