,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Рада молодих вчених Склад, завдання

Склад, завдання

Основними завданнями Ради молодих вчених Черкаського державного технологічного університету є:

Сприяння професійному зростанню молоді ЧДТУ.

Представлення та відстоювання інтересів молодих науковців перед керівництвом ЧДТУ.

Вираження думки молоді з різноманітних аспектів професійної діяльності.

Сприяння розв’язанню соціально-побутових умов життя молодих науковців ЧДТУ.

Організація та сприяння участі молодих учених ЧДТУ в різноманітних молодіжних конкурсах наукових робіт, наукових конференціях, семінарах, навчальних курсах; допомога при поданнях на грантову підтримку молодими науковцями.

Ініціювання і організація проведення шкіл і семінарів молодих вчених, циклів лекцій провідних вчених.

Підтримка контактів з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними, комерційними і некомерційними установами для досягнення поставлених цілей.

Забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у ЧДТУ, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

 

Протягом 2015 року Рада молодих вчених ЧДТУ провадила такі види діяльності:

Організаційна діяльність РМВ ЧДТУ

Протягом 2015 року Рада молодих учених проводила організаційну діяльність стосовно підтримки обдарованих молодих учених. Так, за ініціативою Ради молодих вчених ЧДТУ, підписано угоду про співпрацю між Радами молодих вчених університетів Черкаської області. В рамках цієї угоди молоді науковці мають можливість безкоштовної участі у наукових конференціях, що відбуваються в усіх Вишах-учасниках угоди.

Також укладено угоди про співробітництво з Радою молодих вчених НУ «Львівська політехніка, згідно з якими науковці можуть на безоплатній основі брати участь у визначеній кількості конференцій, що проводяться цими навчальними закладами.

Ведеться тісна співпраця з Радами молодих вчених та товариствами молодих науковців Хмельницького національного університету, Сумського національного аграрного університету, Національного університету державної податкової служби, Одеського національного університету ім. Мечникова, Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

 

Міжнародна діяльність РМВ ЧДТУ

Рада молодих вчених не тільки активно закликає аспірантів, докторантів та молодих науковців до участі в міжнародних програмах, грантах та стажуваннях, але і створює передумови до тісної співпраці з закордонними Вузами.

Так, в 2015 році подані проекти грантів за програмою Erasmus+ JeanMonnet, серед яких був проект EuropeanEntrepreneurshipStudies. 06 березня 2015 року підписано меморандум про співпрацю з Університетом Святого Іштвана, Угорщина, за яким передбачено спільну участь у проектах Еразмус+ та Горизонт 2020.

 

Громадська діяльність РМВ ЧДТУ

Враховуючи складну політико-економічну ситуацію в країні, члени Ради молодих вчених беруть активну участь у підготовці та розробленні пропозицій з удосконалення законодавства в системі вищої освіти. У березні та травні 2015 року Рада молодих вчених ЧДТУ брала участь у розробленні пропозицій щодо постанов Міністерства освіти і науки України, які стосуються вимог на отримання вченого звання доцента, професора та старшого наукового співробітника, які були ним враховані. Ведеться тісна співпраця з Радою молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України.

Представники Ради молодих вчених представляли свої наукові здобутки під час Наукового пікніка, що проводився в рамках святкування Дня міста.

17-19 червня Радою молодих вчених організовано і проведено Літню школу командоформування, в якій взяли участь 5 викладачів університету та 20 студентів.

Постійно оновлюється сторінка Ради у мережі Facebook, де викладаються останні новини з життя наукової молоді ЧДТУ та України, розміщується інформація про конкурси, проекти та стажування.

Рада молодих вчених ЧДТУ не оминає своєю увагою і благодійну діяльність. За її сприяння влітку було організовано серію екскурсій для дітей воїнів, загиблих під час АТО.

 

Склад наукового товариства молодих вчених

№ п\п ПІБ Вчена ступінь Вчене звання  Кафедра Посада Секція
1 Андрієнко Володимир Олександрович -   комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління старший викладач Технічна
2 Білокінь Світлана Олександрівна к.т.н. - фізики старший викладач Мультидисциплінарна
3 Білоус Світлана Петрівна к.е.н. доцент менеджменту доцент Економічна
4 Вакуліна Юлія Василівна - - туризму та готельно-ресторанної справи викладач Економічна
5 Вовченко Олександр В'ячеславович к.т.н. - програмного забезпечення автоматизованих систем ст. викладач Технічна
6 Герасименко Інна Володимирівна к.пед.н. - комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління старший викладач, голова РМВ, заст. Голови, голова технічної секції Технічна
7 Горяна Ірина Володимирівна к.е.н. доцент економічної кібернетики та маркетингу доцент  
8 Говорухін Сергій Олександрович - - комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління асистент Технічна
9 Директоренко Олена Василівна - - комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління асистент Технічна
10 Журавель Катерина Іванівна - - комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління асистент Технічна
11 Журавель Павло Дмитрович к.т.н. - програмного забезпечення автоматизованих систем ст. викладач Технічна
12 Заїка Василь Михайлович - - комп'ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні асистент Технічна
13 Ковальчук Яніна Олександрівна к.е.н. - економіки та державного управління старший викладач, секретар РМВ Економічна
14 Коновал Сергій Володимирович - - промислового та цивільного будівництва асистент Технічна
15 Кулик Юлія Сергіївна          
16 Куракін Олександр Борисович - - туризму та готельно-ресторанної справи викладач  
17 Куриленко Юлія Миколаївна - - технології бродильних виробництв викладач Мультидисциплінарна
18 Лисенко Вікторія Іванівна     туризму та готельно-ресторанної справи аспірант Мультидисциплінарна
19 Омельчук Станіслав Валентинович - - технології бродильних виробництв викладач,                              голова мультидисциплінарної секції Мультидисциплінарна
20 Очеретнюк Євген Володимирович к.ф-м.н. - вищої математики доцент Мультидисциплінарна
21 Паламарчук Олександр Сергійович - - комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління інженер І категорії Технічна
22 Потоапенко Тетяна Петрівна     менеджменту викладач  
23 Рева Ігор Аркадійович -   кафедра фізики провідний інженер Мультидисциплінарна
24 Руденко Оксана Анатолівна - викладач менеджменту викладач Економічна
25 Семененко Микола Григорович к.і.н.   Історії України технік ІІ категорії Мультидисциплінарна
26 Сич Віктор Сергійович - - загальної екології, педагогіки і психології викладач Мультидисциплінарна
27 Тептюк Людмила Миколаївна к.і.н. доцент історії України та суспільних дисциплін доцент Мультидисциплінарна
28 Тихоненко Юлія Михайлівна к.і.н. - туризму та готельно-ресторанної справи викладач  
29 Ткаченко Юлія Володимирівна к.е.н. доцент фінансів доцент Економічна
30 Фауре Еміль Віталійович к.т.н. доцент інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії докторант Технічна
31 Фрей Людмила Володимирівна к.і.н. доцент туризму та готельно-ресторанної справи доцент  
32 Холоменюк Інна Миколаївна - - менеджменту старший викладач Економічна