,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Аспірантура і докторантура Спеціальності і освітньо-наукові програми

Спеціальності і освітньо-наукові програми

АСПІРАНТУРА

Код і найменування галузі знань

Код і найменування спеціальності

Освітньо-наукова програма (ОНП)

Акредитація освітньо-наукової програми

Кафедра,

що реалізує ОНП

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

Політична філософія

акр. до 01.07.2027

Кафедра філософських і політичних наук

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка

акр. до 01.07.2027

Кафедра економіки та управління

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

-

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

075 Маркетинг

Маркетинг

акр. до 01.07.2027

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

акр. до 20.06.2024

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

акр. до 01.07.2027

Кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу

123 Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

акр. до 01.07.2027

Кафедра інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії

125 Кібербезпека та захист інформації

Кібербезпека

-

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

акр. до 01.07.2028

Кафедра інформаційних технологій проектування

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Лазерні технології та процеси фізико-технічної обробки

-

Кафедра проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

-

Кафедра хімічних технологій та водоочищення

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Робототехнічні системи та автоматизація

-

Кафедра приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

Харчові технології

-

Кафедра харчових технологій

24 Сфера обслуговування

242 Туризм і рекреація

Туризм

-

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

 

ДОКТОРАНТУРА

Код і найменування галузі знань

Код і найменування спеціальності

Кафедра

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Кафедра економіки та управління

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Кафедра комп’ютерних наук та системного аналізу

123 Комп'ютерна інженерія

Кафедра інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії

125 Кібербезпека та захист інформації

126 Інформаційні системи та технології

Кафедра інформаційних технологій проектування