,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Рада молодих вчених Оголошення, конференції До уваги молодих вчених та їх наукових керівників !
П'ятниця, 29 січня 2016 00:34

До уваги молодих вчених та їх наукових керівників !

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. №560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених»  просимо до 12 лютого 2016 року подати до науково-дослідного інституту (Мельнику Ігорю Валерійовичу, к.246 – 2 н.к., тел. 73-02-29 або Бондаренку Максиму Олексійовичу, к.218 – 4 н.к., тел. 50-72-57) документи молодих вчених, які планують балотуватися у претенденти на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.                                                                                                                                                                                                 

Відповідно до Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, на здобуття стипендій висуваються молоді вчені (віком до 35 років), які мають значний науковий доробок та проводять наукові дослідження.

 

Перелік документів, що мають підготувати претенденти:

1) лист-подання (на фірмовому бланку ВНЗ), в якому зазначаються наукові досягнення претендента, перспективність його наукової роботи та наявні можливості щодо її проведення. Лист-подання підписується  в.о. ректора Назаренком С.А. та скріплюється печаткою (УВАГА! Лист-подання віддається на підпис до ректора виключно директором НДІ та лише після процедури таємного голосування!);

2) відомості про претендента, оформлені на фірмовому бланку та завірені  відділом кадрів, де зазначається:

          прізвище, ім’я, по батькові, дата та місяць народження (граничний вік для претендента – 35 років);

          повна назва організації, де він працює  (навчається);

          посада (для аспірантів – рік навчання);

          науковий ступінь, вчене звання; 

          повна домашня та службова адреси, телефони;

3) відомості про пріоритетні напрями наукових досліджень претендента та його науковий доробок, підписані проректором з НДР та МЗ (Заболотній Сергій Васильович, к.222 – 2 н.к., тел. 71-00-83) та завірені  відділом кадрів:

          пріоритетний напрям наукових досліджень претендента  відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» ;

          пріоритетний тематичний  напрям ВНЗ згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 , за яким проводить наукові дослідження претендент;

          науковий доробок претендента за останні 5 років (у кількісному показнику):

          монографії: одноосібні, колективні;

          наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором);

          наукові статті у фахових журналах;

          статті в збірниках матеріалів та тези доповідей;

          вітчизняні патенти;

          закордонні патенти та ліцензії;

          підручники та посібники з грифом МОН;

          підручники та посібники;

          інша навчально-методична література.

          Участь у виконані НДДКР:

          за державним замовленням;

          за замовленням закордонних установ;

          за госпдоговорами;

4) список наукових публікацій претендента за останні 5 років (за формою 26), що відповідає даним, зазначеним у пункті 3 цього листа, підписаний автором та  завірений в.о. ректора Назаренком С.А.; 

5) копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 5 років (для монографії – анотація обсягом  до 2-х сторінок тексту);

6) рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями  молодого вченого (приклад);

7) дві згоди на обробку персональних даних претендентів для МОН та Комітету .

 

Документи подаються у двох примірниках. Кожен примірник брошурується в окремій теці. На лицьовому боці теки – надпис: на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет, прізвище, ім’я, по батькові претендента в стипендіати.

 

Рішення про висунення кандидата на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України прийматиметься на засіданні науково-технічної ради (15 лютого 2016 року) таємним голосуванням за умови, що за нього проголосує не менше 2/3 присутніх членів ради.

Документи претендентів, які не пройшли конкурсний відбір, а також оформленні з порушенням зазначених вимог, збереженню та поверненню не підлягають.

 

Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»   та постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 872  щомісячний розмір стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених становить один прожитковий мінімум для працездатних осіб, а саме:

з 01 січня       2016 року      – 1378 гривень,

з 01 травня   2016 року      – 1450 гривень,

з 01 грудня    2016 року      – 1550 гривень.