,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Аспірантура і докторантура Спеціальності і освітньо-наукові програми

Спеціальності і освітньо-наукові програми

2. Прийом на навчання до докторантури здійснюється за спеціальностями:

Код і найменування галузі знань

Код і найменування спеціальності

Освітньо-наукова програма

Ліцензійний

обсяг

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Політична філософія

6

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

10

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

5

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

4

122 Комп’ютерні науки

Комп'ютерні науки

7

123 Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

5

125 Кібербезпека

Кібербезпека

3

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

5

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Лазерні технології та процеси фізико-технічної обробки

2

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи та компоненти

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи та компоненти

2

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

4

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

2

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризм

2

 

2. У 2022 році підготовка у докторантурі здійснюється за спеціальностями:

 

Код і найменування галузі знань

Код і найменування спеціальності

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

122 Комп’ютерні науки