,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-29-002436-a

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості

та/або бюджетного призначення предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 

Черкаський державний технологічний університет

юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

18006, Україна, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, ЄДРПОУ 09350336

 

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

код ДК 021-2015 (CPV) 98110000-7 - Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій (Акредитація освітньої програми «Історія музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей» спеціальність 032 Історія та археологія Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський), Ідентифікатор ОП у ЄДЕБО - 32305; Акредитація освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський), Ідентифікатор ОП у ЄДЕБО - 18590)

 

2. Вид закупівлі:

Переговорна процедура

 

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2021-03-29-002436-a

 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Кількість:

Лот 1: Акредитація освітньої програми «Історія музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей» спеціальність 032 Історія та археологія Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський); Ідентифікатор ОП у ЄДЕБО – 32305

Лот 2: Акредитація освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування Рівень вищої освіти – Перший (бакалаврський); Ідентифікатор ОП у ЄДЕБО - 18590

Місце надання послуг: 18006, Україна, Черкаська область, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460

Строк поставки: до 31.12.2021 р.

Закупівля здійснюється з метою оцінки освітніх програм на предмет їхньої відповідності стандарту освіти, а також спроможність закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі - Національне агентство) діє в межах повноважень, наданих відповідно до законодавства і повідомляє, що Національне агентство є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом України «Про вищу освіту» (далі – Закон) на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 18 Закону та пункту 9 Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затверджений. постановою Кабінету Міністрів України № 244 від 15.04.2015 року, Національне агентство проводить акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. При цьому, відповідно до статті 25 Закону та пункту 2 Розділу І Положення про акредитацію освітніх програм за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року № 977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851 єдиним суб’єктом уповноваженим на проведення акредитації освітніх програм є Національне агентство.

 

5. Обґрунтування очікуваної вартості

Вартість закупівлі сформована відповідно до розрахунків Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Розрахунок вартості надання послуг з акредитації освітньої програми «Історія музеєзнавство та експертиза культурно-історичних цінностей» спеціальність 032 Історія та археологія

№ п/п

Складові витрат

Кількість

Ціна, грн.

Вартість, грн..

1.

Попереднє вивчення акредитаційної справи в т.ч.:

 

 

 

1.1.

Оплата праці керівника експертної групи, включно з нарахуванням єдиного соціального внеску

1

12537,11

12537,11

1.2.

Оплата праці членів експертної групи, включно з нарахуванням єдиного соціального внеску

2

11492,35

22984,70

2.

Оплата експертів, за період роботи дистанційно або безпосередньо в закладі вищої освіти, в т.ч.:

 

 

 

2.1.

Оплата праці керівника експертної групи, включно з нарахуванням єдиного соціального внеску

1

4873,17

4873,17

2.2.

Оплата праці членів експертної групи, включно з нарахуванням єдиного соціального внеску

2

3654,88

7309,76

3.

Оплата послуг члена галузевої експертної ради, який готує експертний висновок ГЕР

1

2196,00

2196,00

4.

Оплата витрат, пов’язаних з відрядженням членів експертної групи до ЗВО та у зворотньому напрямку

3

дистанційна

експертиза

0,00

5.

Оплата послуг організаційного характеру

1

12000,00

12000,00

6.

Оплата за оформлення сертифіката про акредитацію

1

електронний сертифікат

0,00

Загальна вартість, грн. (без ПДВ):

61 900,74

 

Розрахунок вартості надання послуг з акредитації освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

№ п/п

Складові витрат

Кількість

Ціна, грн.

Вартість, грн..

1.

Попереднє вивчення акредитаційної справи в т.ч.:

 

 

 

1.1.

Оплата праці керівника експертної групи, включно з нарахуванням єдиного соціального внеску

1

12537,11

12537,11

1.2.

Оплата праці членів експертної групи, включно з нарахуванням єдиного соціального внеску

2

11492,35

22984,70

2.

Оплата експертів, за період роботи дистанційно або безпосередньо в закладі вищої освіти, в т.ч.:

 

 

 

2.1.

Оплата праці керівника експертної групи, включно з нарахуванням єдиного соціального внеску

1

4873,17

4873,17

2.2.

Оплата праці членів експертної групи, включно з нарахуванням єдиного соціального внеску

2

3654,88

7309,76

3.

Оплата послуг члена галузевої експертної ради, який готує експертний висновок ГЕР

1

2196,00

2196,00

4.

Оплата витрат, пов’язаних з відрядженням членів експертної групи до ЗВО та у зворотньому напрямку

3

дистанційна

експертиза

0,00

5.

Оплата послуг організаційного характеру

1

12000,00

12000,00

6.

Оплата за оформлення сертифіката про акредитацію

1

електронний сертифікат

0,00

Загальна вартість, грн. (без ПДВ):

61 900,74

 

Очікувана вартість за 2 лотами становить 123 801,48 грн. (Сто двадцять три тисячі вісімсот одна гривняі 48 копійок) (без ПДВ).