,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Нормативна база Експертні висновки Висновки експертної комісії щодо акредитації підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у ЧДТУ