,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Нормативна база Експертні висновки ВИСНОВОК експертної комісії щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.04030302 «Системи і методи прийняття рішень» напр. підг. 6.040303 «Системний аналіз» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика»